Úvod do business analýzy

Kurzem získáte

 • pochopení disciplíny business analýzy v kontextu organizace
 • pochopení významu a odpovědností role business analytika
 • základní přehled o přístupu celosvětově nejvýznamnějších rámců IIBA BABOK®, BCS a PMI® k členění disciplíny business analýzy
 • doporučení k rozvoji kompetencí business analytiků
 • pochopení možností dalšího profesního rozvoje absolvováním našich kurzů z oblasti business analýzy

Hodnocení

Od účastníků:

Termíny

Datum

 

Cena

(Kč bez DPH 21%)
  Kdykoliv 500
E-learning - ČJ
990
Online
Poptat firemní kurz

1/2 DENNÍ PŘEHLEDOVÝ KURZ

Na našem úvodním kurzu si vysvětlíme, co všechno tato disciplína obnáší a zasadíme ji do kontextu organizace a dalších disciplín.

Dále si rámcově představíme nejvýznamnější celosvětově uznávané rámce pro disciplínu business analýzy a budeme se věnovat obsahu standardu BABOK® v aktuální verzi a procesního modelu business analýzy dle BCS a také přístupu PMI®, který disciplínu člení na znalostní oblasti a skupiny procesů.

Na závěr úvodního kurzu představíme možnosti rozvoje kompetencí business analytiků.

Co je business analýza?

Business analýza představuje praktiky realizace business (nikoliv „jen“ IT) změn v organizaci na základě definovaných potřeb a doporučených řešení, která dodají hodnotu zainteresovaným stranám. Business analytici pomáhají organizacím porozumět potřebám změny a jejím důvodům, navrhnout možná řešení a doporučit optimální z nich, které organizaci přinese co nejlepší hodnotu.

Pomůžeme vám ujasnit rozsah disciplíny business analýza

Není-li disciplína business analýzy v organizaci náležitě pochopena, často dochází k tomu, že někteří business analytici

 • byli dříve zkušenými IT analytiky a nedokáží na business potřebu a možná řešení nahlížet v celkovém kontextu
 • mají neocenitelné business znalosti, ale omezenou znalost IT a vývoje SW
 • mají tendenci pracovat s požadavky bez jasného pochopení požadovaných business výsledků
 • mohou mít na základě zkušeností pocit, že by mohli organizaci nabídnout prospěšné rady, ale nedostatek pochopení jejich role a business potřeby způsobí, že organizace je odmítá nebo ignoruje

My se podíváme na business analýzu jako na  odbornou profesi a pokusíme se lépe definovat roli business analytika.

Probíraná klíčová témata

 • Vznik a vývoj business analýzy
 • Rozsah prací business analýzy
 • Holistický přístup
 • Role a odpovědnosti business analytika
 • nejznámější celosvětové rámce business analýzy (IIBA BABOK®, procesní model business analýzy dle BCS a standard PMI® pro business analýzu)

Kurz Vám dále přinese

 • pochopení přesahu business analýzy do dalších disciplín Enterprise architektury, řízení projektů a správy projektového portfolia
 • srovnání celosvětově uznávaných rámců
 • představení možností rozvoje kompetencí business analytiků
 • představení kompetenčních rámců
 • vysvětlení navazující nabídky kurzů s tématikou business analýzy

Více informací

Vhodné pro

kohokoliv, kdo potřebuje pochopit šíři business analýzy, zejména pak pro

 • business analytiky
 • business manažery
 • manažery business změn
 • projektové manažery
 • manažery portfolia

Délka

0,5 den (8:30-12:00)

Adresa

online a e-learning

Vyžadovaná znalost před začátkem kurzu

Nejsou stanoveny žádné specifické předpoklady, vítána je znalost fungování organizace.

Ing. Miroslav Müller

Lektor s více jak 70 odškolenými kurzy v oblasti business analýzy a s 30letou zkušeností z praxe.

Akreditovaný u zahraničních partnerů:

EXIN

PeopleCert

Den 1 (dopoledne 8:30-12:00)

 • úvod kurzu
 • co je business analýza
 • frameworky business analýzy
 • rozvoj kompetencí

Rozdělení obsahu je pouze orientační.  Může se lišit v závislosti na počtu účastníků, množství položených dotazů apod.

Reference od účastníků

avatar_male
"Pěkný a stručný přehled. Dobré propojení mluveného slova s prezentací."
Pavel Juřica
E-learning: Úvod do business analýzy
avatar_male
"Kurz shrnuje vše potřebné a budí zájem zkoumat problematiku dále do hloubky. Zároveň nastiňuje směr jakým je možno se vydat a kde čerpat BA good practise."
Martin Korous
Ernst & Young, s.r.o.
E-learning: Úvod do business analýzy
"Kurz mi dal základní přehled o BA a roli business analytika, což bylo mým cílem při rozhodování o jeho absolvování."
Javornická Soňa
E-learning: Úvod do business analýzy
avatar_male
"Kurz systematicky pokrývá všechny aspekty problematiky. Do hloubky jde přiměřeně k rozsahu kurzu. Jsou správně zdůrazňované důležité myšlenky a informace. Část věnovaná standardům je pojatá velmi průřezově, chybí ji jakýkoli větší detail. Možná by pomohlo objasnit základní odlišnosti v přístupu k problému mezi standardy na začátku. Kurz je technicky zracován velmi dobře, v prohlížeči Edge vše funguje, včetně zoomu na první pohled menších obrázků a grafiky. Okno s obsahem někdy zabírá zbytečně malou plochu z celkové plochy prezentace. V situaci, kdy je na něm grafika, je většinou text v základním zvětšení příliš malý. Lektor má výbornou klidnou dikci - dobrá práce!"
Kuželka Jaromír
Senior - Business Analyst
Ernst & Young, s.r.o.
E-learning: Úvod do business analýzy
avatar_male
"Velmi příjemné a milé zpracování online kurzu. Skvěle poslouchatelné, dobré tempo a obsahově interaktivní. Jen místy až příliš změn mezi posuny v sekcích (Next, Continue, Close). Obsah zaujme a věřím, že navazující kurzy jsou též velmi perfektní."
Vlk Petr
Enterprise Architect
KPCS CZ, s.r.o.
E-learning: Úvod do business analýzy
avatar_male
"K obsahové stránce - vzhledem k šíři problematiky, kterou BA představuje, hodnotím výběr zde uvedených oblastí s přihlédnutí k časovému rozsahu a cílům kursu jako max. vyhovující a perfektně popisující nejen základní oblasti ale i uvádějící oblast BA do celkového kontextu. V jednotlivých částech jsou akcentovány ty klíčové informace, které již v tomto základu vedou k tomu, že se účastník kurzu může na základě nich poměrně dobře orientovat v potřebách a požadavcích na činnosti, kterých se BA týká resp. se kterými přichází do styku. Proto užitečnost tohoto kursu nevidím jen jako základ pro budoucí BA, ale i pro součinnostní role, jejichž úlohou je buď doplnění činností do celkového rámce či zajištění návaznosti v řešení změn."
Ivan Machala
Ředitel úseku
E-learning: Úvod do business analýzy
"S kurzem jsem spokojena, splnil moje očekávání do úvodu business analýzy."
Coffre Zlámal Dana
TCC s.r.o.
E-learning: Úvod do business analýzy
"Zhodnocení ex. metod BA – dobré pro příklad, kam se směrovat."
Holíková Irena
IT analytik
Komerční banka, a.s.
Kurz: Úvod do business analýzy
avatar_male
"Velmi jsem spokojen, přínos kurzu větší než jsem očekával, vynikající výkon lektora."
Nisler Stanislav
vedoucí vývoje
Kurz: Úvod do business analýzy
avatar_male
"Kurz byl veden velmi dobře, lektor má vysokou jazykovou úroveň a dobře se při výkladu člověk soustředí. Náplň byla dobrá pro další pokračovaní v kurzech."
Nisler Jan
Aplikační analytik
Kurz: Úvod do business analýzy
"Pro základní představu o postavení BA naprosto dostačující kurz."
Škrabková Zuzana
analyst senior
Kurz: Úvod do business analýzy

Všechny termíny

ZAJÍMÁ VÁS TÉMA BUSINESS ANALÝZY?

VYZKOUŠEJTE NÁŠ E-LEARNING!

1 den přístupu zdarma

Úvod do business analýzy

Váš požadavek byl úspěšně odeslán. Brzy se ozveme.

Došlo bohužel k nějaké chybě při odesílání formuláře. Prosím zkuste to ještě jednou.

LBMS will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.