Service Manager

Service Manager je moderní řešení, které důsledně využívá procesně orientovaného přístupu k řízení IT služeb a vede k těsné a koordinované spolupráci mezi businessem a IT útvarem. Řešení vám umožní využít sadu hotových, cerifikovaných a integrovaných procesů založených na nejlepších praktikách ITIL® 2011, které lze snadno a rychle upravit dle specifických požadavků vaší organizace. Implementací Service Manager využijete výhod robustní a zároveň flexibilní platformy pro procesní řízení SBM, která umožňuje automatizovat další IT procesy a zlepšovat spolupráci mezi IT provozem a vývojem (DevOps) a mezi IT a businessem.

Hlavní přínosy

  • koncovým uživatelům poskytnete jednotný přístupový bod s IT
  • dosáhnete rychlé implementace a nízkých nároků na správu a údržbu (TCO)
  • díky snadné konfigurovatelnosti získáte řešení odpovídající vašim zvyklostem a požadavkům
  • zvýšíte produktivitu operátorů a řešitelů díky přehlednému a konfigurovatelnému uživatelskému rozhraní
  • budete schopni vyhodnocovat poskytované IT služeb a provádět reporting o jejich plnění

Charakteristika

Řešení obsahuje ucelenou sadu hotových, ověřených a integrovaných procesů založených na nejlepších praktikách ITIL®, které lze snadno a rychle upravit dle specifických požadavků vaší organizace. Service Manager je dodáván se sadou plně funkčních a snadno použitelných procesů Request Fulfillment, Incident, Problem, Change & Configuration Management a provázanou konfigurační databází (CMDB).

Proces Change Management je úzce provázán s procesem Release Management pro zajištění potřebné součinnosti vývoje a provozu. Service Level Management je podpořen prostřednictvím integrovaného aparátu SLA.

Podporované procesy

Incident Management pomáhá zvyšovat dostupnost služeb a tím i spokojenost všech koncových uživatelů. Součástí procesu jsou funkce, které slouží k rychlejšímu a kvalitnějšímu řešení požadavků

Problem Management zajišťuje hlubší zkoumání příčin incidentů a vyhledává řešení pro kořenové příčiny problémů.

Change Management zajišťuje, že se uplatňují stanovené postupy a procedury, které zabezpečují efektivní zpracování požadovaných změn celé IT infrastruktury.

Request Fulfilment zvyšuje spokojenost koncových uživatelů s poskytováním služeb oddělením IT tím, že urychluje zpracování požadavků prostřednictvím jednotného přístupového bodu, který napomáhá zakládání správně kategorizovaných a prioritizovaných požadavků.

Configuration Management plně pokrývá všechny aktivity v životním cyklu konfiguračních položek. Při jednoduché obsluze nabízí flexibilní a plně integrovanou konfigurační databázi (CMDB) včetně grafického znázornění vazeb mezi jednotlivými konfiguračními položkami.

Prostřednictvím Service Level Management je možné nastavovat, monitorovat, reportovat a přezkoumávat úroveň poskytovaných IT služeb na základě parametrů SLA.

Jednotný přístupový bod

Service Manager poskytuje jednotné přístupové místo pro všechny pracovníky společnosti, kteří potřebují nahlásit incident, vyžádat dodávku IT služby či vyhledat potřebnou informaci ve znalostní bázi.

Request Center slouží jako jediné místo kontaktu mezi zákazníky/uživateli a IT oddělením, jako jediné vstupní místo do Service Desk i ostatních aplikací vytvořených nejen v SBM.

Znalostní báze

Řešení disponuje sofistikovaným nástrojem pro správu znalostí napomáhající uživatelům k vyřešení vlastních problémů bez potřeby kontaktovat oddělení IT podpory.

Články ve znalostní bázi je možné vyhledávat podle klíčových slov, kategorií a typů, mohou být koncovými uživateli hodnoceny a rozvíjeny formou diskuse. Označení definovaných článků jako oznámení umožňuje jednoduše a velmi rychle uživatele informovat o právě se vyskytujících problémech či chystaných změnách.

Proces pro správu znalostí umožňuje udržet kontrolu nad tím, že ve znalostní bázi jsou publikovány pouze schválené a platné články.

Chcete se dozvědět více? Zanechte prosím kontakt a my se Vám obratem ozveme.