Go to Top

PRINCE2® Practitioner

PRINCE2® Practitioner

Cílem kurzu je prohloubit znalosti posluchačů a připravit je tak, aby byli schopni složit pokročilou zkoušku PRINCE2® Practitioner. Zatímco zkouška PRINCE2® Foundation je zaměřena především na základní teoretické pojmy, témata, principy a procesy metodiky PRINCE2®, zkouška úrovně Practitioner ověřuje schopnosti kandidátů při aplikaci této metodiky na případových studiích.

Kurz rekapituluje a doplňuje znalosti posluchačů a především poskytuje hodnotné návody pro přípravu a práci s vlastním manuálem Managing Successful Projects with PRINCE2®, který je nedílnou součástí kurzových materiálů. Zkouška úrovně Practitioner je typu „open book“, což znamená, že během ní je možné používat vlastní manuál. Jeho přizpůsobení má proto své výhody, ale zároveň i pravidla. Kurz dále prochází kompletní případovou studii s 80 testovacími otázkami a dává dostatek prostoru pro samostatnou práci posluchačů, kontrolu a vysvětlení správných odpovědí.

Samotná zkouška probíhá zásadně s domluveným odstupem po ukončení kurzu, neboť je třeba zachovat nezbytný prostor pro samostudium. Nezbytným předpokladem pro absolvování je doložení platného certifikátu PRINCE2® Foundation nebo od 1. 7. 2014 také některého z certifikátů PMI-PMP/CAPM nebo IPMA Level A® – D®.

Kurz je určen pro projektové manažery, vedoucí týmů, projektové koordinátory a všechny, kdo řídí projekty nebo se na nich podílí, znají základy metodiky PRINCE2® a chtějí potvrdit své znalosti a získat celosvětově uznávaný certifikát PRINCE2® Practitioner.