Vytváříme řešení pro zvýšení agility a vzděláváme odborníky již od roku 1993

Úvod do business analýzy

Kurzem získáte

 • pochopení disciplíny business analýzy v kontextu organizace
 • pochopení významu a odpovědností role business analytika
 • základní přehled o obsahu standardu BABOK® a přístupu BCS k členění disciplíny business analýzy
 • doporučení k rozvoji kompetencí business analytiků

Cena kurzu

2.700 Kč bez DPH

Hodnocení kurzu

Hodnocení účastníků:

Termíny

CO VLASTNĚ DISCIPLÍNA BUSINESS ANALÝZY OBNÁŠÍ? CO ZNAMENÁ BABOK®?

Na našem úvodním kurzu si vysvětlíme, co všechno disciplína business analýzy obnáší a zasadíme ji do kontextu organizace a dalších disciplín.

Dále si rámcově představíme nejvýznamnější celosvětově uznávané rámce pro disciplínu business analýzy a budeme se věnovat obsahu standardu BABOK® v aktuální verzi a procesního modelu business analýzy dle BCS.

Na závěr úvodního kurzu představíme možnosti rozvoje kompetencí business analytiků.

Co je business analýza?

Business analýza představuje praktiky realizace business (nikoliv „jen“ IT) změn v organizaci na základě definovaných potřeb a doporučených řešení, která dodají hodnotu zainteresovaným stranám. Business analytici pomáhají organizacím porozumět potřebám změny a jejím důvodům, navrhnout možná řešení a doporučit optimální z nich, které organizaci přinese co nejlepší hodnotu.

Pomůžeme vám ujasnit rozsah disciplíny business analýza

Není-li disciplína business analýzy v organizaci náležitě pochopena, často dochází k tomu, že někteří business analytici

 • byli dříve zkušenými IT analytiky a nedokáží na business potřebu a možná řešení nahlížet v celkovém kontextu
 • mají neocenitelné business znalosti, ale omezenou znalost IT a vývoje SW
 • mají tendenci pracovat s požadavky bez jasného pochopení požadovaných business výsledků
 • mohou mít na základě zkušeností pocit, že by mohli organizaci nabídnout prospěšné rady, ale nedostatek pochopení jejich role a business potřeby způsobí, že organizace je odmítá nebo ignoruje

My se podíváme na business analýzu jako na  odbornou profesi a pokusíme se lépe definovat roli business analytika.

Probíraná klíčová témata

 • Vznik a vývoj business analýzy
 • Rozsah prací business analýzy
 • Holistický přístup
 • Role a odpovědnosti business analytika

Kurz Vám dále přinese

 • pochopení přesahu business analýzy do dalších disciplín Enterprise architektury, řízení projektů a správy projektového portfolia
 • představení možností rozvoje kompetencí business analytiků
 • představení kompetenčních rámců
Proč na kurz právě k nám?

Více informací

Vhodné pro

kohokoliv, kdo vyžaduje znalost business analýzy, zejména pak pro

 • business analytiky
 • business manažery
 • manažery business změn
 • projektové manažery
 • manažery portfolia

Délka

0,5 den

Adresa

Sokolovská 192/79, Praha 8

Vyžadovaná znalost před začátkem kurzu

Nejsou stanoveny

Ing. Miroslav Müller

Lektor s více jak 70 odškolenými kurzy v oblasti business analýzy a 30letou zkušeností z praxe.

Akreditovaný u zahraničních partnerů:

EXIN

PeopleCert

Den 1 (dopoledne 8:30-12:00)

 • úvod kurzu
 • co je business analýza
 • frameworky business analýzy
 • rozvoj kompetencí

Rozdělení obsahu je pouze orientační.  Může se lišit v závislosti na počtu účastníků, množství položených dotazů apod.

Všechny termíny