Agile Business Analysis Professional (BCS)

Kurzem získáte

 • pochopení agilní filozofie, principů, společných prvků i odlišností předních agilních metod
 • pochopení zainteresovaných stran v agilním kontextu
 • pochopení důležitosti dekompozice business cílů na podporu business agility
 • znalost modelování, zachycení požadavků a jejich řízení v agilním prostředí
 • znalost působení business analytika v agilních projektech nejen při řízení iterací
 • přípravu ke složení certifikační zkoušky EXIN BCS Agile Business Analysis Professional (BAPROABA.EN)

Hodnocení

Od účastníků:

Úspěšnost u zkoušky: 85%

Termíny

Datum

 

Cena

(Kč bez DPH 21%)

Zkouška

(Kč bez DPH 21%)
  Kdykoliv 12.400
6.500 E-learning - AJ
17.600
6.500 Online
17.600
6.500 Online
Poptat firemní kurz

Dokážete aplikovat agilní filozofii, metody, principy a techniky v rámci business analýzy?

EXIN BCS Agile Business Analysis Professional ověřuje kompetence kandidátů týkající se schopnosti aplikovat agilní filosofii, principy, metody a techniky v rámci business analýzy.

Kandidáti musí demonstrovat, že

 • rozumí filozofii podporující Agilní přístup
 • chápou Agilní hodnoty, definované v Agile Manifesto a umí je interpretovat
 • chápou nutnost aplikovat Agile v širším business kontextu (nejen v oblasti software)
 • dokáží popsat řadu Agilních metod (procesy, role, principy) a dokáží vyhodnotit jejich aplikovatelnost v dané situaci
 • umí analyzovat zainteresované strany na agilním projektu, umí identifikovat a analyzovat uživatelské role, persony a extrémní uživatele
 • dokáží aplikovat zlepšení procesů na bázi eliminace 8 typů Lean odpadu
 • dokáží popsat mapu funkčních modelů (FMM) a vybrat adekvátní techniky pro každou úroveň abstrakce
 • dokáží ilustrovat použití agilních technik pro analýzu, modelování a dokumentaci požadavků
 • rozumí potřebě dekompozice business cílů
 • zvládají aplikaci techniky user story
 • dokáží vysvětlit význam a řízení solution backlog
 • dokáží vysvětlit techniky a setkání používaná týmy k plánování, odhadování a řízení iterací
 • rozumí roli business analytika v agilním prostředí
 • dokáží aplikovat POPIT™ model a system of interest model během adopce Agile

CERTIFIKACE

Získejte certifikát EXIN BCS Business Analysis Professional (BAPROABA.EN)

Certifikační zkouška úrovně Advanced

 • je součástí kvalifikačního programu EXIN BCS Business Analysis
 • přináší mezinárodně uznávaný certifikát EXIN BCS Analysis Professional s doživotní platností
 • trvá 90 (+15) minut
 • je typu „close book“ (nejsou povoleny žádné pomůcky)
 • probíhá v anglickém jazyce
 • klade kandidátům 40 multiple-choice otázek
 • k úspěšnému složení je potřeba alespoň 65% správných odpovědí (26+ ze 40)

Více informací k organizaci certifikační zkoušky>>

Více informací

Vhodné pro

pro každého, kdo si přeje rozumět agilnímu přístupu z business perspektivy, potvrdit úroveň svých kompetencí složením certifikační zkoušky úrovně Advanced a získat mezinárodně uznávaný certifikát bez časového omezení, zejména pak pro

 • business architekty
 • business analytiky
 • projektové manažery
 • business manažery

Délka

2 dny

Adresa

Františka Křížka 362/1, Praha 7

Vyžadovaná znalost před začátkem kurzu

Základní orientace v business prostředí a základní povědomí o business analýze a agilním přístupu.

Ing. Miroslav Müller

Lektor s více jak 90 odškolenými kurzy v oblasti business analýzy a více, jak 30 let zkušeností z praxe.

Akreditovaný u zahraničních partnerů:

EXIN

PeopleCert

Den 1

 • Course introduction
 • Agile philosophy
 • Agile principles
 • Agile methods
 • Understanding stakeholders
 • Agile modelling
 • Decomposing and organizing business goals

Den 2

 • Agile Requirements
 • Managing requirements
 • Managing the iteration
 • Business Analyst role in Agile projects

Všechny termíny