Go to Top

Select Architect

Select Architect je základním nástrojem vývojového prostředí Select, které je určeno pro objektově orientovaný vývoj aplikací ve vícevrstevné architektuře. Vyniká unikátní šíří záběru podpory pro sběr požadavků, procesní modelování, UML, datové modelování, generování kódu a relačních databázových schémat. Nasazení Select vede k zefektivnění procesu vývoje a údržby aplikací, ke zvýšení kvality a ke zkrácení reakce na požadavky uživatelů.

Charakteristika

 • Rychlý vývoj aplikací prostřednictvím objektového modelování s využitím šablon kódu a návrhových vzorů.
 • Synchronizace kódu a modelů pro nejrozšířenější vývojové platformy (jako je Java, C#, C++, Visual Basic) a pro XML.
 • Generování databázových schémat a zpětná reverzace zajišťující lepší pochopení stávající struktury tabulek a pohledů. Podporována jsou databázová prostředí Access, DB2, Dbase, FoxPro, Informix, Ingress, Interbase, Oracle, SQL Server a Sybase.
 • Podpora celého životního cyklu vývoje a držby aplikací.
 • Škálovatelnost od jednouživatelského provozu na přenosném počítači po multiuživatelskou týmovou práci ve velkých týmech.
 • Podpora přímého mapování do používaných komponentově orientovaných (CBD) technologií a na služby orientovaných (SOA) technologií.
 • Zajištění kvalifikované analýzy dopadů změn prostřednictvím databáze požadavků obsahující vazby na objekty návrhu.
 • Unikátní podpora opakovaného použití
 • Možnost přizpůsobení uživatelského prostředí pro různé role vývojového týmu.

 

Podporovaná funkcionalita

Select svým rozsahem a zaměřením podporuje kompletní modelování aplikací a komponent v rámci celého životního cyklu. Objektové modelování podporované prostředím Select odpovídá standardu UML (Unified Modeling Language), jenž je pro tuto oblast určující, a je doplněno podporou evidence požadavků, modelováním firemních procesů a fyzickým datovým modelováním.

Podporované modely

 • Počítačově nezávislý model (CIM)
 • Platformově nezávislý model (PIM)
 • Platformově specifický model (PSM)
 • Relační datový model (Entity Relationship Diagram)
 • Diagram hierarchie procesů (Process Hierarchy Diagram)
 • Diagram procesních řetězců (Process Thread Diagrams nebo BPMN)
 • Model typových úloh (Use Case)
 • Diagram objektových sekvencí (Object Sequence Diagram) včetně možnosti animace
 • Diagram tříd (Class Diagram)
 • Stavový diagram (State Transition Diagram)
 • Diagram spolupráce objektů (Object Collaboration Diagram)
 • Diagram aktivit (Activity Diagram)

Tvorba dokumentace

 • Pro tvorbu dokumentace slouží integrovaný generátor dokumentace, který na základě předdefinovaných sestav vytváří dokumentaci přímo v prostředí Microsoft Word.
 • Dokumentaci je možné vytvářet také ve formě HTML stránek prostřednictvím konfigurovatelného HTML generátoru.

Multiuživatelská repository

Vytvářené modely a jednotlivé objekty modelů jsou ukládány do robustní objektové repository, která umožňuje souběžný přístup desítek uživatelů, zajišťuje konzistenci a další pokročilé funkce jako je například víceúrovňové odvolání změn (Undo). Repository rovněž nabízí uživatelsky otevřený přístup pro čtení i zápis v podobě rozhraní Select OLE Automation, jehož specifikace je součástí dokumentace. Select umožňuje mimo týmového také jednouživatelský provoz s velmi nízkými systémovými nároky. Díky tomu lze Select s výhodou používat přímo v „terénu“ při práci na přenosných počítačích.“

Související nástroje

Související kurzy

Aktuality