S certifikační zkouškou

Získejte mezinárodně uznávaný certifikát business analýzy. Tyto kurzy vás kvalitně připraví na certifikační zkoušku a zároveň se naučíte nové poznatky, které využijte v každodenní praxi.

Co získáte?

  • kvalitní přípravu ke složení certifikační zkoušky, po jejímž úspěšném složení budete držiteli mezinárodně uznávaného certifikátu s doživotní platností
  • představu o best practices v oblasti business analýzy
  • praktické rady využitelné v každodenní praxi

Proč certifikace?

  • získáte mezinárodně uznávané potvrzení o nabyté úrovni kompetencí, které
    • pomáhá držitelům k lepšímu uplatnění na trhu práce
    • podporuje získání lepších platových podmínek
    • bývá stále častěji vyžadováno v rámci výběrových řízení k doložení kompetencí

 Business Analysis Foundation (BCS)

Náhled na disciplínu business analýzy perspektivou servisního rámce BCS. Naučíte se mimo jiné klíčové techniky používané napříč životním cyklem business změny.

 Business Analysis Practice (BCS)

Pochopení strategické analýzy včetně typicky používaných technik. Naučíte se posoudit perspektivy zainteresovaných stran a modelování business aktivit.

 Business Analysis – Modelling Business Processes (BCS)

Pochopíte principy a postupy modelování business procesů na úrovni organizace, procesu i úkolů.

 Business Analysis – Requirements Engineering (BCS)

Pochopíte disciplínu inženýrství požadavků (RQE) a její etapy. Naučíte se nejčastěji používané techniky v rámci RQE.

Agile Business Analysis Professional (BCS)

Pochopíte co a jak se mění na práci business analytika a co od něj bude požadováno v agilním prostředí.

Reference od účastníků

avatar_male
"Dobře strukturovaný kurz. Dostatečný prostor na otázky. Všechno potřebné pro zkoušku bylo probráno i s ukázkovým testem. Díky absolvování předchozího kurzu bylo vše pochopitelné a částečné opakování znalostí."
Jan Lovasz
Business analytik
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Kurz: Business Analysis Practice (BCS)
"Pan Müller je skvělý lektor. Elegance, s jakou dokáže předávat informace a formulovat dotazy k případným otázkám přispívají k celkovému pocitu vysoké kvality kurzu. Kurzové materiály jsou přehledně zpracovány, vše shrnuto v bilingvální formě. Informace jsou jasné, není třeba "číst mezi řádky". Jsem z kurzu nadšená, už po prvních pár minutách jsem se přesvědčila, že jsem na správném místě. Kurz naplnil všechna má očekávání. "
Zuzana Galajdová
IT Systems Analyst – Corporate Functions
PHILIP MORRIS ČR, a.s.
Kurz: Business Analysis – Requirements Engineering (BCS)
avatar_male
"Velice pozitivně, i proto se ke kurzům v LBMS rád vracím. Vhodné prokládání teorie a use cases z praxe, stejně tak tempo i možnost otázek. Materiály mají odpovídající strukturu a s ohledem na certifikační zkoušu v angličtině je vhodná také jejich dvojjazyčnost pro užívání správné terminologie. Kurz je dobře propracovaný a poskytuje odpovídající okruh znalostí a dovedností v dané disciplíně, stejně jako ostatní kurzy Vaší společnosti. Možná bych uvítal zařazení nějaké případové studie pro lepší pochopení některých témat, která by mohla podnítit diskusi účastníků s vedlejším cílem vzájemného nasdílení svých postřehů z vlastní pracovní praxe v dané problematice."
Martin Dostál
Expert rozvoje procesů a systémů
T-Mobile Czech Republic a.s.
Kurz: Business Analysis – Requirements Engineering (BCS)
avatar_male
"Vše srozumitelně vysvětleno a odargumentováno. Vhodný poměr informací v prezentaci - ani málo, ani moc. Je dobré, že je použito hodně příkladů z praxe. Nejde vždy o úplně nové informace, ale jde o zajímavé doplnění dosavadních praktických zkušeností. Některé přístupy bych rád využil v praxi, třeba prioritizaci Moscow. Děkuji a zdravím."
Jaromír Kupka
ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB
Kurz: Business Analysis – Requirements Engineering (BCS)