Modelování procesů v BPMN

Kurzem získáte

 • pochopení významu a kontextu modelování business procesů
 • základy modelovací notace BPMN
 • praktické návyky modelování v BPMN
 • návody a doporučení k modelování nad rámec specifikace BPMN
 • draft metodiky modelování business procesů v organizaci pomocí BPMN

Hodnocení

Od účastníků:

Termíny

Datum

 

Cena

(Kč bez DPH 21%)
  Kdykoliv 10.000
E-learning - ČJ
15.400
Online
15.400
Prezenční
15.400
Online
Poptat firemní kurz

OBJEVTE SPOLEČNOU ŘEČ BUSINESSU A IT

BPMN (BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION) je v současnosti nejrozšířenější notací modelování business procesů. BPMN představuje jazyk sdílený business útvary i IT. V praxi jej využijete pro komplexní procesní model organizace na deskriptivní úrovni, dále pro detailní popis konkrétních business procesů na analytické úrovni nebo dokonce v podobě spustitelného modelu (mimo rozsah kurzu).

V kurzu nepředčítáme specifikaci BPMN. Výklad zato doprovodíme řadou návodů a doporučení, jak BPMN v organizaci zavést, jak konstruovat modely tak, aby vyhovovaly svému účelu, a jak vybrat správnou míru detailu vytvářených modelů s ohledem na množinu použitých modelovacích elementů.

Přemýšlíte o tomto kurzu, ale nejste si jistí, že je přesně pro vás? Přijďte na náš úvodní půldenní kurz do modelování procesů v BPMN a přesvědčte se.

Pro koho a proč model tvoříte

BPMN je mocná notace s obrovskou vyjadřovací silou. Pokud ale nepřizpůsobíte úroveň detailu příjemcům, může se stát, že vytvořené modely pro ně budou nečitelné! Vyberte úroveň detailu, která nejlépe odpovídá zkušenostem modelářů a cílovému auditoriu/účelu vytvořených modelů.

Odpovězte si

 • Proč model vytváříme?
 • Za jakým účelem?
 • Kdo procesní model potřebuje, proč, jak s ním bude pracovat?
 • Co má zachytit?

Na kurzu představíme úrovně modelů, typy diagramů. Získáte návody, kdy a pro koho jakou úroveň detailu použít.

Zavedení firemní metodiky modelování v BPMN

Specifikace BPMN nabízí množství precizních technických definic a pravidel. Přesto neposkytuje mechanismus, který by odhalil procesní logiku jasně a bez nutnosti další dokumentace. Následně většina business analytiků dělá řadu chyb. To má za následek složité BPMN modely, těžce pochopitelné pro příjemce.

Mohou být syntakticky i sémanticky správné, ale nedokáží být jednoznačné. K řešení problémů probereme dobré praktiky a návody – tzv. koncept „BPMN style rules“. Ten není vyžadován BPMN specifikací, ale má charakter nadstavbových doporučení pro praxi s cílem vytvářet správné i dobře čitelné modely. Získáte i draft firemní metodiky modelování v BPMN, kde jsou naznačena témata (a možné volby), která je třeba v organizaci rozhodnout a pak dodržovat, a to i s ohledem na zvolený modelovací nástroj.

Probíraná klíčová témata

 • základní principy modelování firemních procesů, cíl: pochopení, pro koho se model tvoří a jakému účelu slouží
 • představení BPMN, cíl: doporučení, jak BPMN v organizaci zavést a pochopit typy modelů a diagramů
 • nejpoužívanější modelovací elementy BPMN
 • BPMN Style (nadstavba nad specifikací BPMN zaměřená na tvorbu přehledných a dobře čitelných diagramů)
 • typické chyby spojené s malým testem znalostí
 • nástrojová podpora modelování procesů

Kurz vám dále přinese

 • možnost sestavení si dvou nejpoužívanějších diagramů BPMN (kolaborační a procesní) na případových studiích různých obtížností a to ve vlastním nástroji, nejčastěji Sparx Enterprise Architect
 • řešení dotazů a nejasností, jak BPMN aplikovat v nástroji Sparx Enterprise Architect
 • povědomí o náročnosti modelování
 • nové znalosti získané od ostatních posluchačů, a to na z prezentace řešených příkladů    
 • vzorová řešení příkladů všech náročností
 • draft metodiky modelování business procesů v organizaci

———————————————————————-

 • předpokládá se, že si posluchači přinesou vlastní notebook vybavený libovolným nástrojem podporujícím BPMN
 • pokud posluchač žádný takový nástroj nemá, může si nainstalovat trial verzi Sparx Enterprise Architect

Více informací

Vhodné pro

všechny, kdo se chtějí seznámit se základy modelování business procesů v BPMN, zejména pak pro

 • business analytiky
 • systémové analytiky
 • procesní analytiky
 • vlastníky procesů
 • manažery kvality
 • vedoucí pracovníky

Délka

2 dny

Adresa

Františka Křížka 362/1, Praha

Vyžadovaná znalost před začátkem kurzu

Obecná představa o procesním řízení organizace.

Ing. Miroslav Müller

Lektor s více jak 60 odškolenými kurzy v oblasti procesního řízení a modelování a s 30 letou zkušeností z praxe.

Akreditovaný u zahraničních partnerů:

EXIN

PeopleCert

Den 1

 • úvod
 • firemní procesy a jejich modelování
 • představení BPMN 2.0
 • modelovací elementy BPMN 2.0
 • příklad 1: kolaborační diagram

Den 2

 • modelovací elementy BPMN 2.0
 • příklad 2: procesní diagram
 • BPMN style
 • typické chyby a malý test znalostí
 • nástrojová podpora modelování procesů
 • závěr

Rozdělení je orientační. Může se lišit podle počtu účastníků, množství položených dotazů apod.

Reference od účastníků

avatar_male
"Srozumitelný a obsažný kurz představující základy modelování v BPMN."
Doubek Leopold
výrobní ředitel
FARMAK, a.s.
Kurz: Modelování procesů v BPMN
avatar_male
"Chtěl jsem se naučit základy BPMN a kurz mi to splnil. Takže jsem spokojen."
Wencel Tomáš
finanční ředitel
Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.
Kurz: Modelování procesů v BPMN
avatar_male
"Celkově hodnotím kurz velmi pozitivně, a to především díky praktickým ukázkám a cvičením."
Jakub Petr
Product Owner
Popron Systems s.r.o.
Kurz: Modelování procesů v BPMN
avatar_male
"Kurz splnil má očekávaní a nenapadá mě zlepšení. Za mě spokojenost."
Michal Janoušek
Analytik IT
Česká geologická služba
Kurz: Modelování procesů v BPMN
avatar_male
"Jeden z nejlepších kurzů díky prezentaci/profesionalitě školitele."
Jaromír Nytra
bezpečnostní manažer
Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,člen koncernu
Kurz: Modelování procesů v BPMN
avatar_male
"Kurz byl super, se spoustou praktických příkladů."
Ing. Jaroslav Szczurek
IT Business Analytik
ČSOB Leasing, a.s.
Kurz: Modelování procesů v BPMN
"Velmi si cením praktických příkladů a přizpůsobení našim potřebám."
Ing. Veronika Kutková
Junior návrhář-programátor
CCA Group a.s.
Kurz: Modelování procesů v BPMN
"Výborné školení, velmi oceňuji ochotu školitele procházet naše vlastní neznale namodelované procesy a vnášet do nich nějaký řád."
Ing. Hana Dobrá
Projektant/Analytik
CCA Group a.s.
Kurz: Modelování procesů v BPMN
"Perfektní. Zodpovězeny všechny naše dotazy. Lektor je odborník na svém místě."
Ing. Marie Hladíková
analytik, projektant
CCA Group a.s.
Kurz: Modelování procesů v BPMN
avatar_male
"Kvalitní školení, fundovaný lektor. Příklady pomohly. Díky."
Ing. Jan Göttinger
Analytik
CCA Group a.s.
Kurz: Modelování procesů v BPMN
avatar_male
"Školení na praktických příkladech – konkrétní procesy, které se řeší – super."
Ing. Martin Bělohlavý
analytik
CCA Group a.s.
Kurz: Modelování procesů v BPMN

Všechny termíny