Konzultace

Poskytujeme odborné konzultace a poradenství

Naše konzultační činnost, bez ohledu na konkrétní oblast, se opírá o dva základní pilíře, kterými je na jedné straně znalost aktuálních trendů, nejmodernějších znalostních rámců, přístupů a technik a na druhé straně praktická zkušenost s jejich aplikací v podmínkách konkrétních projektů.

Poskytujeme poradenství v těchto oblastech

Business Analysis

Konzultace se zaměřují na pomoc organizacím se zavedením služeb business analýzy a zahrnují

 • asistenci s efektivním umístěním business analytiků v organizaci
 • asistenci se sestavením portfolia služeb business analýzy a sestavením jejich profilů
 • asistenci se sestavením kompetenčního rámce ve vazbě na portfolio služeb business analýzy
 • analýzu mezer v kompetencích business analytiků a doporučení pro rozvoj jejich kompetencí
 • asistenci s výběrem a aplikací vhodných technik business analýzy
 • zapojení do projektů zákazníka s aplikací vlastního know-how ve vybraných oblastech

Business Process Management

Konzultace se zaměřují na pomoc s automatizací a výkonností procesů a zahrnují

 • asistenci s identifikací procesů
 • vývoj modelů stávající podoby business procesů (AS-IS)
 • analýzu stávající podoby procesů
 • návrh optimalizované, cílové podoby procesu (TO-BE)
 • posouzení/návrh výkonnostních ukazatelů procesů

Project Management

Konzultace se zaměřují na pomoc organizacím s přípravou, zavedením metodiky řízení projektů a zahrnují

 • posouzení stávající metodiky řízení projektů
 • návrh metodiky řízení projektů či její modifikace
 • asistenci s výběrem vhodných technik pro řízení projektů
 • posouzení používané nástrojové podpory řízení projektů
 • formulaci požadavků na podpůrný nástroj řízení projektů

IT Service Management

Konzultace se zaměřují na pomoc organizacím s výkonností a automatizací jejich IT procesů a zahrnují

 • posouzení stávající podoby IT procesů a jejich automatizace
 • návrh optimalizované, cílové podoby IT procesů (TO-BE)
 • posouzení/návrh výkonnostních ukazatelů IT procesů
 • návrh automatizace IT procesů

Application Lifecycle Management

Konzultace se zaměřují na pomoc organizacím s postupy vývoje a testování software a zahrnují

 • posouzení stávající podoby procesů shromáždění požadavků, analýzy, návrhu, vývoje, testování a zajištění jejich nástrojové podpory
 • doporučení optimalizované podoby těchto procesů
 • posouzení/doporučení nástrojové podpory

Chcete se dozvědět více? Zanechte prosím kontakt a my se Vám obratem ozveme.