Go to Top

Řízení projektových rizik

Řízení projektových rizik

Řízení rizik je jednou ze znalostních oblastí řízení projektu, jejíž aktivity jsou v praxi poměrně často prováděny pouze formálně nebo dokonce nejsou prováděny vůbec. Seriózní řízení rizik přitom může významným způsobem zvýšit pravděpodobnost úspěchu projektu. Kurz přináší posluchačům kromě vysvětlení nezbytné terminologie doporučení pro praktické řízení rizik projektu, včetně představení zhruba deseti různých metod a technik, jejichž použití je ilustrováno na krátkých příkladech.

Kurz je určen pro vedoucí projektů, projektové koordinátory, vedoucí týmů, konzultanty a kohokoli, kdo se podílí na problematice řízení rizik projektů.