Kurzy 2023/2024

Filtrovat dle:

Oblasti:

Typu:

Název kurzu Cena
(Kč bez DPH)
Délka Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Business Analysis – Modelling Business Processes (BCS) Certifikát E-learning 16.400 1,5 dne 11.-12.
Business Analysis – Requirements Engineering (BCS) Certifikát E-learning 16.400 1,5 dne
pouze jako e-learning
Business Analysis Foundation (BCS) Certifikát E-learning 22.600 2,5 dne
pouze jako e-learning
Business Analysis Practice (BCS) Certifikát E-learning 16.400 1,5 dne
pouze jako e-learning
Business analýza dle BABOK® V3 E-learning 22.600 3 dny
pouze jako e-learning
Business analýza dle PMI® E-learning 17.400 2 dny
pouze jako e-learning
Business analýza pro pokročilé E-learning 17.400 2 dny
pouze jako e-learning
Business analýza v agilním prostředí E-learning 18.100 2 dny
pouze jako e-learning
Jak (za)vést služby business analýzy v organizaci E-learning 25.000 3 dny
pouze jako e-learning
Řízení business změn E-learning 9.300 1 den
pouze jako e-learning
Techniky business analýzy E-learning 21.800 3 dny 28.-30.
Úvod do business analýzy E-learning 1.100 0,5 den (8:30-12:00)
pouze jako e-learning
Modelování procesů v BPMN E-learning 15.400 2 dny
pouze jako e-learning
Úvod do modelování procesů v BPMN E-learning 1.100 0,5 den (8:30-11:45)
pouze jako e-learning
Agilní řízení projektů E-learning 14.000 2 dny
pouze jako e-learning
PRINCE2 Agile® Foundation Certifikát E-learning 16.900 3 dny
pouze jako e-learning
PRINCE2® 5th edition Foundation Certifikát 14.900 2 dny
PRINCE2® 5th edition Practitioner Certifikát 10.800 2 dny
PRINCE2® 6th edition Foundation Certifikát E-learning 14.900 2 dny
pouze jako e-learning
PRINCE2® 6th edition Practitioner Certifikát 10.800 2 dny pouze jako firemní kurz
Úvod do agile E-learning 1.100 0,5 den (8:30-11.45)
pouze jako e-learning
Úvod do PRINCE2® zdarma 1,5hod (8:30-10:00)
Základy řízení projektů 8.300 1 den pouze jako firemní kurz
DevOps Foundation Certifikát E-learning 13.900 1,5 dne
pouze jako e-learning
DevOps Professional Certifikát 17.500 3 dny pouze jako firemní kurz
ITIL® 4 Foundation Certifikát E-learning 15.700 2 dny
pouze jako e-learning
Úvod do DevOps E-learning 1.100 3 hodiny
pouze jako e-learning
Agile Scrum Foundation Certifikát E-learning 12.800 2 dny
pouze jako e-learning
Testování aplikací – ISTQB Certified Tester Foundation Level CZ Certifikát E-learning 19.800 3 dny 4.-6.
UML® pro praxi E-learning 16.400 2 dny
pouze jako e-learning
Úvod do testování SW aplikací E-learning 500 3 hodiny
pouze jako e-learning
Enterprise Architect – komplexní modelování E-learning 16.700 2 dny
pouze jako e-learning
Enterprise Architecture E-learning 17.400 2 dny
pouze jako e-learning
Úvod do Enterprise Architektury E-learning 1.100 0,5 den (08:30-11:45)
pouze jako e-learning

S námi můžete získat mezinárodně uznávané certifikáty

Jsme partnerem předních světových zkušebních organizací, které se dlouhodobě zaměřují na rozšiřování znalostí ICT profesionálů formou vzdělávacích programů, kde jednotlivé moduly přináší úspěšných kandidátům mezinárodně uznávané certifikáty.

Vzdělávací moduly jsou svým rozsahem a pokrytím zasazeny do kontextu celosvětových kompetenčních rámců, jako jsou např. SFIA a European e-Competence Framework (e-CF).

Chcete kurz na míru do vaší firmy? Napište nám

Veškeré kurzy v naší nabídce mohou být dedikovány pro jednoho zákazníka, přičemž je možné podle Vašich potřeb upravit jejich délku, místo konání i obsah tam, kde nejsme limitování podmínkami akreditace kurzu. Realizace kurzu pro jednoho zákazníka je ve srovnání s účastí na veřejném kurzu zvláště výhodná při více účastnících (obvykle 8 a více).

Nejvíce navštěvované kurzy

1

Business analýza v agilním prostředí

Zatímco původní agilní filozofie byla zaměřena na vývoj software, nyní je stále více zřejmé, že projekty musí zajistit, aby aplikace agilních principů přesahovala rámec software a zahrnovala celý business systém, pokud z toho má organizace profitovat.

2

Testování aplikací – ISTQB Certified Tester Foundation Level CZ

Důsledné testování softwaru a dokumentace přispívá ke kvalitě software, zejména jestliže jsou zjištěné defekty opraveny dřív, než je systém uvolněn do provozu. Na kurzu vám poskytneme ucelený přehled o problematice testování.

3

Modelování procesů v BPMN

BPMN (BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION) je v současnosti nejrozšířenější notací modelování business procesů. BPMN představuje jazyk sdílený business útvary i IT. V praxi lze využít pro komplexní procesní model organizace na deskriptivní úrovni, nebo pro detailní popis konkrétních business procesů na analytické úrovni nebo dokonce v podobě spustitelného modelu (mimo rozsah kurzu).

Chcete se dozvědět více? Zanechte prosím kontakt a my se Vám obratem ozveme.