Project Manager

Řešení pomáhá řídit celý životní cyklus projektu od zachycení úvodních idejí, přes řízený výběr kandidátních projektů, až po naplánování schválených projektů. Řešení poskytuje funkcionalitu pro řízení financí, portfolia projektů, řízení požadavků, řízení rizika, řízení zdrojů a vykazování vynaložených kapacit.

Hlavní přínosy

  • Schopnost připravovat realistické projektové plány, plánovat zdroje a řídit rizika
  • Rovnováha požadavků a disponibility zdrojů
  • Rychlé a řízené zajištění potřebných vstupů projektu díky integraci na podpůrné podnikové procesy
  • Low-code nástrojová platforma SBM pro automatizaci a digitalizaci dalších procesů

Řízení financí

Jádro řešení obsahuje funkce umožňující plánování financí projektů/zakázek po jednotlivých letech, ale i po jednotlivých měsících ve struktuře, kterou vy si sami zvolíte (vlastní druhy výnosů a nákladů). Na základě definovaných výnosů a nákladů je spočtena marže projektu a další finanční ukazatele. K dispozici jsou funkce pro porovnání plánu se skutečností. Veškeré finanční údaje je možné verzovat a jednotlivé verze mezi sebou porovnávat, případně je porovnat s vytvořenou baseline.

Řízení kapacit

Project Manager spojuje plánování kapacit, alokaci zdrojů, sledování vytížení zdrojů a poskytuje tak manažerům zdrojů prostřednictvím speciálních reportů reálný pohled na stav zásobníku zdrojů.

Odchozí fakturace

Součástí řešení jsou funkce pro přípravu faktur, které jsou zakládány ručně, nebo automaticky na základě předem definovaných fakturačních milníků. Po vytvoření a schválení jsou faktury odeslány do účetního systému ke zpracování a odeslání příjemci.

Řízení úkolů

Pro různé typy úkolů lze definovat speciální workflow. Úkoly je možné zobrazovat a upracovat prostřednictvím pohledu ve formě gantt diagramu, kde lze vytvářet závislosti mezi úkoly, začlenit je do etap a definovat milníky. Modul pro řízení úkolů lze využít jak v řešení Project Manager tak i samostatně s jakýmkoliv jiným řešením postaveným na stejné nástrojové platformě SBM.

Správa dokumentů

Řešení disponuje zabudovaným modulem pro správu dokumentů, který umožňuje vkládání souborů, jejich verzování, řízení přístupu k těmto dokumentům a ukládání metainformací. Pro každý typ dokumentu lze definovat speciální workflow.

Integrace s podnikovými procesy

Mezi hlavní výhody je možnost provozovat toto řešení současně s řešením Business Process Automation a tak získat ucelené řešení podporující efektivní chod všech firemních procesů, jako je například nákup materiálů a služeb potřebných pro hladkou realizaci projektů.

Významní zákazníci pro řešení Project Manager

Chcete se dozvědět více? Zanechte prosím kontakt a my se Vám obratem ozveme.