Úvod do agile

Kurzem získáte

 • pochopení agilních hodnot a principů
 • pochopení modelu APM (Agile Project Management)
 • základní seznámení s prací business analytiků v agilním prostředí
 • stručný přehled nejznámějších agilních vývojových metodik
 • představu o obsahu metodiky PRINCE2 Agile®

Hodnocení

Od účastníků:

Termíny

Datum

 

Cena

(Kč bez DPH 21%)
  Kdykoliv 700
E-learning - ČJ
Poptat firemní kurz

Proč agile?

Odpověď hledejme v potřebě změny vyvolané ekonomickou krizí na světových trzích; zrychlující se ekonomika všechny nutí

 • dodávat produkty na trh rychleji, než konkurenti, se kterými na trhu soupeříme a kteří chystají podobné produkty s možná dokonce lepšími vlastnostmi
 • rychleji adaptovat existující produkty/služby a udržet si tak stávající zákazníky

V kurzu si představíme, jakými hodnotami a principy se agilní přístup řídí a pak se na tuto problematiku budeme dívat perspektivou tří různých rolí – business analytika, jehož úlohou je podporovat business agilitu, vývojářů, jejichž cílem je flexibilní vývoj SW aplikací a projektových manažerů, jejichž úkolem je skloubit osvědčené tradiční metodiky řízení projektů s agilními mechanismy.

Big Agile vs. Little Agile

Big Agile má charakter obecné filozofie, business teorie a perspektivy, jak chceme pracovat s ostatními, kdo podporují proces změny. Skutečná agilita se projevuje způsobem uvažování a důvody, které nás k tomu vedou, jinými slovy, nelze „dělat“ Agile, ale je třeba „být“ Agile.

Little Agile odpovídá různým přístupům specifickým pro řadu projektů a odvětví, které ale zapadají do zastřešujících principů „Big Agile“, příklady ze světa vývoje SW aplikací zahrnují metodiku Scrum, XP (Extreme Programming) apod.

Posun projektového trojimperativu

V agilním prostředí týmy a zainteresované osoby akceptují, že věci se během projektu mění z mnoha důvodů.

Projektoví manažeři musí stále balancovat čas, náklady, kvalitu a rozsah, když ale pracujete s dedikovaným týmem, máte fixně dány zdroje a na základě časově vymezených iterací jsou náklady zdrojů jasně dané.

Dvě dimenze (čas a náklady) jsou poměrně jasně nastavené, jediným faktorem, který se tak může měnit, zůstává rozsah, což je třeba vnímat pozitivně jako flexibilitu přizpůsobit rozsah projektu jakýmkoliv externím či interním vlivům.

Tím, že práce je prioritizována na základě business hodnoty a to nejdůležitější – nejpřínosnější je dodáno jako první, s trochou nadsázky můžeme říci, že nezáleží na tom, kdy projekt skončí, vždy je dodána ta největší hodnota…

Vysvětlíme si tato klíčová témata

 • agilní revoluce
 • definice agility a hodnot agilního prostředí
 • detailní vysvětlení hodnotových prohlášení a agilních principů
 • základní seznámení s Agile Delivery Framework (Envision, Speculate, Explore,  Adapt & Close)
 • pohled na agilitu perspektivou tří odlišných rolí
  • business analytik (jak funguje a čím se zabývá v agilním prostředí)
  • vývojář (přehled nejznámějších agilních vývojových metodik)
  • projektový manažer (PRINCE2 Agile® – prolnutí silných stránek PRINCE2 ® a Agile)

Více informací

Vhodné pro

každého, kdo se chce seznámit s přínosy agilního přístupu, zejména pak pro role

 • vedoucí projektů a týmů/projektový koordinátor
 • business analytik
 • vývojář

Délka

0,5 den (8:30-11.45)

Adresa

online a e-learning

Vyžadovaná znalost před začátkem kurzu

Pro absolvování kurzu nejsou stanoveny žádné specifické předpoklady. Předchozí praktické zkušenosti s řízením projektů jsou však určitou výhodou pro srovnání tradičních a agilních přístupů.

Ing. Miroslav Müller

Lektor s více jak 90 odškolenými kurzy v oblasti projektového řízení a 30 letou zkušeností z praxe.

Akreditovaný u zahraničních partnerů:

EXIN

PeopleCert

1 den

 • Agilní revoluce
  • Potřeba změny
  • Big Agile vs. Little Agile
  • Agilita, hodnoty, principy (Agilní manifest)
  • Posun hodnot a projektového trojimperativu
 • Business agilita
  • Business agilita, business analýza a dekompozice cílů.
  • Perspektivy business analýzy v agilním prostředí.
 • Agilní metodiky vývoje software
  • Metodiky CRYSTAL
  • Dynamic Systems Development Method (DSDM)
  • Extrémní programování (XP)
  • Test-Driven Development (TDD)
  • Scrum
 • PRINCE2 Agile®
  • PRINCE2® model
  • PRINCE2 Agile® dort
  • Charakteristika PRINCE2 Agile®

Reference od účastníků

avatar_male
"Spokojnosť so základnými informáciami o danej tematike. Pridal by som viac príkladov z realného bussinesu. "
Batík Ladislav
NN Životná poisťovňa, a.s.
E-learning: Úvod do agile
"Kurz mi dal slušné základy k riadeniu projektov agilnými metódami a kvitujem aj porovnania tejto metódy voči mne známej PRINCE2. Kurz bol zrozumiteľný a jasný."
Zajacová Lenka
Project manager
NN Životná poisťovňa, a.s.
E-learning: Úvod do agile