Podrobnější informace k organizaci kurzů

Rezervace a přihlášky

Kurzy jsou pořádány formou veřejného kurzu nebo formou kurzu u zákazníka.

Rezervaci na veřejném kurzu uvedeném v kalendáři můžete provést telefonicky na čísle (+420) 221 115 211 nebo formou žádosti o rezervaci vyplněním rezervačního formuláře. Po obdržení žádosti o rezervaci Vám obratem zašleme potvrzení rezervace nebo v případě již naplněného kurzu se s Vámi spojíme a nabídneme Vám jinou variantu.

Spolu s potvrzením rezervace Vám současně zašleme předvyplněnou Závaznou přihlášku, jejíž součástí jsou tyto smluvní podmínky. Přihlášku stačí potvrdit odpovědí na email, že souhlasíte s podmínkami, a že data v přihlášce jsou správná.

 

Čas konání

 
Časový harmonogram kurzu
Začátek 8:30
Přestávka na oběd 1 hodina
Konec 16:00 (není-li uvedeno jinak)

Místo konání

Prezenční veřejné kurzy se standardně konají ve školicím středisku LBMS nacházejícím se v sídle společnosti na adrese Sokolovská 192/79, Praha 8, v klimatizované a kompletně vybavené učebně s možností připojení k internetu.

 

Stravování

Účastníci prezenčních kurzů mají každý den kurzu též zdarma zajištěno kvalitní občerstvení formou coffee breaku (studené a teplé nápoje, slané a sladké pečivo).

 

Kurzové materiály

Všichni posluchači našich kurzů dostávají standardně časově neomezený přístup k elektronické verzi kurzových materiálů v podobě zabezpečených PDF souborů.

Kurzové materiály v českém jazyce v podobě online přístupné verze jsou zahrnuty v ceně kurzu. U akreditovaných kurzů (kde je k dispozici certifikační zkouška) jsou kurzové materiály dvojjazyčné (snímky v češtině, poznámky obsahují ekvivalent snímku v angličtině). Kurzové materiály ani jejich části nesmí být bez předchozího písemného souhlasu firmy LBMS reprodukovány nebo používány nad rámec jejich určení.

 

Elektronické materiály

Zpravidla dva dny před začátkem kurzu každý posluchač obdrží email s přihlašovacími údaji k platformě, kterou elektronické materiály šíříme. Pokud tento email neobdržíte, zkontrolujte si prosím spamovou schránku a poté nás laskavě kontaktujte.

Upozorňujeme posluchače, že pro pohodlné procházení elektronických kurzových materiálů v průběhu kurzu je nezbytné přinést si vlastní notebook či tablet, mobilní telefon není pro tyto účely vhodný vzhledem k omezení rozměrů zobrazovací plochy. Elektronické materiály není možné editovat, stahovat, ani tisknout. Věříme, že tuto ochranu přijmete s pochopením, neboť kurzové materiály představují klíčové know-how společnosti.

 

Tištěné materiály

Tištěné kurzové materiály standardně neposkytujeme, jsme ale schopni je zajistit na vyžádání.

Pokud máte zájem o tištěnou verzi materiálů, můžete si je objednat zvlášť během rezervace na kurz či prostřednictvím emailu kurzy@lbms.cz, nejpozději však 7 dní před zahájením kurzu. Cena tištěných materiálů činí 1 500 Kč bez DPH.

 

Potvrzení o absolvování kurzu

Po ukončení kurzu obdrží posluchači potvrzení jeho absolvování v elektronické podobě na email.

 

Certifikační zkouška

Součástí akreditovaných kurzů EXIN/PeopleCert je certifikační zkouška ve formě online testu na notebooku (námi poskytnutým). Bezprostředně na konci zkoušky kandidáti znají výsledek zkoušky a během několika hodin obdrží certifikát ve formátu PDF, případně si pak sami mohou objednat dodání tištěného certifikátu. V případě zkoušky ISTQB – CTFL v rámci kurzu Testování aplikací – ISTQB Certified Tester Foundation Level CZ realizaci zajišťuje Česká společnost pro jakost. Přečtěte si prosím vše o organizaci této zkoušky>>>.

Zkouška úrovně Foundation má podobu on-line počítačového testu (40 otázek), kde kandidáti vybírají správnou odpověď zpravidla ze 4 možností.

Zkouška úrovně Practitioner zpravidla ověřuje schopnost kandidáta uplatnit teoretické znalosti na konkrétní případové studii.

Úspěšné absolvování certifikační zkoušky přináší kandidátům mezinárodně uznávaný certifikát.

Kandidáti mají celkem tři možnosti, jak absolvovat certifikační zkoušku.

 

1. Zkouška bezprostředně na konci kurzu

Standardně následuje certifikační zkouška bezprostředně na závěr posledního dne daného kurzu, což je ideální volba pro posluchače, kteří s objemem probrané látky nemají problém, a kterým cvičné testy prováděné během kurzu ukazují spolehlivé výsledky nad 70% úspěšnost (úspěšné složení zkoušky úrovně Foundation vyžaduje min. 65% úspěšnost, tzn. alespoň 26 správných odpovědí).

Výjimkou je kurz PRINCE2® 5th edition Practitioner respektive PRINCE2® 6th edition Practitioner. U těchto kurzů probíhá certifikační zkouška, vzhledem k potřebě dostatečného časového prostoru pro samostudium posluchačů, zásadně s časovým odstupem po kurzu, obvykle cca 3 týdny. Termín a další detaily jsou sděleny během kurzu.

2. Náhradní termín

V případě, že si posluchač chce zkoušku odložit, nabízíme náhradní termíny, které vypisujeme 1x týdně. Konkrétní termíny se dozví posluchači přímo na kurzu.

Supervisor, který certifikační zkoušky organizuje sdělí posluchačům všechny detaily i termíny. Ti se pak mohou rozhodnout pro konkrétní termín.

3. Zkouška s časovým odstupem (EXIN Anywhere / PeopleCert Online Proctoring)

V případě, že kandidát nechce či nemůže absolvovat zkoušku bezprostředně po kurzu či v náhradním termínu, objednáme a předáme mu voucher na zkoušku, kterou si složí „kdykoliv a kdekoliv“. Samozřejmě, i zde jsou jistá omezení, kandidát musí:

Bližší informace o zkoušce:

4. Možnost zakoupení opravného pokusu (PeopleCert – TAKE2 Re-sit Exam Option)

Tato výhoda lze uplatnit a zakoupit pouze u certifikačních zkoušek poskytovaných od PeopleCertu – tedy konkrétně PRINCE2® Foundation, PRINCE2® Practitioner (5th i 6th edition), ITIL® Foundation (verze 4 i 2011), PRINCE2 Agile® Foundation.

Jak můžete objednat opravný pokus?

  1. objednejte přímo přes nás ve chvíli rezervace či telefonicky
  2. objednejte přímo ve vašem profilu ještě 15 minut před začátkem zkoušky (v tomto případě je potřeba počítat s fakturací 1 500 Kč bez DPH navíc)

Jak opravný pokus funguje?

  1. objednáte ještě před začátkem zkoušky (přes nás) za příplatek 1 500 Kč bez DPH
  2. v případě neúspěšného složení zkoušky vám přijde email od PeopleCertu s výzvou naplánovat si další termín pro druhý pokus (TAKE2 Re-sit Exam Option)
  3. opravný pokus bude probíhat formou online proctoringu, tedy přímo na vašem notebooku v klidu domova či vlastní kanceláře.