Orchestrated IT

Profesionální řešení pokrývající klíčové IT procesy s rozhraním na business. Řešení je postavené na flexibilní procesní platformě SBM od renomovaného výrobce. Jde o low-code procesní platformu s nízkými náklady na implementaci a rozvoj, umožňující snadnou integraci s dalšími systémy. Řešení je úspěšně nasazené ve významných společnostech v ČR a opírá se o více než 15 let zkušeností s implementací a rozvojem.

Hlavní přínosy

  • Low-code nástrojová platforma SBM pro automatizaci a digitalizaci IT procesů (DevOps)
  • Snadné změny v procesech dle získaných zkušeností a měnících se potřeb
  • Centralizovaný zdroj informací o IT
  • Jednotný koncový bod pro komunikaci s IT
  • Zrychlení procesu vývoje, dosažení úspor a odstranění neefektivit
  • Snížení množství a rozsahu auditních nálezů

Service Manager

Moderní řešení, které důsledně využívá procesně orientovaného přístupu k řízení IT služeb a vede k těsné a koordinované spolupráci mezi businessem a IT útvarem. Řešení obsahuje ucelenou sadu hotových procesů založených na nejlepších praktikách ITIL, které lze snadno a rychle upravit dle specifických požadavků zákazníka.

Development & Test Manager

Modul Development & Test Manager pomáhá IT organizacím řídit vývoj aplikací napříč různými vývojovými nástroji s použitím různých technik a přístupů. Součástí modulu je i systém pro řízení testů, který umožňuje vytvářet a evidovat testovací scénáře, plánovat běhy testů, zaznamenávat a vyhodnocovat výsledky těchto testů.

Release & Deployment Manager

Modul Release & Deployment Manager slouží k řízení nasazování realizovaných změn softwarových aplikací do různých prostředí.
Modul je koncipován tak, aby podporoval proces Release Management od začátku do konce, tedy od požadavku nasazení až po uvolnění hotové verze aplikace do produkčního prostředí.

Demand & Resource Manager

Modul Demand & Resource Manager pomáhá řídit celý životní cyklus projektu od zachycení úvodních idejí, přes řízený výběr kandidátních projektů, až po naplánování schválených projektů a vykazování vynaložených kapacit. Integrovaný systém pro řízení zdrojů zahrnuje plánování kapacit, sledování vytížení zdrojů.

Human Resource Manager

Modul Human Resources Manager pomáhá řídit procesy nástupu, změny pozice i odchodu zaměstnance. Modul je propojen s databází majetku vázaného na daného zaměstnance, takže lze snadno a rychle zajistit jeho předání. Dále obsahuje systém automaticky generovaných úkolů. Ten dokáže zajistit kontrolu nad správným a rychlým provedením požadovaných úkonů jako je zajištění školení, přidělení nebo vrácení HW a SW nebo řízení přístupových oprávnění.

Významní zákazníci pro řešení Orchestrated IT

Chcete se dozvědět více? Zanechte prosím kontakt a my se Vám obratem ozveme.