Podrobnější informace k organizaci kurzů

 

Čas konání

 
Časový harmonogram kurzu
Začátek 8:30
Přestávka na oběd 1 hodina
Konec 16:00 (není-li uvedeno jinak)

Místo konání

Prezenční veřejné kurzy se konají v moderně vybavené učebně v administrativní budově Kartografie – 3. patro, Františka Křížka 362/1, Praha 7. 

 

Občerstvení

Účastníci prezenčních kurzů mají každý den kurzu zdarma zajištěno kvalitní občerstvení formou coffee breaku (studené a teplé nápoje, sladké a slané občerstvení, ovoce).

 

Elektronické kurzové materiály

Všichni posluchači našich kurzů dostávají standardně časově neomezený přístup k elektronické verzi kurzových materiálů v podobě zabezpečených PDF souborů. Elektronické materiály není možné editovat, stahovat, ani tisknout. Věříme, že tuto ochranu přijmete s pochopením, neboť kurzové materiály představují klíčové know-how společnosti. Tento způsob distribuce ale na druhé straně umožňuje jejich průběžnou aktualizaci, každý posluchač tak má garantovaný přístup k nejnovější verzi kurzových materiálů bez ohledu na to, kdy daný kurz absolvoval.

Kurzové materiály jsou v českém jazyce, u akreditovaných kurzů s certifikační zkouškou v angličtině jsou kurzové materiály dvojjazyčné (snímky v češtině, poznámky obsahují ekvivalent snímku v angličtině). Kurzové materiály ani jejich části nesmí být bez předchozího písemného souhlasu firmy LBMS reprodukovány nebo používány nad rámec jejich určení.

Přihlašovací údaje k platformě Locklizard, na které elektronické materiály šíříme, posluchači obdrží před začátkem kurzu emailem. Pokud tento email neobdržíte, zkontrolujte si prosím spamovou schránku a poté nás laskavě kontaktujte.

Upozorňujeme posluchače, že pro pohodlné procházení elektronických kurzových materiálů v průběhu kurzu je nezbytné přinést si vlastní notebook či tablet, mobilní telefon není pro tyto účely vhodný vzhledem k omezení rozměrů zobrazovací plochy. Vlastní prochází elektronických materiálů během kurzu ale není nezbytné, lektor bude během výkladu promítat jejich ekvivalent.

 

Potvrzení o absolvování kurzu

Po ukončení kurzu obdrží posluchači potvrzení jeho absolvování v elektronické podobě na email.

 

Certifikační zkouška

Certifikační zkoušky realizované společnostmi EXIN a PeopleCert je možné absolvovat pouze online uplatněním voucheru

Více informací o realizaci certifikačních zkoušek je k dispozici na stránkách poskytovatelů (EXIN Anywhere / PeopleCert Online Proctoring)

Kandidátům zkoušky vouchery objednáme a předáme před kurzem. Upozorňujeme kandidáty zkoušek PeopleCert, že své vouchery musí uplatnit (to neznamená nutně naplánovat termín zkoušky) před zahájením kurzu, aby tak měli přístup k oficiálním studijním materiálům PeopleCert! 

Bližší informace o zkoušce:

Realizaci zkoušky ISTQBCTFL v rámci kurzu Testování aplikací – ISTQB Certified Tester Foundation Level CZ zajišťuje Česká společnost pro jakost. Přečtěte si prosím vše o organizaci této zkoušky>>>.

Možnost zakoupení opravného pokusu (PeopleCert – TAKE2 Re-sit Exam Option)

Tuto možnost lze uplatnit a zakoupit pouze u certifikačních zkoušek poskytovaných společností PeopleCert (konkrétně PRINCE2® Foundation, PRINCE2® Practitioner (5th i 6th edition), ITIL® 4 Foundation, PRINCE2 Agile® Foundation.)

Jak můžete objednat opravný pokus?

  1. objednejte přímo přes nás ve chvíli rezervace či telefonicky
  2. objednejte přímo ve vašem profilu ještě 15 minut před začátkem zkoušky (v tomto případě je potřeba počítat s fakturací 1 500 Kč bez DPH navíc)

Jak opravný pokus funguje?

  1. objednáte ještě před začátkem zkoušky (přes nás) za příplatek 1 500 Kč bez DPH
  2. v případě neúspěšného složení zkoušky vám přijde email od PeopleCertu s výzvou naplánovat si další termín pro druhý pokus (TAKE2 Re-sit Exam Option)
  3. opravný pokus bude opět probíhat formou online proctoringu, tedy přímo na vašem notebooku v klidu domova či vlastní kanceláře.