Vytváříme řešení pro zvýšení agility a vzděláváme odborníky již od roku 1993

Kurzy 2019

Vypsané termíny

Veškeré níže vypsané kurzy se konají v centru Prahy. Bližší informace naleznete v sekci organizace kurzu.

Filtrovat dle oblasti

Název kurzu Cena
(Kč bez DPH)
Délka Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Business Analysis – Modelling Business Processes Certifikát 13.800 2 dny 9.-10. 17.-18.
Business Analysis – Requirements Engineering Certifikát 13.800 2 dny 9.-10.
Business Analysis Foundation Certifikát 18.100 3 dny 15.-17. 3.-5. 14.-16. 2.-4.
Business Analysis Practice Certifikát 13.800 2 dny 4.-5.
Business analýza dle BABOK® V3 17.900 3 dny 4.-6. 13.-15. 26.-28. 11.-13.
Business analýza v agilním prostředí Novinka 13.900 2 dny 9.-10.
Commercial Awareness Foundation Certifikát Novinka 12.900 2 dny
Modelování procesů v BPMN 13.100 2 dny 23.-24. 16.-17. 18.-19.
Techniky business analýzy 17.400 3 dny 25.-27. 9.-11.
Enterprise Architect – komplexní modelování 13.900 2 dny 29.-30. 29.-30. 5.-6.
Enterprise Architecture 14.300 2 dny 16.-17.
DevOps Foundation Certifikát 12.900 2 dny 30.-1.
DevOps Professional Certifikát 15.900 3 dny 30.-2.
ITIL® 2011 Foundation Certifikát 14.600 3 dny 18.-20.
ITIL® 4 Foundation Certifikát Novinka 12.200 2 dny 20.-21.
LEAN IT Foundation Certifikát - 3 dny pouze jako firemní kurz
VeriSM™ Foundation Certifikát 11.800 2 dny 23.-24.
Agilní řízení projektů 11.900 2 dny 23.-24.
PRINCE2 Agile® Foundation Certifikát Novinka 16.800 3 dny 18.-20. 23.-25.
PRINCE2® 2017 Foundation Certifikát 13.900 3 dny 11.-13. 7.-9.
PRINCE2® 2017 Practitioner Certifikát 13.400 2 dny 4.-5.
PRINCE2® Foundation Certifikát 13.900 3 dny 7.-9.
PRINCE2® Practitioner Certifikát 13.400 2 dny 4.-5.
Řízení projektů dle PMI® 12.100 3 dny
Základy řízení projektů 6.900 1 den
Agile Scrum Foundation Certifikát 10.900 2 dny 29.-30. 14.-15.
Řízení požadavků a změn - 2 dny pouze jako firemní kurz
Testování aplikací – ISTQB Certified Tester Foundation Level CZ Certifikát 16.300 3 dny 20.-22. 11.-13. 21.-23. 6.-8.
UML® pro praxi 9.700 2 dny 23.-24. 3.-4.

Absolventi kurzů mohou získat mezinárodně uznávané certifikáty

Jsme partnerem předních světových zkušebních organizací, které se dlouhodobě zaměřují na rozšiřování znalostí ICT profesionálů formou vzdělávacích programů, kde jednotlivé moduly přináší úspěšných kandidátům mezinárodně uznávané certifikáty.

Vzdělávací moduly jsou svým rozsahem a pokrytím zasazeny do kontextu celosvětových kompetenčních rámců, jako jsou např. SFIA a European e-Competence Framework (e-CF).

Chcete kurz na míru do vaší firmy? Napište nám

Veškeré kurzy v naší nabídce mohou být dedikovány pro jednoho zákazníka, přičemž je možné podle Vašich potřeb upravit jejich délku, místo konání i obsah tam, kde nejsme limitování podmínkami akreditace kurzu. Realizace kurzu pro jednoho zákazníka je ve srovnání s účastí na veřejném kurzu zvláště výhodná při více účastnících (obvykle 8 a více).

Nejvíce navštěvované kurzy

1

Business Analysis Foundation

Business analýza je relativně mladá disciplína, která má potenciál nabídnout velký přínos organizacím tím, že zajistí soulad business potřeb a řešením business změn. Změny v oblasti IT jsou dnes součástí téměř každé business změny, ale nikoliv jedinou.

 

2

Modelování procesů v BPMN

BPMN (BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION) je v současnosti nejrozšířenější notací modelování business procesů. BPMN představuje jazyk sdílený business útvary i IT. V praxi lze využít pro komplexní procesní model organizace na deskriptivní úrovni, nebo pro detailní popis konkrétních business procesů na analytické úrovni nebo dokonce v podobě spustitelného modelu (mimo rozsah kurzu).

3

Techniky business analýzy

Jednou z klíčových kompetencí business analytiků je jejich schopnost adaptace a ta zahrnuje mimo jiné i volbu správných technik v závislosti na podmínkách, prostředí a znalostech zainteresovaných osob, se kterými business analytik spolupracuje.

Chcete se dozvědět více? Zanechte prosím kontakt a my se Vám obratem ozveme.