Dimensions RM

Dimensions® RM od společnosti Micro Focus®  je plně vybavené a osvědčené řešení pro správu požadavků, které umožňuje efektivní spolupráci všech zúčastněných stran v moderním systému a softwarovém vývoji.

 • zlepšuje definici a řízení požadavků v průběhu celého životního cyklu produktu, aby byla zajištěna viditelnost od počátečních myšlenek k výsledkům – ať už při použití tradičních přístupů nebo přístupů založených na Agile backlog.
 • pomáhá organizacím sebevědomě a efektivně dodávat vysoce kvalitní produkty, protože usnadňuje opětovné použití požadavků a správu změn napříč nástroji, týmy a verzemi
 • flexibilně podporuje procesy požadavků a integrací do životního cyklu umožňuje trasovatelnost komplexních vývojových projektů

Dashboard požadavků

Veřejné a soukromé dashboardy poskytují podrobný přehled o vývoji požadavků v celém životním cyklu aplikace. KPI a metriky osvědčených postupů poskytují zúčastněným stranám informace, jako je stav schválení požadavků, osamocené požadavky a iterace požadavků. Všechny grafické sestavy disponují možností dril-down.

Dynamické zobrazení vztahů požadavků (Dynamic RM Link Browser)

Kromě statického vykazování poskytuje Dimensions RM dynamické, grafické zobrazení vztahů požadavků k dosažení lepší viditelnosti závislostí. Přímé úpravy požadavků a odkazů s definovatelným počtem úrovní pro sledovatelnost generují rychlejší analýzu dopadů.

Přizpůsobitelná workflow životního cyklu požadavků

Dimensions RM zahrnuje bezplatné konfigurovatelné pracovní workflow k definování životního cyklu požadavků nebo jiných artefaktů. V grafickém editoru je možné definovat stavy a přechody společně s přístupovými právy, viditelností a vlastnictvím.

Procesy, jako jsou kontroly požadavků nebo schválení, lze snadno implementovat.

Agile Requirements Management

Dimensions RM poskytuje podporu pro agilní vývoj v rozsahu správy nevyřízených položek (backlog), storyboard, Kanbanboard a burndown grafů.

Agilní i tradiční artefakty lze vizualizovat a propojit na podporu hybridních přístupů na úrovni organizace a projektu.
Agilní artefakty lze synchronizovat jednosměrně nebo obousměrně s agilními nástroji, jako je Atlassian Jira, CA Agile Central, Micro Focus Octane, Microsoft TFS a další.

Standardizovaný ReqIF import

S rozhraním ReqIF (Requirements Interchange Format) podporuje Dimensions RM standardizovanou výměnu požadavků a přidružených metadat s dalšími nástroji pro správu požadavků a poskytuje snadný a automatizovaný způsob migrace.

Pokročilá podpora správy testů

Dimensions RM podporuje testování založené na požadavcích s definicí testovacích případů, plánováním testů, prováděním testů, tvorbou defektů a plnou sledovatelností k požadavkům. Díky vestavěnému editoru testovacích kroků lze testovací případy efektivně definovat standardizovaným způsobem.

Rychlý import a publikování dokumentů požadavků

Dimensions RM usnadňuje sdílení a spolupráci na požadavcích pomocí aplikace Microsoft Word. Dimensions RM umožňuje snadno publikovat požadavky do dokumentu Microsoft Word, aby je bylo možné zkontrolovat offline nebo přidat do jiných dokumentů a prezentací.

Dimensions RM může také importovat dokumenty Microsoft Word, což umožní aktualizovat zkontrolované požadavky nebo vytvořit nové.

Webové diagramy a UI-Mockup

Kromě standardní možnosti úprav formátovaného textu (formátování, tabulky, vložené obrázky, hypertextové odkazy atd.) nabízí Dimensions RM také možnost tvorby diagramů a prototypů uživatelského rozhraní, kterou lze použít v jakémkoli poli formátu RTF.

Stejně jako standardní formátovaný text je i tato funkce plně webová, aniž by vyžadovala rozšíření lokálního prohlížeče. Umožňuje také omezený import diagramů Microsoft Visio.

Za zmínku stojí možnost tvorby diagramů v notacích BPMN, SysML, UML, tvorby prototypů uživatelského rozhraní (desktop i mobilní) apod.

Prototypování

Prototype Composer pomáhá rychle a přesně simulovat, jak bude aplikace vypadat a fungovat bez psaní jakéhokoli kódu.

Místo nekonečných textových vstupů, složitých hierarchií dat nebo technických diagramů UML usnadňuje Prototype Composer spolupráci na požadavcích vytvářením jednoduchých prototypů s vysokou věrností, které vypadají jako skutečné věci. Požadavky lze snadno odvodit z prototypů a propojit s obrazovkami nebo procesy.

Hlavní přínosy

 • dashboard požadavků založený na základě rolí
 • flexibilní typy požadavků a procesů
 • tradiční a agilní přístupy
 • přizpůsobitelné workflow životního cyklu
 • prohlížeč Dynamic Link
 • rychlé reportování trasovatelnosti
 • snadné opětovné použití požadavků
 • řízení změn a historie
 • generování dokumentů a srovnání
 • správa variant
 • integrované vytváření prototypů
 • rozhraní ReqIF

Chcete se dozvědět více? Zanechte prosím kontakt a my se Vám obratem ozveme.