Enterprise Architect

Nástroj Sparx Enterprise Architect od společnosti Sparx Systems dnes právem patří mezi nejrozšířenější a nejpoužívanější v oblasti objektově orientované analýzy a návrhu softwarových aplikací. Jeho potenciál je ale mnohem širší.

Zaměřujeme se na školicí a podpůrné služby spojené s použitím nástroje. Kromě základního kurzu Enterprise Architect – komplexní modelování nabízíme navazující konzultační služby spojené s použitím nástroje při modelování vrstev Enterprise architektury (notace ArchiMate®), businessu/podnikových procesů (nejčastěji pomocí BPMN) a návrhu aplikací (UML®). Pomůžeme Vám také s migrací repository jiných CASE nástrojů do/z repository nástroje Sparx Enterprise Architect.

Komplexní modelování organizace

Nástroj je možné použít pro komplexní modelování organizace na vrstvách Business-Data-Aplikace-Technologie s řízením trasovatelnosti modelovacích elementů na těchto vrstvách.

Modelování Enterprise Architecture

Nástroj velmi dobře podporuje notaci ArchiMate®, která dnes patří mezi nejpopulárnější výrazové prostředky pro Enterprise Architecture.

Modelování business vrstvy

Business vrstvu nejčastěji reprezentují modely business procesů a zde nástroj EA přináší velmi dobrou podporu jak Activity diagramů (UML), tak BPMN.

Modelování aplikační vrstvy

Nástroj pokrývá všechny klíčové modely z rozsahu UML, jako např. Use case model, Class model, modely objektové spolupráce či stavový model.

Model business schopností

Modelování business schopností
je relativně nový koncept, přesto je to klíčový nástroj pro Enterprise architekty, kteří usilují o vedení strategie organizace v době digitální transformace.
Business schopnosti jsou klíčové stavební bloky každé business architektury na vysoké úrovni a jako takové mohou zahrnovat osoby, procesy, aplikace a technologické komponenty.
Business schopnosti představují dovednosti, způsobilosti či kompetence, které organizace používá k plnění svých základních funkcí.

Hodnotový proud s mapováním business Schopností

Podpora uvažování o nabídce hodnoty zákazníkům organizace v podobě hodnotového proudu, na jehož kroky jsou mapovány nezbytné business schopnosti.
Diagram popisuje kroky hodnotového proudu podílející se na nabídce hodnoty pro zákazníka a zároveň indikuje, které business schopnosti jsou nezbytné pro podporu každého elementu hodnotového proudu.

Chcete se dozvědět více? Zanechte prosím kontakt a my se Vám obratem ozveme.