Go to Top

VeriSM™ Foundation

VeriSM™ Foundation

VeriSM™ není další ITSM metodologií, ale holistickým, na business orientovaným přístupem ke správě služeb, který podporuje vnímání řady osvědčených praktik a jejich adopci do fungujícího provozního modelu. VeriSM™ představuje evoluční smýšlení o správě služeb, zahrnující nejnovější řídící postupy i technologie a připravuje tak organizaci na novou realitu digitální transformace.

VeriSM™ se odlišuje od existujících rámců především tím, že má povahu „lepidla“, umožňujícího integraci ostatních praktik, tím že neaplikuje model typu „one size fits all“, místo toho podporuje přizpůsobený přístup, kde si organizace mohou vybrat odlišné praktiky a nastavit si tak vlastní provozní model v závislosti na konkrétní business situaci.
Kurz seznamuje posluchače s obsahem, filozofií a modelem VeriSM™ v rozsahu nezbytném pro úspěšné složení certifikační zkoušky EXIN VeriSM™ Foundation (VERISMF.EN), která patří do EXIN VeriSM™ programu. Součástí kurzu jsou dílčí cvičné testy a závěrečná zkouška nanečisto připravující posluchače na podobu certifikační zkoušky.

Kurz je určen pro profesionály a organizace, zapojené do poskytování hodnoty spotřebitelům cestou návrhu, vývoje, poskytování, podpory a propagace služeb, pro všechny, kdo potřebují porozumět vývoji a změnám správy služeb, servisní kultuře, možnostem využití nových postupů řízení a dopadu nově vznikajících technologií na správu služeb.