Go to Top

Řízení portfolia projektů

Řízení portfolia projektů

Kurz uceleným způsobem popisuje techniky a postupy řízení portfolia projektů a objasňuje příslušný organizační kontext, reprezentovaný obvykle založením projektové kanceláře a vymezením autority řízení portfolia. Posluchači se dále seznámí se sadou provázaných procesů, které jsou zařazeny do skupin definice portfolia, zajištění souladu portfolia se strategií organizace a autorizace a kontroly portfolia. Samostatné kapitoly kurzu jsou věnovány problematice implementace systému řízení portfolia v organizaci, včetně typických obtíží, bariér a doporučení, nástrojové podpoře řízení portfolia, jejímu výběru a typické funkcionalitě. Kurz svým rozsahem odpovídá aktuálnímu, třetímu vydání standardu PMI pro řízení portfolia projektů.

Kurz je určen pro vedoucí projektů/programů a pracovníky projektových kanceláří, kteří chtějí získat doporučení pro nastavení procesů řízení portfolia či standardizovat postupy pro výběr projektů, které přinesou organizaci maximální efekt a zároveň budou realizovatelné z hlediska dostupnosti požadovaných zdrojů.