Ochrana osobních údajů

Smyslem této politiky je informovat, jaké osobní údaje shromažďujeme a k jakým účelům, z jakých zdrojů je získáváme, jak je zpracováváme a chráníme, komu je dále poskytujeme a jaká jsou práva ve vztahu k osobním údajům, které zpracováváme.

V oblasti zpracování osobních údajů se řídíme platnou právní úpravou včetně GDPR, našimi interními procesy a touto politikou.

Veškeré osobní údaje zpracováváme tak, abychom zabránili jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, ke zničení či ztrátě, k neoprávněným přenosům, k neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Zavádíme kontrolní postupy pro zabezpečení informací ve vlastních aplikacích..

Rozsah zpracování osobních údajů

V rámci své činnosti zpracováváme výhradně nezbytně nutné osobní údaje pro zajištění námi nabízených produktů a služeb, konkrétně

  • identifikační a adresní údaje: název společnosti, místo podnikání, kontaktní adresa, IČO, DIČ, jméno, příjmení, titul, pohlaví, pracovní zařazení
  • kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, firemní e-mailová adresa, privátní e-mailová adresa.

Všechny osobní údaje zpracováváme sami v námi vyvíjeném, spravovaném a interně provozovaném informačním systému. Nezpracováváme žádné citlivé osobní údaje ani údaje dětí.

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme transparentně na základě právních titulů, a to zejména za účelem plnění smluvních povinností, na základě našeho oprávněného zájmu či na základě zákonné povinnosti.

Účel a upřesnění Právní základ
Pro účely cenových nabídek oprávněný zájem
Realizace zakázky plnění objednávky nebo smlouvy
Abychom informovali stávající či potenciální zákazníky o výrobcích a službách, o něž by mohli mít dle našeho předpokladu zájem.Tato marketingová a obchodní sdělení se týkají výhradně námi nabízených produktů a služeb nebo námi konaných akcí.

Subjekty údajů mají kdykoliv právo proti tomuto druhu zpracování vznést námitku a jednoduchou formou se z odběru těchto sdělení odhlásit.

oprávněný zájem
Sledování našich výsledků a spokojenosti zákazníků s námi nabízenými produkty a službami oprávněný zájem

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro:

  • splnění účelu, pro nějž jsou údaje shromažďovány
  • splnění našich právních povinností.

Předávání osobních údajů

Jsme partnery zkušebních organizací EXIN a PeopleCert (obě v rámci EU), kterým předáváme osobní údaje v minimálním možném rozsahu (jméno, příjmení, titul, e-mailová adresa) na základě právního titulu oprávněného zájmu pro realizaci certifikačních zkoušek formou počítačového testu, pokud si je zákazník objedná jako součást našich školicích služeb.

Přístup k osobním údajům

Vaše osobní údaje zpracovávají naši vlastní zaměstnanci, což zaručuje, aby byly zpracovávány bezpečně a dle příslušných právních předpisů. Naši zaměstnanci zpracovávají osobní údaje na základě interních procesů. Všechny osoby, které zpracovávají osobní údaje, se smluvně zavazují k dodržování povinnosti mlčenlivosti o informacích získaných v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Práva subjektů osobních údajů

Subjekty údajů, jejichž data zpracováváme, mají právo se na nás kdykoliv obrátit, aby si v souladu s platnou legislativou zkontrolovaly jejich osobní údaje, které zpracováváme a společně jsme zabezpečili další případné požadované úkony jako je oprava, výmaz, omezení zpracování, odvolání souhlasu apod.

Kontakty

Pro dotazy nebo zpětnou vazbu k mechanismu ochrany osobních informací nebo způsobu, jakým zpracováváme Vaše osobní  údaje, nás kontaktujte telefonicky či e-mailem, případně nám napište na adresu sídla společnosti.

ZAJÍMÁ VÁS TÉMA BUSINESS ANALÝZY?

VYZKOUŠEJTE NÁŠ E-LEARNING!

1 den přístupu zdarma

Úvod do business analýzy

Váš požadavek byl úspěšně odeslán. Brzy se ozveme.

Došlo bohužel k nějaké chybě při odesílání formuláře. Prosím zkuste to ještě jednou.

LBMS will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.