Go to Top

Testování aplikací – ISTQB Certified Tester Foundation Level CZ

Testování aplikací – ISTQB Certified Tester Foundation Level CZ

Kurz probírá problematiku testování softwarových aplikací. Svým rozsahem pokrývá požadavky sylabu International Software Testing Qualificaton Board (ISTQB) úrovně Foundation. Posluchači jsou seznámeni s technikami testování, postupy odvození a tvorby standardních produktů testování. Jsou představeny způsoby začlenění testovacích činností do agilních a iterativních postupů vývoje softwaru nebo do konceptu řízení IT služeb dle ITIL®. V kurzu jsou diskutovány možnosti zefektivnění testovacích procesů formou jejich automatizace. Kromě obecných technik testování jsou probírány a procvičovány postupy odvození testovacích scénářů a testovacích dat z UML modelů.

Kurz je určen pro testery, analytiky, programátory, konzultanty, metodiky, správce aplikací, vedoucí testovacích a vývojových týmů, kteří chtějí získat ucelený přehled o testovacích technikách, nástrojích a metodických doporučení pro jejich použití během vývoje a údržby softwaru.