Go to Top

SBM

SBM

SBM je nástrojová platforma pro procesní řízení umožňující rychle navrhnout a zprovoznit procesní aplikace a dále je operativně přizpůsobovat měnícím se potřebám. Nasazení SBM vede k průběžnému zdokonalování vzájemně provázaných automatizovaných procesů, ke zlepšení týmové spolupráce, k důslednému využívání nejlepších praktik a ve výsledku ke snížení nákladů a rizik.