Úvod do modelování procesů v BPMN

Kurzem získáte

 • představu o významu a kontextu modelování business procesů
 • představení modelovací notace BPMN
 • představu o tom, proč samotná specifikace BPMN nestačí pro tvorbu jasných a srozumitelných modelů

Hodnocení

Od účastníků:

Termíny

Datum

 

Cena

(Kč bez DPH 21%)
  Kdykoliv 500
E-learning - ČJ
990 Online
990 Online
Poptat firemní kurz

½ DENNÍ PŘEHLEDOVÝ KURZ

BPMN (BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION) je v současnosti nejrozšířenější notací modelování business procesů. BPMN představuje jazyk sdílený business útvary i IT.

V tomto úvodním kurzu si představíme význam modelování business procesů a základy notace BPMN včetně doporučení, jak BPMN v organizaci zavést a jak zohlednit účel vytvářeného modelu.

Ujasněte si pro koho, a proč model vytváříte

BPMN je velmi mocná notace s obrovskou vyjadřovací silou. Pokud ale nepřizpůsobíte úroveň detailu příjemcům modelu, může se stát, že vytvořené modely pro ně budou nečitelné. Vyberte takovou úroveň detailu, která bude nejlépe odpovídat zkušenostem modelářů a cílovému auditoriu/účelu vytvořených modelů.

Na kurzu si představíme úrovně modelů, typy diagramů.

Zaveďte firemní metodiku modelování v BPMN

Ačkoliv specifikace BPMN poskytuje hodně precizních technických definic a pravidel, přesto neposkytuje mechanismus, který by odhalil procesní logiku jasně a bez nutnosti jakékoliv další dokumentace.

Takové modely mohou být syntakticky i sémanticky správné, ale nedokáží být jednoznačné. Představíme si proto tzv. koncept „BPMN style rules“, který není vyžadován BPMN specifikací, ale má charakter nadstavbových doporučení pro praxi s cílem vytvářet nejen správné, ale také dobře čitelné modely.

Probíraná klíčová témata

 • základní principy modelování firemních procesů
 • představení BPMN
 • doporučení, jak BPMN v organizaci zavést
 • představení nejčastěji používaných modelovacích elementů BPMN
 • vysvětlení, proč samotná specifikace BPMN nestačí pro tvorbu přehledných a dobře čitelných diagramů

Kurz vám dále přinese

 • získání představy o náročnosti modelování v BPMN
 • představení dalších možností růstu vašich profesních kompetencí
 • představení obsahu plnohodnotného 2-denního kurzu Modelování procesů v BPMN
Proč na kurz právě k nám?

Více informací

Vhodné pro

všechny, kdo se chtějí seznámit se základy modelování business procesů v BPMN, zejména pak pro ty, kdo

 • budou procesy modelovat
 • budou číst/interpretovat vytvořené modely
 • uvažují o zavedení BPMN v organizaci
 • si chtějí udělat představu o náročnosti modelování procesů v BPMN

Délka

0,5 den (13:00-16:30)

Adresa

online a e-learning

Vyžadovaná znalost před začátkem kurzu

Obecná představa o procesním řízení organizace.

Ing. Miroslav Müller

Lektor s více jak 70 odškolenými kurzy v oblasti business analýzy a 30letou zkušeností z praxe.

Akreditovaný u zahraničních partnerů:

EXIN

PeopleCert

Den 1 (odpoledne 12:00-16:30)

 • úvod kurzu
 • firemní procesy a jejich modelování
 • představení BPMN 2.0
 • modelovací elementy BPMN 2.0

Reference od účastníků

"Bez chyby, nemám co vytknout. Věcné, srozumitelné, logicky uspořádané."
Lenka Ertelová
Kurz: Úvod do modelování procesů v BPMN

Všechny termíny