Smluvní podmínky

 • Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH. V ceně kurzu jsou zahrnuty elektronické kurzové materiály, občerstvení během kurzu (prezenční kurzy). Cena nezahrnuje ubytování.
 • Prezenční kurzy se konají v sídle společnosti LBMS, případně v jiných vhodných prostorách v Praze. Místo konání oznámí LBMS objednávajícímu zároveň s potvrzením o zařazení do kurzu, zasílaném 2 týdny před jeho zahájením.
 • Společnost LBMS je oprávněna zrušit kurz nejpozději 7 kalendářních dnů před začátkem jeho konání – o této skutečnosti neprodleně vyrozumí objednávajícího.
 • Společnost LBMS si vyhrazuje právo změnit formu realizace kurzu nejpozději však 7 kalendářních dnů před začátkem jeho konání – o této skutečnosti neprodleně vyrozumí objednávajícího.
 • Společnost LBMS si vyhrazuje právo přesunout datum konání kurzu z důvodů, které nemůže ovlivnit (zásah vyšší moci, přerušení dodávky proudu, náhlé onemocnění lektora atd.).
 • Objednávající může místo přihlášeného účastníka vyslat na kurz náhradníka. O vyslání náhradníka je objednávající povinen neprodleně po vzniku této skutečnosti informovat společnost LBMS.
 • Objednávající může stornovat celou závaznou přihlášku na kurz nebo snížit počet účastníků kurzů písemnou formou:
  • nejpozději 21 kalendářních dnů před začátkem kurzu – bez poplatku;
  • nejpozději 10 dní před začátkem kurzu – poplatek 50% z ceny kurzu;
  • méně než 10 dní před začátkem kurzu nebo při jeho nedoručení – poplatek ve výši 100% ceny kurzu.
 • Společnost LBMS si s ohledem na poskytování elektronických kurzových materiálů vyhrazuje právo:
  • aktualizovat poskytnuté kurzové materiály v souladu s modernizací kurzu;
  • odebrat přístup ke kurzovým materiálům nejdříve však 12 měsíců po vyřazení kurzu z portfolia nebo po jeho náhradě zcela novou verzí.

ZAJÍMÁ VÁS TÉMA BUSINESS ANALÝZY?

VYZKOUŠEJTE NÁŠ E-LEARNING!

1 den přístupu zdarma

Úvod do business analýzy

Váš požadavek byl úspěšně odeslán. Brzy se ozveme.

Došlo bohužel k nějaké chybě při odesílání formuláře. Prosím zkuste to ještě jednou.

LBMS will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.