Smluvní podmínky

 • Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH. V ceně kurzu jsou zahrnuty elektronické kurzové materiály, občerstvení během kurzu (prezenční kurzy). Cena nezahrnuje ubytování.
 • Prezenční kurzy se konají v sídle společnosti LBMS, případně v jiných vhodných prostorách v Praze. Místo konání oznámí LBMS objednávajícímu zároveň s potvrzením o zařazení do kurzu, zasílaném 2 týdny před jeho zahájením.
 • Společnost LBMS je oprávněna zrušit kurz nejpozději 7 kalendářních dnů před začátkem jeho konání – o této skutečnosti neprodleně vyrozumí objednávajícího.
 • Společnost LBMS si vyhrazuje právo změnit formu realizace kurzu nejpozději však 7 kalendářních dnů před začátkem jeho konání – o této skutečnosti neprodleně vyrozumí objednávajícího.
 • Společnost LBMS si vyhrazuje právo přesunout datum konání kurzu z důvodů, které nemůže ovlivnit (zásah vyšší moci, přerušení dodávky proudu, náhlé onemocnění lektora atd.).
 • Objednávající může místo přihlášeného účastníka vyslat na kurz náhradníka. O vyslání náhradníka je objednávající povinen neprodleně po vzniku této skutečnosti informovat společnost LBMS.
 • Objednávající může stornovat celou závaznou přihlášku na kurz nebo snížit počet účastníků kurzů písemnou formou:
  • nejpozději 21 kalendářních dnů před začátkem kurzu – bez poplatku;
  • nejpozději 10 dní před začátkem kurzu – poplatek 50% z ceny kurzu;
  • méně než 10 dní před začátkem kurzu nebo při jeho nedoručení – poplatek ve výši 100% ceny kurzu.
 • Společnost LBMS si s ohledem na poskytování elektronických kurzových materiálů vyhrazuje právo:
  • aktualizovat poskytnuté kurzové materiály v souladu s modernizací kurzu;
  • odebrat přístup ke kurzovým materiálům nejdříve však 12 měsíců po vyřazení kurzu z portfolia nebo po jeho náhradě zcela novou verzí.