Workshopy business analýzy

Nejedná se o školení, ale o workshopy s prvky brainstormingu, kde je nezbytný váš aktivní přístup. Budeme společně diskutovat o uvedených tématech, a společně i skupinově hledat odpovědi na otázky, se kterými se dennodenně setkáváte v praxi.

Co se naučíte?

 • přehled o možných úlohách business analýzy a business analytika
 • nalezení konsenzu v kompetencích rolí business analytika a dalších rolí (dle zaměření workshopu)
 • zefektivnění komunikace v týmu – optimalizace i zkvalitnění dodávky skutečně požadované business hodnoty zainteresovaným stranám
 • sdílení poznatků z praxe s ostatními účastníky v rámci společné diskuse

Určeno pro

 • business analytiky
 • business manažery a členy jejich týmů
 • manažery business změn
 • projektové manažery
 • Product Ownery
 • developery
 • testery
 • designery

 

Workshop „Role business analytika ve Scrumu“

Na agilní řízení přechází stále více organizací, otázka jak praktikovat business analýzu v agilním kontextu začíná proto zajímat mnoho firem. Agilní vývojové metodiky nehovoří explicitně o roli business analytika. Pojďme se proto společně zaměřit na fungování business analytiků konkrétně v rámci Scrum, jedné z nejrozšířenějších agilních vývojových metodik.

 

 

Reference od účastníků