Go to Top

Řízení požadavků a změn

Řízení požadavků a změn

Kurz je zaměřen na seznámení účastníků s celým procesem řízení požadavků a změn softwarových aplikací. Kurz popisuje různé úrovně požadavků a způsoby jejich dokumentace. Speciální důraz je kladen na procvičení techniky typových úloh (Use Case) pro dokumentaci uživatelských požadavků. Dle osvědčených přístupů vycházejících z renomované knihovny IT procesů ITIL® je v návaznosti na problematiku řízení uživatelských požadavků vysvětlen proces zpracování požadavků na změny aplikací (Change Management) a způsob řízení nasazování (Release Management). Na závěr kurzu jsou popsány rozdíly při práci s požadavky v projektech založených na agilních přístupech k vývoji softwaru.

Kurz je určen pro analytiky, programátory, konzultanty, manažery IT, vedoucí vývojových týmů, vedoucí projektů a zástupce uživatelů pověřené komunikací s IT.