Service Manager

Moderní řešení důsledně využívájící procesně orientovaného přístupu k řízení IT služeb. Zabezpečuje důsledně koordinovanou spolupráci mezi businessem a IT. Řešení zahrnuje sadu hotových procesů založených na nejlepších praktikách ITIL®, které lze snadno a rychle upravit dle specifických požadavků. S implementací řešení Service Manager získáte robustní a zároveň flexibilní procesní platformu SBM, která umožňuje automatizovat další IT a business procesy.

Hlavní přínosy

  • Jednotný přístupový bod s IT pro koncové uživatele
  • Rychlá implementace a nízké nároky na správu a údržbu (TCO)
  • Snadná konfigurovatelnost umožňuje řešení uzpůsobit zvyklostem a požadavkům zákazníka
  • Zvýšení produktivity operátorů a řešitelů díky přehlednému a konfigurovatelnému uživatelskému rozhraní
  • Důsledné vyhodnocování poskytovaných IT služeb a přehledný reporting o jejich plnění

Podporované procesy

Service Manager je dodáván se sadou plně funkčních a snadno použitelných procesů Request Fulfillment, Incident, Problem, Change, Asset & Configuration Management a s provázanou konfigurační databází (CMDB).
Proces Change Management je úzce provázán s procesem Release Management pro zajištění potřebné součinnosti vývoje a provozu. Service Level Management je podpořen prostřednictvím integrovaného aparátu SLA.

Jednotný přístupový bod

Service Manager poskytuje jednotné přístupové místo (Request Center) pro všechny pracovníky společnosti, kteří potřebují nahlásit incident, vyžádat dodávku IT služby či vyhledat potřebnou informaci ve znalostní bázi. Request Center slouží jako jediné místo kontaktu mezi zákazníky/uživateli a IT oddělením, jako jediné vstupní místo do Service Desk i ostatních aplikací vytvořených nejen na platformě SBM.

Znalostní báze

Řešení disponuje sofistikovaným nástrojem pro správu znalostí napomáhající uživatelům k vyřešení vlastních problémů bez potřeby kontaktovat oddělení IT podpory. Články ve znalostní bázi je možné vyhledávat podle klíčových slov, kategorií a také mohou být koncovými uživateli hodnoceny a komentovány. Články typu oznámení umožňují velmi rychle uživatele informovat o právě se vyskytujících problémech či chystaných změnách. Proces pro správu znalostí umožňuje udržet kontrolu nad tím, že ve znalostní bázi jsou publikovány pouze schválené a platné články.

Strojové učení a ChatOps

Díky použité nástrojové platformě SBM lze využít zabudovaného stroje, který na základě existujících dat v systému umožňuje prediktivní automatické vyplňování formulářů za uživatele systému. K efektivnější práci a komunikaci také přispívá integrace na nástroje týmové spolupráce (MS Teams, Slack, Mattermost) prostřednictvím integrovaných botů.

Významní zákazníci pro řešení Service Manager

Chcete se dozvědět více? Zanechte prosím kontakt a my se Vám obratem ozveme.