Úvodní kurzy

Základní přehledové kurzy v podobě e-learningu.

Poskytují základní přehled o disciplíně business analýzy a modelování procesů v BPMN. Slouží jako odrazový můstek pro další kurzy nebo jako základ informací o daném tématu.

Vhodné pro

  • jednoduše pro každého, koho téma zajímá
  • zájemce o další vzdělávání, kteří si potřebují udělat základní představu o tématu a dané oblasti
  • začátečníky i odborníky

 

 Úvod do business analýzy

Na tomto úvodním kurzu si vysvětlíme, co všechno disciplína business analýzy obnáší a zasadíme ji do kontextu organizace a dalších disciplín.

Seznámíte se s nejvýznamnějšími celosvětově uznávanými rámci pro disciplínu business analýzy.

Na závěr se také dozvíte možnosti rozvoje kompetencí business analytiků.

 

 Úvod do modelování procesů v BPMN

V kurzu představíme význam modelování business procesů a základy notace BPMN včetně doporučeníjak BPMN v organizaci zavést a jak zohlednit účel vytvářeného modelu.

 

Reference od účastníků

avatar_male
"Pěkný a stručný přehled. Dobré propojení mluveného slova s prezentací."
Pavel Juřica
Kurz: Úvod do business analýzy
avatar_male
"Kurz shrnuje vše potřebné a budí zájem zkoumat problematiku dále do hloubky. Zároveň nastiňuje směr jakým je možno se vydat a kde čerpat BA good practise."
Martin Korous
Ernst & Young, s.r.o.
Kurz: Úvod do business analýzy
"Děkuji za možnost absolvování ukázkového kurzu. V naší firmě BPMN začínáme využívat, ale i tak jsem během krátkého kurzu získala několik podnětných informací, které okamžitě využiji. Forma a obsah kurzu mi naprosto vyhovuje (už jsem si objednala další e-learningový kurz "Techniky BA" a v druhé půlce roku budeme vybírat i další kurzy z oblasti BA). Určitě doporučím i kolegům. :) Děkuji a přeji krásné léto. S pozdravem, Monika Váchová"
Váchová Monika
IT Business Analyst
GasNet, s.r.o.
Kurz: Úvod do modelování procesů v BPMN
"Skvělý kurz. Nemám výhrad."
Kolková Natálie
Resource Manager
Trask solutions a.s.
Kurz: Úvod do modelování procesů v BPMN
"Děkuji za příjemně strávený čas na kurzu. Informace byly užitečné, pro praxi spíše základní. Uvítala jsem příjemné vystupování lektora na videích a praktické příklady. Líbilo by se mi delší časové rozmezí pro puštění kurzu. Zároveň bylo vše bezvadně zařízeno tak, abych se k rozečteným slidům mohla vracet nebo si je pustit znovu. Testík na závěr by mohl být delší a podrobnější. Jinak moc děkuji za přínosný vstup do tématu. "
Čenčíková Kateřina
innogy Česká Republika a.s.
Kurz: Úvod do modelování procesů v BPMN
"Kurz mi dal základní přehled o BA a roli business analytika, což bylo mým cílem při rozhodování o jeho absolvování."
Javornická Soňa
Kurz: Úvod do business analýzy
avatar_male
"Kurz systematicky pokrývá všechny aspekty problematiky. Do hloubky jde přiměřeně k rozsahu kurzu. Jsou správně zdůrazňované důležité myšlenky a informace. Část věnovaná standardům je pojatá velmi průřezově, chybí ji jakýkoli větší detail. Možná by pomohlo objasnit základní odlišnosti v přístupu k problému mezi standardy na začátku. Kurz je technicky zracován velmi dobře, v prohlížeči Edge vše funguje, včetně zoomu na první pohled menších obrázků a grafiky. Okno s obsahem někdy zabírá zbytečně malou plochu z celkové plochy prezentace. V situaci, kdy je na něm grafika, je většinou text v základním zvětšení příliš malý. Lektor má výbornou klidnou dikci - dobrá práce!"
Kuželka Jaromír
Senior - Business Analyst
Ernst & Young, s.r.o.
Kurz: Úvod do business analýzy
avatar_male
"Velmi příjemné a milé zpracování online kurzu. Skvěle poslouchatelné, dobré tempo a obsahově interaktivní. Jen místy až příliš změn mezi posuny v sekcích (Next, Continue, Close). Obsah zaujme a věřím, že navazující kurzy jsou též velmi perfektní."
Vlk Petr
Enterprise Architect
KPCS CZ, s.r.o.
Kurz: Úvod do business analýzy
avatar_male
"K obsahové stránce - vzhledem k šíři problematiky, kterou BA představuje, hodnotím výběr zde uvedených oblastí s přihlédnutí k časovému rozsahu a cílům kursu jako max. vyhovující a perfektně popisující nejen základní oblasti ale i uvádějící oblast BA do celkového kontextu. V jednotlivých částech jsou akcentovány ty klíčové informace, které již v tomto základu vedou k tomu, že se účastník kurzu může na základě nich poměrně dobře orientovat v potřebách a požadavcích na činnosti, kterých se BA týká resp. se kterými přichází do styku. Proto užitečnost tohoto kursu nevidím jen jako základ pro budoucí BA, ale i pro součinnostní role, jejichž úlohou je buď doplnění činností do celkového rámce či zajištění návaznosti v řešení změn."
Ivan Machala
Ředitel úseku
Kurz: Úvod do business analýzy
"Bez chyby, nemám co vytknout. Věcné, srozumitelné, logicky uspořádané."
Lenka Ertelová
Kurz: Úvod do modelování procesů v BPMN
"S kurzem jsem spokojena, splnil moje očekávání do úvodu business analýzy."
Coffre Zlámal Dana
TCC s.r.o.
Kurz: Úvod do business analýzy