Certifikační zkouška ISTQB – CTFL

Vzhledem ke změně charakteru a náročnosti kurzu v souvislosti s přechodem na verzi sylabu 4.0 jsme se rozhodli dále nenabízet zkoušku bezprostředně na závěr kurzu. Chceme dát posluchačům dostatek času na vstřebání, případně zopakování látky a projití cvičných zkoušek. Zároveň chceme, aby se během kurzu mohli soustředit na výklad a necítili se pod tlakem blížící se zkoušky. To vše s jediným cílem, udržet vysokou úspěšnost posluchačů našeho kurzu u zkoušky!

Pokud si objednáte zkoušku zároveň s kurzem Testování aplikací – ISTQB Certified Tester Foundation Level CZ  nabízíme vám dvě možnosti, jak zkoušku absolvovat. Během kurzu budete mít čas na rozmyšlenou, abyste si mohli vybrat, která z variant vám nejvíce vyhovuje. Lektor vám samozřejmě pomůže s rozhodováním a vysvětlí podmínky těchto dvou variant.

1. Prezenční zkouška u České společnosti pro jakost

Po absolvování kurzu od nás obdržíte voucher, který slouží jako potvrzení o zaplacení zkoušky, a na jeho základě si sami vyberete a objednáte termín zkoušky dle svých preferencí.

2. On-line zkouška

Objednáme pro Vás on-line zkoušku u Czech and Slovak Testing Board ve Vámi vybraném termínu.

Pro on-line zkoušku musíte splnit základní požadavky, věnujte jim proto pozornost!