Process Designer

ProcessDesigner od společnosti QPR je výkonný a snadno ovladatelný manažerský nástroj, který umožňuje provést všechny potřebné činnosti související s procesním řízením, tj. modelovat, simulovat, analyzovat, dokumentovat, publikovat, komunikovat, měřit a cíleně zdokonalovat firemní procesy.

ProcessDesigner se vyznačuje vysokou mírou škálovatelnosti, což umožňuje jeho využití jak v jednouživatelské verzi, tak v týmovém (multiuživatelském) prostředí. Procesní modely lze kdykoli extrahovat (check-out) z databáze, pracovat s nimi v režimu offline a následně je opět začlenit (check-in) do celkového procesního modelu organizace. Nástroj zajišťuje vyspělou podporu pro správu přístupových práv.

ProcessDesigner nachází využití pro jednotlivce i organizace všech velikostí. Jeho nasazení je vhodné při všech procesně založených akcích, kde jsou procesy identifikovány, modelovány, analyzovány a prezentovány, případně automatizovány. Nalezne uplatnění jako nepostradatelný pomocník při zavádění procesně orientovaných norem a standardů managementu jakosti (ISO 9000, LEAN, Six Sigma, EFQM), stejně jako při řešení regulačních opatření typu SOX, Basel II, Solvency II nebo pro management rizik dle ISO 31000 a ve spolupráci s QPR Metrics dle COSO ERM.

Hlavní přínosy

  • jednoduché ovládání, přizpůsobitelnost a přehlednost
  • dynamická publikace procesů na intranet/internet a personalizace dat
  • obousměrná škálovatelnost a technologická robustnost
  • simulace a analýzy procesů
  • lokalizace nástroje a portálu (přepínání jazyka GUI přímo za běhu)
  • možnost vytvářet vícejazykové modely
  • provázanost na strategické řízení

Chcete se dozvědět více? Zanechte prosím kontakt a my se Vám obratem ozveme.