Go to Top

Základy řízení projektů

Základy řízení projektů

Kurz seznamuje účastníky se základními pojmy a principy řízení projektů. Vychází z aktuálního pátého vydání standardu PMBOK®, pokrývajícího klíčové oblasti řízení projektů (řízení integrace, rozsahu, času, nákladů, kvality, lidských zdrojů, komunikace, rizik, nákupu a zainteresovaných stran), přičemž představuje klíčové techniky a předkládá doporučení z praxe. Množství představených technik a hloubka jejich výkladu je přizpůsobena primární cílové skupině posluchačů – členům projektových týmů. Pro vedoucí projektů je určena třídenní varianta kurzu pod názvem Řízení projektů dle PMI.

Kurz je určen pro členy projektových týmů, projektové koordinátory, vedoucí týmů, konzultanty a všechny další posluchače, kteří se podílí na realizaci projektů a neměli dosud příležitost získat ucelený metodický rámec pro řízení projektů.