Process Designer

ProcessDesigner od společnosti QPR Software je výkonný a snadno ovladatelný manažerský nástroj, který umožňuje provést všechny potřebné činnosti související s procesním řízením, tj. modelovat, simulovat, analyzovat, dokumentovat, publikovat, komunikovat, měřit a cíleně zdokonalovat firemní procesy.

Rozsáhlá škálovatelnost

ProcessDesigner nachází přínosné využití v organizacích všech velikostí. Procesní modely lze vyvíjet přímo ve sdílené repository více analytiky nebo kdykoli z ní extrahovat (check-out), pracovat v režimu offline a následně změny opět začlenit (check-in) do celkového procesního modelu organizace. Nástroj přitom zajišťuje vyspělou podporu pro správu přístupových práv na úrovni jednotlivého modelu či dílčích subprocesů. Jednotlivé služby potřebné pro provoz nástroje lze navíc v rozsáhlé organizaci rozdělit i na více aplikačních serverů dle očekávané zátěže.

Všestranné využití

ProcessDesigner nalezne uplatnění jako nepostradatelný pomocník při zavádění procesně orientovaných norem a standardů managementu jakosti (ISO 9000, LEAN, Six Sigma, EFQM), stejně jako při řešení regulačních opatření typu SOX, Basel, Solvency nebo pro management rizik dle ISO 31000.

Jednoduché ovládání

ProcessDesigner je velmi vhodný pro všechny pracovníky, kteří sice mají potřebné znalosti o procesech, ale nejsou IT specialisty. S jednoduchostí ovládání nástroje souvisí snadná čitelnost, atraktivní vzhled i přehlednost modelovaných procesů. Procesy lze popisovat libovolnou notací, přičemž jsou připraveny běžné notace včetně nejrozšířenější BPMN (Business Process Model and Notation). Elementy i jejich atributy jsou dále plně rozšiřitelné. Ve výsledku umožňuje nástroj rychlou tvorbu procesních modelů s vysokou užitnou hodnotou.

Dynamická publikace procesů na intranet/internet

Každý uživatel si může vždy aktuálně zobrazit ty prvky, na kterých je zainteresován. Přímo z modelu je možné kdykoliv otevřít potřebný připojený nebo vložený soubor či spustit aplikaci. Dynamicky generované webové stránky zajišťují průběžně aktuální informace o modelu. Vzhled webových stránek je možné dále konfigurovat, a začlenit tak do stávajícího prostředí intranetu organizace. ProcessDesigner a integrující webový portál navíc podporují řízenou komunikaci formou akcí a případně k nim přidruženého workflow. Vztahy v procesním modelu lze také prohlížet a upravovat přes vlastní maticové pohledy. Je rovněž dostupné propojení s ECM systémy.

Významní zákazníci pro nástroj Process Designer

Chcete se dozvědět více? Zanechte prosím kontakt a my se Vám obratem ozveme.