Kurzové materiály

Každý posluchač obdrží přístup k elektronické verzi kurzových materiálů v podobě zabezpečených PDF souborů prostřednictvím webové platformy Locklizard. .

Zpravidla dva dny před začátkem kurzu každý přihlášený posluchač obdrží email od společnosti Locklizard s přihlašovacími údaji do webové aplikace, kde vám budou zpřístupněny elektronické studijní materiály. Pokud tento email neobdržíte, po prověření spamové složky nás prosím kontaktujte.

Příchozí email od Locklizard s přihlašovacími údaji bude vypadat následovně:

Ukázkový e-mail s přihlašovacími údaji do aplikace Locklizard.

 

Po přihlášení získáte neomezený časový přístup ke chráněné elektronické verzi materiálů daného kurzu, které není možné editovat, stahovat, ani tisknout. Doufáme, že tuto ochranu přijmete s pochopením, neboť kurzové materiály představují značné firemní know-how, za kterým stojí řadu let trvající úsilí o vývoj a zkvalitňování kurzů. Zároveň věříme, že elektronická verze kurzových materiálů pro Vás bude po všech stránkách příjemnější a pohodlnější, než verze tištěná.

Vyzkoušejte si prosím přihlášení do systému Locklizard ještě před začátkem kurzu, abychom mohli případné technické problémy či dotazy včas řešit a nenarušovali výklad lektora na začátku kurzu.

Náhled on-line rozhraní pro přístup k elektronickým materiálům.

Upozorňujeme Vás, že pro pohodlné procházení elektronických kurzových materiálů v průběhu kurzu je nezbytné přinést si vlastní notebook či tablet, mobilní telefon není pro tyto účely vhodný vzhledem k omezení rozměrů zobrazovací plochy. Lektor ale bude na kurzu promítat ekvivalentní snímky, vlastní procházení elektronických materiálů tak bude duplicitní.

V případě jakýchkoliv technických problémů nás prosím kontaktujte na email kurzy@lbms.cz.