Praktické kurzy

Praktické kurzy vychází ze strukturace disciplíny v pojetí všech tří nejznámějších celosvětově uznávaných rámců (IIBA BABOK, BCS BAF a Standard PMI). Do těchto rámců jsou posléze mapované zajímavé techniky, které mohou business analytici uplatnit ve své praxi, a které jsou předmětem praktických cvičení.

Uvedené rámce se navzájem účinně doplňují. Zpravidla platí, že co je lépe popsáno/zpracováno v jednom tématu, ve druhém chybí nebo je uchopeno stručněji, ale u dalšího tématu to je naopak.

Co se naučíte?

  • vnímat rozdíl mezi systémovou a business analýzou
  • vnímat záběr disciplíny business analýzy
  • techniky, které můžete využít v praxi
  • ilustrace z reálných situací

Určeno pro

  • business analytiky
  • business manažery a členy jejich týmů
  • manažery business změn
  • projektové manažery

 

 Business analýza dle BABOK®

Co všechno disciplína BA obnáší? Budeme se zabývat všemi znalostními oblastmi a jejich úkoly tak, jak je definuje mezinárodně uznávaný standard BABOK® v aktuální verzi.

 Business analýza pro pokročilé

Kurz detailně rozvíjí vybraná témata z kurzu Business analýza dle BABOK®, jako např. detailní návody pro práci se zainteresovanými stranami, pochopení spolupráce projektového manažera a business analytika. Dostanete doporučení pro plánování prací business analýzy a pochopení nezbytnosti řízení předpokladů a další..

Business analýza dle PMI®

Nejen pochopení přístupu PMI® ke členění disciplíny business analýzy, ale také vyzkoušení některých technik.

 Business analýza v agilním prostředí

Kurz pomáhá business analytikům pochopit, jak funguje agilní přístup, usnadnit jim aplikaci agilní filozofie, principů a technik, a zároveň vymezit jejich roli na projektech. Obráceně – těm, kdo se pohybují v oblasti agilního vývoje software, kurz vysvětluje nezbytnost business analýzy, a to jak bývá v agilním prostředí prováděna.

Techniky business analýzy

Business analytik se nemůže spolehnout na to, že technika, která se osvědčila na jednom projektu, bude stejně dobře fungovat na jiném projektu. Žádné dva projekty nejsou stejné a to ani v jedné organizaci. Liší se minimálně okruhem zainteresovaných stran. Proto je důležité, aby business analytik disponoval repertoárem technik, a byl schopen vždy vybrat techniku optimální pro danou situaci. V kurzu společně projdeme až 120 technik, které vám rozšíří možnosti adaptace, a většinu těch nejdůležitějších si budete moci vyzkoušet na praktických příkladech.

 Modelování procesů v BPMN

Zlepšování business procesů je podle servisního rámce BCS jednou ze služeb, kterou business analytici poskytují nejčastěji. Kompetence poskytovat takovou službu od business analytiků vyžaduje schopnost procesního myšlení, interpretace procesních modelů i jejich tvorbu.

BPMN se za dobu své existence stalo de-facto standardem modelování business procesů, a proto se v tomto kurzu zaměříme na výklad nejčastěji používaných modelovacích objektů, ale i doporučení nad rámec specifikace BPMN, za měřená na podporu vytváření snadno čitelných modelů.

Busines analýza na míru

Vzhledem k tomu, že záběr disciplíny BA je velmi široký a navíc v každé organizaci může být upraven a odlišně vymezen, je nepravděpodobné, že by každý business analytik potřeboval výklad celého záběru této disciplíny. Proto vám nabízíme, abyste si z předložených témat vybrali taková, která budou zajímavá pro vaše podmínky a my vám vytvoříme kurz na míru. A to včetně případových studií, na kterých budou řešeny konkrétní příklady.

Reference od účastníků

avatar_male
"Srozumitelný a obsažný kurz představující základy modelování v BPMN."
Doubek Leopold
výrobní ředitel
FARMAK, a.s.
Kurz: Modelování procesů v BPMN
avatar_male
"Chtěl jsem se naučit základy BPMN a kurz mi to splnil. Takže jsem spokojen."
Wencel Tomáš
finanční ředitel
Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.
Kurz: Modelování procesů v BPMN
avatar_male
"Jedno z nejlepších školení, jaké jsem za svých 20let profesní praxe absolvoval! Nemám žádné připomínky, snad jen, že byla škoda, že celé školení probehlo nakonec online. Nikde člověk nemá takový klid, jako v uzavřené místnosti s dalšími učástníky (žádné vnější vlivy jen jeden zdroj zájmu)."
Kubatý Jan
Information Technology Business Analyst
ABB, s.r.o.
Kurz: Business analýza v agilním prostředí
"Kurz se díval na business analýzu skutečně ze všech možných úhlů pohledu a velmi často šel dle mého názoru až lehce za hranice této "disciplíny". :) Obsahoval velké množství informací, které bych rozdělila na třetiny. 1/3 notoricky známá, 1/3 zajímavá, ale pro mou práci spíše velmi okrajová a 1/3 odpovídající mým potřebám. Kurz je nicméně velmi dobře poskládám a obsahuje celou řadu zajímavých informací a motivuje k detailnějšímu dostudování některých oblastí. Občas je překlad z angličtiny do češtiny lehce kostrbatý jako např. komunikační web :) Celkově je text psán ale velmi pěkně a čtivě."
Pešková Barbora
Analysis & Reporting Teamleader
Neit Consulting s.r.o.
Kurz: Techniky business analýzy
avatar_male
"Celkově hodnotím kurz velmi pozitivně, a to především díky praktickým ukázkám a cvičením."
Jakub Petr
Product Owner
Popron Systems s.r.o.
Kurz: Modelování procesů v BPMN
"Kurz byl velice zajímavý, jen si myslím, že pro člověka IT nepolíbeného, je zde mnoho cizích slov, kterým by nerozuměl - iterace, dekompozice a podobně."
Lazecká Vendula
Project manager
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
Kurz: Business analýza v agilním prostředí
avatar_male
"Lektor super - zdá se, že má i praxi. Kurz skvěle připravený, jen moc zhuštěný. 1,5 hod blok byl moc, asi by bylo lepší dělat 45 minut. Celkově ale moc spokojený."
Jiří Vlček
IT Business Analyst
KOMIX, s.r.o.
Kurz: Business analýza v agilním prostředí
avatar_male
"Široke znalosti problematiky aj z praxe. Vyborne prezentačné schopnosti. Komplexné informácie o zmenách prístupu biznis analýzy v agilnom prostredí. Škoda, že nebolo viacero účastníkov."
Peter Glemba
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Kurz: Business analýza v agilním prostředí
avatar_male
"Kurz splnil má očekávaní a nenapadá mě zlepšení. Za mě spokojenost."
Michal Janoušek
Analytik IT
Česká geologická služba
Kurz: Modelování procesů v BPMN
"Hodnotím velice kladně - je znát, že má lektor v oblasti odborné znalosti a zkušenosti, ale výklad je zároveň poutavý, srozumitelný a pochopitelný i pro méně zkušeného posluchače. Spokojenost se vším, oceňuji praktické příklady."
Adriana Kolářová
Analytik, projektant
CCA Group a.s.
Kurz: Techniky business analýzy
avatar_male
"Oceňujem metodický prístup - úvodné slidey kapitol navodzujú/ vyvolávajú otázky, ktoré sú ale zodpovedané v nasledujúcich slideoch/ príkladoch. S kurzom som velmi spokojny, obsahovo je to presne to, čo som potreboval počuť - ako zagilizovať prácu BA, lebo bežne ponúkané Agile metodiky to neriešia, a pritom prax ukazuje, že ani Agile nevie byť efektívny bez kvalitnej biznis analýzy; zlepšenie - privítal by som Search cez viaceré materiály dostupné online"
Radoslav Lúčan
CRM Development Advisor
Slovak Telekom a.s.
Kurz: Business analýza v agilním prostředí