Go to Top

Techniky business analýzy

Techniky business analýzy

Disciplína business analýzy je popsána ve dvojici sesterských kurzů Business analýza a Business Analysis Foundation. V nich se mimo jiné uvádí, že jednou z klíčových kompetencí business analytiků je jejich schopnost adaptace a ta zahrnuje i volbu správných technik v závislosti na podmínkách, prostředí a znalostech zainteresovaných osob, se kterými business analytik spolupracuje. Tento kurz se zaměřuje na rozšíření spektra technik, které mohou business analytici využít ve své práci.

Kurz v úvodu stručně představí procesní rámce pro výkon business analýzy, opírající se o přístupy IIBA BABOK® V3 a BCS. V následujících kapitolách, které jsou strukturovány podle procesního modelu business analýzy (Business strategie a cíle, Vyšetřování situace, Zvážení perspektiv zainteresovaných stran, Analýza potřeb, Vyhodnocení řešení, Definice požadavků, Řízení business změny), je postupně prezentováno 120 technik využitelných v jednotlivých fázích business změny. Závěrečná kapitola kurzu se zamýšlí nad výběrem minimální sady technik nezbytných pro výkon profese business analytika.

Kurz je výrazně prakticky orientován, na závěr každé kapitoly si posluchači formou komplexního příkladu vyzkouší klíčové techniky dané kapitoly včetně interaktivních. Absolventi kurzu získají vhodné doplnění popisu disciplíny business analýzy o široké spektrum technik využitelných v praxi i rozšíření znalostí vhodné pro certifikační zkoušku v rámci kurzu Business Analysis Foundation.

Kurz je určen primárně pro business analytiky, manažery business změn a projektové manažery.