Praxe business analýzy v organizaci

Sada kurzů v této kategorie má za cíl podpořit praxi business analýzy přizpůsobenou na podmínky organizace.

Stěžejním tématem této sady je servisní pohled na business analýzu inspirovaným rámcem BASF a komplexní návod, jak v organizaci zavést útvar BA Service (v mnoha různých formách) a personálně ho zajistit,  jak definovat jeho portfolio služeb business analýzy, a jak řídit výkonnost jednotlivých business analytiků i celé BA Service. V neposlední řadě jak standardizovat a nástrojově podpořit fungování BA Service.

Kterékoliv z témat business analýzy, které vás bude zajímat, si můžete vybrat a sestavit si tak kurz na míru, obsahující jen pro vás zajímavá témata.

Co se naučíte?

 • co je koncept Community of Practice (CoP)
 • co je BA Service a kde ji v organizaci najdete, výhody a nevýhody různých uspořádání
 • pochopení role business analytika
 • proč business analýzu vnímat jako službu
 • jak sestavit business case pro BA Service
 • jak personálně zajistit útvar BA Service (kompletní cyklus od plánování strategie náboru, přes nábor, výběr, zavedení, udržení až po řešení následnictví business analytiků)
 • na čem stavět a jak plánovat rozvoj business analytiků
 • jak umožnit výkonné fungování BA Service
 • jak přistoupit ke standardizaci a nástrojové podpoře BA Service
 • jak vést a provozovat BA Service (na jaké procesy se zaměřit)
 • jak budovat kulturu BA Service
 • jak měřit výkonnost a zlepšovat BA Service

Určeno pro

 • každého, kdo se chce stát součástí komunitní praxe business analýzy
 • vedoucí týmu business analytiků
 • zodpovědné pracovníky za business analýzu v rámci organizaci
 • každého, kdo si přeje rozvíjet roli a pověst business analýzy v širší komunitě

 

Jak (za)vést služby business analýzy v organizaci

Tento kurz se na business analýzu dívá jako na sadu služeb, poskytovanou business analytiky a zaměřuje se návod, jak takové služby zavést, měřit jejich výkonnost a neustále je zlepšovat.

 

Workshopy business analýzy

Jednodenní workshopy, které jsou spíše cvičenímdiskusí a propojením s praxí.

 

 Busines analýza na míru

Vzhledem k tomu, že záběr disciplíny BA je velmi široký a navíc v každé organizaci může být upraven a odlišně vymezen, je nepravděpodobné, že by každý business analytik potřeboval výklad celého záběru této disciplíny. Proto vám nabízíme, abyste si z předložených témat vybrali taková, která budou zajímavá pro vaše podmínky a vytvořili si tak kurz na míru. A to včetně případových studií, na kterých budou řešeny konkrétní příklady.

 

Reference od účastníků