Orchestrated IT

Dnešní IT musí čelit stupňujícímu se množství a komplexitě požadavků businessu v důsledku potřeby pokrytí stále náročnějších potřeb zákazníků a zvyšujícího se tempa změn. Od IT se očekává, že požadavky businessu splní rychle, kvalitně a v rámci stanoveného rozpočtu a současně bude zajišťovat provoz aplikací bez výpadků a odstávek. Situaci dále komplikuje rozšiřující se využívání nových technologií spojené s využitím nových platforem, vývojových jazyků, softwarových nástrojů a procesů. Účinný způsob vypořádání se s těmito zvýšenými nároky nabízí řešení Orchestrated IT prostřednictvím formalizace a automatizace klíčových IT procesů.

Řešení Orchestrated IT postavené na platformě pro procesní řízení SBM je navržené tak, aby umožnilo středním a větším organizacím optimalizovat a automatizovat ucelenou sadu klíčových IT procesů včetně plánování a řízení kapacit. Mimo IT procesů nabízí řešení i podporu vybraných business procesů a je otevřené pro automatizaci dalších procesů dle potřeb organizace.

Řešení se vyznačuje tím, že pokrývá jak provozní (Operations), tak vývojové procesy (Development) s potřebnou vazbou na sběr námětů/požadavků ze strany busi­nessu a s integrovaným řízením kapacit. Vzhledem k tomu, že veškerá funkcionalita je zajištěna prostřednictvím jedné snadno konfigurovatelné platformy, vyznačuje se řešení Orchestrated IT schopností snadného uzpůsobení procesů do podoby vyhovující potřebám zákazníka ve spojení s krátkou dobou implementace.

V oblasti vývoje umožňuje řešení automatizovat a řídit celý životní cyklus vývoje aplikací, čímž pomáhá efektivně zpracovávat požadavky, snadno řídit změny v konfiguraci softwaru a opakovaně a spolehlivě tyto změny nasazovat do různých cílových prostředí. Orchestrace procesů zajišťuje, že všechny zúčastněné strany jsou o veškerých změnách včas a dostatečně informovány.

Hlavní přínosy

 • získáte jednotnou platformu pro automatizaci IT procesů (DevOps)
 • koncovým uživatelům poskytnete jednotný přístupový bod s IT
 • zajistíte jasný výkon odpovědností a pravomocí rolí
 • dosáhnete snížení množství a rozsahu auditních nálezů

Demand & Resource Manager

Modul Demant & Resource Manager pomáhá řídit celý životní cyklus projektu od zachycení úvodních idejí, přes řízený výběr kandidátních projektů, až po naplánování schválených projektů a vykazování vynaložených kapacit. Integrovaný systém pro řízení zdrojů zahrnuje plánovaní kapacit, alokací zdrojů, sledování vytížení zdrojů při zadávaní úkolů a poskytuje tak manažerům zdrojů reálný pohled na aktuální a plánovaný stav zdrojů. Požadavky na zdroje (alokace) jsou svázány se záznamy jednotlivých procesů (např. změnové požadavky na vývoj, testovací a release plány).

Service Manager

Service Manager je moderní řešení, které důsledně využívá procesně orientovaného přístupu k řízení IT služeb a vede k těsné a koordinované spolupráci mezi businessem a IT útvarem.

Řešení obsahuje ucelenou sadu hotových, ověřených a integrovaných procesů založených na nejlepších praktikách ITIL, které lze snadno a rychle upravit dle specifických požadavků zákazníka (Request Fulfillment, Incident, Problem, Change & Configuration Management), s provázanou konfigurační databází (CMDB). Service Level Management je podpořen integrovaným aparátem.

Development & Test Manager

Modul Development & Test Manager pomáhá IT organizacím řídit vývoj aplikací napříč různými vývojovými nástroji, aby proces vývoje byl jednotný, flexibilní, s jasnými zodpovědnostmi zúčastněných rolí a současně snadno auditovatelný.

Součástí modulu je i systém pro řízení testů, který umožňuje vytvářet a evidovat testovací scénáře, testovací případy, plánovat běhy testů, zaznamenávat a vyhodnocovat výsledky těchto testů. Mimoto umožňuje evidovat a zpracovávat související defekty.

Release & Deployment Manager

Modul Release & Deployment Manager slouží k řízení nasazování realizovaných změn softwarových aplikací do různých prostředí. Těmito změnami se rozumí instalace nových aplikací nebo opravy a aktualizace již nasazeného softwaru.

Modul je koncipován tak, aby podporoval proces Release Management od začátku do konce, tedy od požadavku nasazení až po uvolnění hotové aplikace do produkčního prostředí.

Chcete se dozvědět více? Zanechte prosím kontakt a my se Vám obratem ozveme.

  ZAJÍMÁ VÁS TÉMA BUSINESS ANALÝZY?

  VYZKOUŠEJTE NÁŠ E-LEARNING!

  1 den přístupu zdarma

  Úvod do business analýzy

  Váš požadavek byl úspěšně odeslán. Brzy se ozveme.

  Došlo bohužel k nějaké chybě při odesílání formuláře. Prosím zkuste to ještě jednou.

  LBMS will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.