Úvod do business analýzy

Kurzem získáte

 • pochopení disciplíny business analýzy v kontextu organizace
 • pochopení významu a odpovědností role business analytika
 • základní přehled o přístupu celosvětově nejvýznamnějších rámců IIBA BABOK®, BCS a PMI® k členění disciplíny business analýzy
 • doporučení k rozvoji kompetencí business analytiků
 • pochopení možností dalšího profesního rozvoje absolvováním našich kurzů z oblasti business analýzy

Hodnocení

Od účastníků:

Termíny

Datum

 

Cena

(Kč bez DPH 21%)
  Kdykoliv 500
E-learning - ČJ
990 Online
990 Online
Poptat firemní kurz

1/2 DENNÍ PŘEHLEDOVÝ KURZ

Na našem úvodním kurzu si vysvětlíme, co všechno tato disciplína obnáší a zasadíme ji do kontextu organizace a dalších disciplín.

Dále si rámcově představíme nejvýznamnější celosvětově uznávané rámce pro disciplínu business analýzy a budeme se věnovat obsahu standardu BABOK® v aktuální verzi a procesního modelu business analýzy dle BCS a také přístupu PMI®, který disciplínu člení na znalostní oblasti a skupiny procesů.

Na závěr úvodního kurzu představíme možnosti rozvoje kompetencí business analytiků.

Co je business analýza?

Business analýza představuje praktiky realizace business (nikoliv „jen“ IT) změn v organizaci na základě definovaných potřeb a doporučených řešení, která dodají hodnotu zainteresovaným stranám. Business analytici pomáhají organizacím porozumět potřebám změny a jejím důvodům, navrhnout možná řešení a doporučit optimální z nich, které organizaci přinese co nejlepší hodnotu.

Pomůžeme vám ujasnit rozsah disciplíny business analýza

Není-li disciplína business analýzy v organizaci náležitě pochopena, často dochází k tomu, že někteří business analytici

 • byli dříve zkušenými IT analytiky a nedokáží na business potřebu a možná řešení nahlížet v celkovém kontextu
 • mají neocenitelné business znalosti, ale omezenou znalost IT a vývoje SW
 • mají tendenci pracovat s požadavky bez jasného pochopení požadovaných business výsledků
 • mohou mít na základě zkušeností pocit, že by mohli organizaci nabídnout prospěšné rady, ale nedostatek pochopení jejich role a business potřeby způsobí, že organizace je odmítá nebo ignoruje

My se podíváme na business analýzu jako na  odbornou profesi a pokusíme se lépe definovat roli business analytika.

Probíraná klíčová témata

 • Vznik a vývoj business analýzy
 • Rozsah prací business analýzy
 • Holistický přístup
 • Role a odpovědnosti business analytika
 • nejznámější celosvětové rámce business analýzy (IIBA BABOK®, procesní model business analýzy dle BCS a standard PMI® pro business analýzu)

Kurz Vám dále přinese

 • pochopení přesahu business analýzy do dalších disciplín Enterprise architektury, řízení projektů a správy projektového portfolia
 • srovnání celosvětově uznávaných rámců
 • představení možností rozvoje kompetencí business analytiků
 • představení kompetenčních rámců
 • vysvětlení navazující nabídky kurzů s tématikou business analýzy
Proč na kurz právě k nám?

Více informací

Vhodné pro

kohokoliv, kdo potřebuje pochopit šíři business analýzy, zejména pak pro

 • business analytiky
 • business manažery
 • manažery business změn
 • projektové manažery
 • manažery portfolia

Délka

0,5 den (8:30-12:00)

Adresa

online a e-learning

Vyžadovaná znalost před začátkem kurzu

Nejsou stanoveny žádné specifické předpoklady, vítána je znalost fungování organizace.

Ing. Miroslav Müller

Lektor s více jak 70 odškolenými kurzy v oblasti business analýzy a 30letou zkušeností z praxe.

Akreditovaný u zahraničních partnerů:

EXIN

PeopleCert

Den 1 (dopoledne 8:30-12:00)

 • úvod kurzu
 • co je business analýza
 • frameworky business analýzy
 • rozvoj kompetencí

Rozdělení obsahu je pouze orientační.  Může se lišit v závislosti na počtu účastníků, množství položených dotazů apod.

Reference od účastníků

avatar_male
"Velmi příjemné a milé zpracování online kurzu. Skvěle poslouchatelné, dobré tempo a obsahově interaktivní. Jen místy až příliš změn mezi posuny v sekcích (Next, Continue, Close). Obsah zaujme a věřím, že navazující kurzy jsou též velmi perfektní."
Vlk Petr
Enterprise Architect
KPCS CZ, s.r.o.
Kurz: Úvod do business analýzy
avatar_male
"K obsahové stránce - vzhledem k šíři problematiky, kterou BA představuje, hodnotím výběr zde uvedených oblastí s přihlédnutí k časovému rozsahu a cílům kursu jako max. vyhovující a perfektně popisující nejen základní oblasti ale i uvádějící oblast BA do celkového kontextu. V jednotlivých částech jsou akcentovány ty klíčové informace, které již v tomto základu vedou k tomu, že se účastník kurzu může na základě nich poměrně dobře orientovat v potřebách a požadavcích na činnosti, kterých se BA týká resp. se kterými přichází do styku. Proto užitečnost tohoto kursu nevidím jen jako základ pro budoucí BA, ale i pro součinnostní role, jejichž úlohou je buď doplnění činností do celkového rámce či zajištění návaznosti v řešení změn."
Ivan Machala
Ředitel úseku
Kurz: Úvod do business analýzy
"S kurzem jsem spokojena, splnil moje očekávání do úvodu business analýzy."
Coffre Zlámal Dana
TCC s.r.o.
Kurz: Úvod do business analýzy
"Zhodnocení ex. metod BA – dobré pro příklad, kam se směrovat."
Holíková Irena
IT analytik
Komerční banka, a.s.
Kurz: Úvod do business analýzy
avatar_male
"Velmi jsem spokojen, přínos kurzu větší než jsem očekával, vynikající výkon lektora."
Nisler Stanislav
vedoucí vývoje
Kurz: Úvod do business analýzy
avatar_male
"Kurz byl veden velmi dobře, lektor má vysokou jazykovou úroveň a dobře se při výkladu člověk soustředí. Náplň byla dobrá pro další pokračovaní v kurzech."
Nisler Jan
Aplikační analytik
Kurz: Úvod do business analýzy
"Pro základní představu o postavení BA naprosto dostačující kurz."
Škrabková Zuzana
analyst senior
Kurz: Úvod do business analýzy
"Rychlý, přehledný úvod do BA. V březnu 2020 jsme u vás na „plnohodnotném“ kurzu BA FOUNDATION."
Zdeňka Míchalová
Vedoucí týmu BA
BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod
Kurz: Úvod do business analýzy
"Kvalitní úvod do problematiky business analýzy, řada příkladů realisticky popisující situace ve společnostech, výborný lektor, zkušený skvěle podáno. Moc děkuji."
Hana Štiková
vedoucí projektů
EG - Expert, s.r.o.
Kurz: Úvod do business analýzy
"Jasný, stručný úvod do BA."
Jana Kavalírová
Procesní analytik
ACO Industries, k.s.
Kurz: Úvod do business analýzy

Všechny termíny