Testování aplikací – ISTQB Certified Tester Foundation Level CZ (verze 4.0)

Kurzem získáte

 • orientaci v široké problematice testování softwaru
 • přehled typů testů, základních technik a principů testování
 • schopnost tvorby testovacích scénářů a přípravy vhodných dat
 • znalost procesu testování a jeho začlenění do životního cyklu vývoje SW
 • základy organizace, plánování a odhadování testování
 • kvalitní přípravu ke složení certifikační zkoušky

Hodnocení

Od účastníků:

Úspěšnost u zkoušky: 85%

Termíny

Datum

 

Cena

(Kč bez DPH 21%)

Zkouška

(Kč bez DPH 21%)
  Kdykoliv 12.900
4.500 E-learning - ČJ
19.800
4.500 Prezenční
19.800
4.500 Prezenční
19.800
4.500 Prezenční
19.800
4.500 Prezenční
Poptat firemní kurz

Testuje software na profesionální úrovni!

Náš život je stále více závislý na software ve všech možných oborech a oblastech. Selhání informačního systému může mít za následek ztrátu času, peněz, příležitostí, důvěryhodnosti, ale i lidských životů.

Důsledné testování softwaru a dokumentace přispívá k vysoké kvalitě software, zejména jestliže jsou zjištěné defekty opraveny dřív, než je systém uvolněn do provozu. Na kurzu vám poskytneme ucelený přehled o problematice testování.

Slaďte metodiku vývoje a proces testování software

V kapitolách věnovaným metodice a procesům testování vás postupně seznámíme s postupy testování v kontextu různých metodik vývoje software. Porovnáme jednotlivé metodiky vývoje softwaru, jejich výhody, nevýhody a dopad do oblasti testování. Nová verze ISTQB 4.0 reflektuje moderní preference vývoje a zaměřuje se více na agilní metodiky vývoje softwaru a jeho dopad na testování.

Zvolte správné techniky!

Techniky testování tvoří základní arsenál postupů, které testeři používají při své práci. Postupně probereme jednotlivé techniky a vysvětlíme vhodné podmínky pro použití, a zda je možné je zefektivnit pomocí automatizace. Použití technik budeme demonstrovat na praktických příkladech. Dále zmíníme relativní pracnost jednotlivých technik a účel jejich použití.

Probíraná klíčová témata

 • základy testování (základní principy, důvody, proč testovat, testovací proces)
 • testování v průběhu životního cyklu software (rozdíly v metodikách, Agile, DevOps)
 • statické testování (statická analýza, revizní proces)
 • testovací analýza a návrh testů (black box, white box, založené na zkušenostech, spolupráci)
 • management testování (organizace, plánování a odhadování testování, analýza a řízení rizik, sledování a řízení postupu testování, řízení defektů)
 • testovací nástroje (klasifikace nástrojů, zavedení v organizaci, výhody a rizika automatizace)

Kurz vám dále přinese

 • kvalitní přípravu ke složení certifikační zkoušky
 • ilustraci klíčových technik na příkladech

—————————————————————————–

FAQ k tomuto kurzu

1. Je tento kurz vhodný pro začátečníka?

Kurz je postaven tak, aby poskytl všechny potřebné informace i člověku bez předchozí praxe. Ačkoli praxe je výhodou, přesto jej lze doporučit i těm kdo jsou v oboru nováčky (minimální doporučovaná praxe je 0,5 roku). Školení začíná od základních pojmů, principů a procesu testování. Rozebírá otázky „Co je testování?“ a „Proč je testování nezbytné?“. Dále jsou probírána témata jako začlenění testování do různých metodik vývoje softwaru, úrovně testování a odpovídající typy testů a techniky černé a bílé skříňky pro efektivní pokrytí testů. Zasahuje částečně i do oblasti managementu, kdy se dotýká organizace a plánování testování včetně odhadu pracnosti, ale také výběru vhodných nástrojů. Kurz nabízí komplexní vhled do problematiky tím, že pokrývá široké spektrum činností a dává tak pevný základ pro další rozvoj v tomto zajímavém odvětví IT.

2. Má tento kurz smysl pro zkušeného testera?

Rozhodně ano. Tento kurz již absolvovalo mnoho zkušených testerů, kteří jej považovali za přínosný. Ať už proto, že si rozšířili své znalosti z praxe o další oblasti nebo tím, že je zasadili do kontextu celkové problematiky testování a získali tak lepší přehled. Velmi častým důvodem pro absolvování kurzu zkušenými testery, je získání teoretických znalostí a ověření zda jejich postupy odpovídají nejlepším zkušenostem z oboru. V průběhu kurzu mají navíc možnost porovnat své zkušenosti se zkušenostmi ostatních účastníků. Na základě tohoto kurzu jsou lépe schopni identifikovat slabá místa v postupech nebo se utvrdit ve svých závěrech o dalším rozvoji.

3. K čemu je certifikace CTFL?

Certifikát je mezinárodně uznávaný doklad o dosažení základní úrovně znalostí. Vlastnictví certifikátu může zajistit výhodu při výběrových řízeních vaší společnosti nebo ve vaší profesionální kariéře.

Získání certifikátu ISTQB CTFL je nezbytnou základní podmínkou k rozvoji dalšími moduly nebo úrovněmi certifikací ISTQB. Tím se stává vaší vstupní branou k získání pokročilejší kvalifikace ať už jako testerů, test analytiků, test inženýrů, test konzultantů, test manažerů nebo vývojářů softwaru.

CERTIFIKACE

Získejte certifikát ISTQB Certified Tester, Foundation Level

Certifikační zkouška úrovně Foundation

 • přináší mezinárodně uznávaný certifikát ISTQB Certified Tester, Foundation Level
 • je zabezpečována nezávislou certifikační autoritou, což je v podmínkách ČR Česká společnost pro jakost, případně CaSTB
 • dle společnosti ČSJ mají absolventi našeho kurzu nejlepší úspěšnost v ČR
 • trvá 60 minut
 • je typu „close book“ *
 • originální zkoušku v angličtině lze skládat také v českém či slovenském jazyce
 • klade kandidátům 40 otázek, přičemž 95% je výběr 1 správné odpovědi ze 4 nabídnutých, 5% je výběr 2 správných odpovědí z 5 nabídnutých)
 • k úspěšnému složení je potřeba alespoň 65% správných odpovědí (26 ze 40)

Více informací k organizaci certifikační zkoušky>>

*„close book“ znamená, že účastník nemůže při zkoušce využívat jakékoliv materiály a příručky.
„open book“ znamená, že účastník může používat při zkoušce příručku či jiné materiály.

Více informací

Vhodné pro

všechny role zainteresované na testování software, zejména pak pro role

 • vedoucí testovacího a vývojového týmu
 • tester
 • analytik
 • programátor
 • konzultant
 • metodik
 • správce aplikací

Délka

3 dny

Adresa

Františka Křížka 362/1, Praha

Vyžadovaná znalost před začátkem kurzu

Obecná představa o tvorbě softwarových aplikací. Zároveň doporučujeme alespoň 0,5 roku praxe v testování, pokud budete chtít jít ke zkoušce.

Lukáš Chmelenský

Lektor s více jak 15 letou zkušeností z praxe.

Akreditovaný u zahraničního partnera:

Czech and Slovak Testing Board

Den 1

 • úvod kurzu
 • základy testování
 • testování v průběhu životního cyklu vývoje sw

Den 2

 • statické testování
  • základy statického testování
  • revizní proces
 • techniky testování
  • kategorie technik
  • techniky černé a bílé skříňky

Den 3

 • management testování
 • nástroje pro podporu testování
 • cvičné testy
 • certifikační zkouška

Rozdělení obsahu po dnech je pouze orientační.  Může se lišit v závislosti na počtu účastníků, množství položených dotazů apod.

Reference od účastníků

avatar_male
"Kurz hodnotím velmi pozitivně. Doporučil bych ho všem, kdo se chtějí zabývat testováním SW. "
Ladislav Kršek
Siemens Mobility, s.r.o.
Kurz: Testování aplikací – ISTQB Certified Tester Foundation Level CZ (verze 4.0)
avatar_male
"Pro absolvování kurzu jsem se rozhodl, abych si informace ze sylabu zasadil do kontextu, což kurz splnil. Oceňuju přátelskou atmosféru a otevřenou diskusi. "
Martin Klíma
SW Tester
IFE-CR, a.s.
Kurz: Testování aplikací – ISTQB Certified Tester Foundation Level CZ (verze 4.0)
"Ucelé shrnutí nejen oblasti testerů, ale celého testování, procesů, přípravy. Nový pohled pro možné změny v týmu nebo vlastní práci. Káva výborná."
Ivana Galgocyová
OKsystem a.s.
Kurz: Testování aplikací – ISTQB Certified Tester Foundation Level CZ (verze 4.0)
"Moc děkuji za kurz a přípravu k certifikaci ISTQB, kterou jsem i díky lektorovi úspěšně absolvovala :) Svými zkušenostmi dělá dobré jméno společnosti LBMS u ČSJ. S pozdravem a přáním příjemných dní Lenka Funková"
Funková Lenka
Generali Česká pojišťovna a.s.
Kurz: Testování aplikací – ISTQB Certified Tester Foundation Level CZ (verze 4.0)
"Velmi vstřícný a milý přístup, ochota pomoci, vysoká míra znalosti. Široký rozsah, příklady k procvičení. Pořadí témat logicky navazuje, časový rozsah by mohl být delší. Prodloužení celkové doby trvání kurzu o jeden den pro opakování probraného tématu. "
Monika Kučerová
Tester
Generali Česká pojišťovna a.s.
Kurz: Testování aplikací – ISTQB Certified Tester Foundation Level CZ (verze 4.0)
avatar_male
"Školitel byl velice milý, odpovídal na dotazy, byl připraven na všechno. Zároveň byl velice poutavý a dokázal udržet pozornost i v online režimu."
Kepka Jan
Alza.cz a.s.
Kurz: Testování aplikací – ISTQB Certified Tester Foundation Level CZ (verze 4.0)
avatar_male
"Vďaka kurzu som získal mnohé nové informácie, ku ktorým som sa pred tým nedostal. Pomohli mi pozrieť sa na riešenie problémov spojených s testovaním z iného uhla pohľadu. Vidím nové možnosti optimalizácie a zefektívnenia procesu testovania v našej firme. Zároveň som si potvrdil, že už mnohé veci robíme v súlade s informáciami z kurzu, čo ma samozrejme potešilo. Lektor bol skvelý nie len po odbornej stránke, ale aj po stránke lektorskej - po celý čas vládla veľmi príjemná atmosféra a bolo zrejmé, že lektora práca baví. Ďakujem, skvelé a teším sa nabudúce.."
Vodička Ivan
Programmer
AP-SOFT, s.r.o.
Kurz: Testování aplikací – ISTQB Certified Tester Foundation Level CZ (verze 4.0)
avatar_male
"Celkově dobrý kurz, efektivní probrání látky, časové rozložení, individuální přístup."
Omelka Tomáš
Dokumentarista - tester
O2 IT Services s.r.o.
Kurz: Testování aplikací – ISTQB Certified Tester Foundation Level CZ (verze 4.0)
avatar_male
"Forma a obsah kurzu se mi líbil, školitel dokázal vždy reagovat na dotazy a uváděl i příklady z praxe."
Petr Benda
Test analytik
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Kurz: Testování aplikací – ISTQB Certified Tester Foundation Level CZ (verze 4.0)
"Lektor je moc příjemný, dobře problematice rozumí a umí své znalosti předat."
Voňková Kateřina
Locklizační inženýr/test lead
Kurz: Testování aplikací – ISTQB Certified Tester Foundation Level CZ (verze 4.0)
avatar_male
"Pan Lébl se v dané problematice vyzná. Je vidět, že v rámci testingu má zkušenosti (z hlediska praxe)."
Michal Dočekal
Test Analytik
O2 Czech Republic a.s.
Kurz: Testování aplikací – ISTQB Certified Tester Foundation Level CZ (verze 4.0)

Všechny termíny