Business Analysis – Modelling Business Processes

Kurzem získáte

 • porozumění kontextu modelování procesů
 • pochopení principů a postupů modelování business procesů
 • znalost hierarchie procesních modelů
 • schopnost použití diagramů aktivit pro modelování business procesů
 • pochopení základních přístupů ke zlepšování procesů
 • kvalitní přípravu k certifikační zkoušce úrovně Practitioner

Hodnocení

Od účastníků:

Úspěšnost u zkoušky: 100%

Termíny

Datum

 

Cena

(Kč bez DPH 21%)

Zkouška

(Kč bez DPH 21%)
  Kdykoliv 9.900
5.900 E-learning EN
13.800
5.900 Prezenční
13.800
5.900 Prezenční

MODELOVÁNÍ BUSINESS PROCESŮ JAKO ZÁKLADNÍ KOMPETENCE BUSINESS ANALYTIKA

Procesní řízení každé moderní organizace se neobejde bez zakotvení praktik modelování business procesů. Modelování a zlepšování business procesů vyžaduje řadu znalostí, dovedností, technik a praktik, které by neměly chybět v základní výbavě každého business analytika.

V kurzu si vysvětlíme úlohu modelování business procesů v popisu chování organizace a budeme se věnovat zejména hierarchii procesních modelů a technikám jejího popisu.

Na elementární úrovni popisu se zaměříme na dokumentaci a analýzu úkolů.

Přemýšlíte o tomto kurzu, ale nejste si jistí, že je přesně pro vás? Přijďte na náš úvodní půldenní kurz o business analýze a přesvědčte se.

 

Ujasníme si externí kontext

Business analytik potřebuje rozvíjet znalost organizace, externího business prostředí a pohledu zákazníků, což jsou nezbytné informace pro zvažování zlepšení business procesů.

V kurzu se budeme věnovat organizačnímu kontextu, ve kterém probíhají business procesy, a popíšeme ho pomocí organizačního modelu, který vyvinul Paul Harmon a který umožňuje podchytit základní charakteristiky externího světa, ve kterém organizace působí a reakce organizace na tyto externí podněty v podobě interních hodnotových řetězců.

Ukážeme vám souvislost business událostí, pravidel a procesů

Modely business procesů vyžadují při vytváření, aby business analytik rozuměl událostem, které iniciují proces, požadovaným výsledkům včetně možných alternativ, jednotlivým úkolům v rámci procesu včetně rozhodovacích bodů a souvisejícím business pravidlům.

V kurzu se proto zaměříme na analýzu business událostí i analýzu úkolů a předložíme návody na dokumentaci business pravidel.

Probíraná klíčová témata

 • úloha modelování business procesů v popisu chování organizace
 • hierarchie procesních modelů a techniky jejich popisu
 • modelování business procesů na úrovni organizace a na úrovni procesů
 • dokumentace a analýza úkolů
 • využití GAP analýzy ve zlepšování business procesů včetně přesahu do oblasti požadavků na podporu business procesů IT systémy

 

Kurz vám dále přinese

 • prohloubení znalostí získaných na kurzu základní úrovně Business Analysis Foundation
 • pochopení využití diagramů aktivit pro modelování business procesů
 • doporučení pro modelování procesů
 • přípravu na certifikační zkoušku

Získejte certifikát EXIN BCS Modelling Business Processes

Certifikační zkouška úrovně Practitioner

 • je součástí kvalifikačního programu EXIN BCS Business Analysis
 • přináší mezinárodně uznávaný certifikát EXIN BCS Modelling Business Processes s doživotní platností
 • trvá 60 (+30) minut
 • je typu „close book“ *
 • probíhá v anglickém jazyce
 • klade kandidátům 40 multiple-choice otázek
 • k úspěšnému složení je potřeba alespoň 62,5% správných odpovědí (25 ze 40)

Více informací k organizaci certifikační zkoušky>>

 

*„close book“ znamená, že účastník nemůže při zkoušce využívat jakékoliv materiály a příručky.
„open book“ znamená, že účastník může používat při zkoušce příručku či jiné materiály.

Proč na kurz právě k nám?

Více informací

Vhodné pro

každého, kdo vyžaduje pochopení modelování business procesů a zaměřuje se na výzkum, modelování, analýzu a zlepšování business procesů, zejména pak pro

 • business analytiky
 • business manažery a jejich zaměstnance
 • manažery business změn
 • projektové manažery

Délka

2 dny

Adresa

Sokolovská 192/79, Praha 8

Vyžadovaná znalost před začátkem kurzu

Základní znalosti řízení business procesů a jejich modelování. Doporučeno je předchozí absolvování kurzu Business Analysis Foundation, není ale podmínkou.

Ing. Miroslav Müller

Lektor s více jak 70 odškolenými kurzy v oblasti business analýzy a 30letou zkušeností z praxe.

Akreditovaný u zahraničních partnerů:

EXIN

PeopleCert

Den 1

 • úvod kurzu
 • organizační kontext pro business procesy
 • kontext modelování procesů
 • modelování business procesů

Den 2

 • modelování business procesů
 • zlepšování business procesů
 • závěr kurzu

Každá kapitola kurzu je završena probráním relevantní sady otázek cvičné certifikační zkoušky, na které si posluchači udělají představu o konstrukci otázek, získají návody, jak určit správné odpovědi.

Rozdělení obsahu po dnech je pouze orientační.  Může se lišit v závislosti na počtu účastníků, množství položených dotazů apod.