Business Analysis – Modelling Business Processes (BCS)

Kurzem získáte

 • porozumění kontextu modelování procesů
 • pochopení principů a postupů modelování business procesů
 • znalost hierarchie procesních modelů
 • schopnost použití diagramů aktivit pro modelování business procesů
 • pochopení základních přístupů ke zlepšování procesů
 • kvalitní přípravu k certifikační zkoušce úrovně Practitioner

Hodnocení

Od účastníků:

Úspěšnost u zkoušky: 100%

Termíny

Datum

 

Cena

(Kč bez DPH 21%)

Zkouška

(Kč bez DPH 21%)
  Kdykoliv 10.700
6.800 E-learning - AJ
16.400
6.800 Online
16.400
6.800 Online
16.400
6.800 Online
Poptat firemní kurz

MODELOVÁNÍ BUSINESS PROCESŮ JAKO ZÁKLADNÍ KOMPETENCE BUSINESS ANALYTIKA

Procesní řízení každé moderní organizace se neobejde bez zakotvení praktik modelování business procesů. Modelování a zlepšování business procesů vyžaduje řadu znalostí, dovedností, technik a praktik, které by neměly chybět v základní výbavě každého business analytika.

V kurzu si vysvětlíme úlohu modelování business procesů v popisu chování organizace a budeme se věnovat zejména hierarchii procesních modelů a technikám jejího popisu.

Na elementární úrovni popisu se zaměříme na dokumentaci a analýzu úkolů.

Přemýšlíte o tomto kurzu, ale nejste si jistí, že je přesně pro vás? Přijďte na náš úvodní půldenní kurz o business analýze a přesvědčte se.

 

Ujasníme si externí kontext

Business analytik potřebuje rozvíjet znalost organizace, externího business prostředí a pohledu zákazníků, což jsou nezbytné informace pro zvažování zlepšení business procesů.

V kurzu se budeme věnovat organizačnímu kontextu, ve kterém probíhají business procesy, a popíšeme ho pomocí organizačního modelu, který vyvinul Paul Harmon a který umožňuje podchytit základní charakteristiky externího světa, ve kterém organizace působí a reakce organizace na tyto externí podněty v podobě interních hodnotových řetězců.

Ukážeme vám souvislost business událostí, pravidel a procesů

Modely business procesů vyžadují při vytváření, aby business analytik rozuměl událostem, které iniciují proces, požadovaným výsledkům včetně možných alternativ, jednotlivým úkolům v rámci procesu včetně rozhodovacích bodů a souvisejícím business pravidlům.

V kurzu se proto zaměříme na analýzu business událostí i analýzu úkolů a předložíme návody na dokumentaci business pravidel.

Probíraná klíčová témata

 • úloha modelování business procesů v popisu chování organizace
 • hierarchie procesních modelů a techniky jejich popisu
 • modelování business procesů na úrovni organizace a na úrovni procesů
 • dokumentace a analýza úkolů
 • využití GAP analýzy ve zlepšování business procesů včetně přesahu do oblasti požadavků na podporu business procesů IT systémy

 

Kurz vám dále přinese

 • prohloubení znalostí získaných na kurzu základní úrovně Business Analysis Foundation
 • pochopení využití diagramů aktivit pro modelování business procesů
 • doporučení pro modelování procesů
 • přípravu na certifikační zkoušku

 

CERTIFIKACE

Získejte certifikát EXIN BCS Modelling Business Processes

Certifikační zkouška úrovně Practitioner

 • je součástí kvalifikačního programu EXIN BCS Business Analysis
 • přináší mezinárodně uznávaný certifikát EXIN BCS Modelling Business Processes s doživotní platností
 • trvá 60 (+15) minut
 • je typu „close book“ *
 • probíhá v anglickém jazyce
 • klade kandidátům 40 multiple-choice otázek
 • k úspěšnému složení je potřeba alespoň 62,5% správných odpovědí (25 ze 40)

Více informací k organizaci certifikační zkoušky>>

 

*„close book“ znamená, že účastník nemůže při zkoušce využívat jakékoliv materiály a příručky.
„open book“ znamená, že účastník může používat při zkoušce příručku či jiné materiály.

Více informací

Vhodné pro

každého, kdo vyžaduje pochopení modelování business procesů a zaměřuje se na výzkum, modelování, analýzu a zlepšování business procesů, zejména pak pro

 • business analytiky
 • business manažery a jejich zaměstnance
 • manažery business změn
 • projektové manažery

Délka

1,5 dne

Adresa

Františka Křížka 362/1, Praha

Vyžadovaná znalost před začátkem kurzu

Základní znalosti řízení business procesů a jejich modelování. Doporučeno je předchozí absolvování kurzu Business Analysis Foundation, není ale podmínkou.

Ing. Miroslav Müller

Lektor s více jak 90 odškolenými kurzy v oblasti business analýzy a více, jak 30 let zkušeností z praxe.

Akreditovaný u zahraničních partnerů:

EXIN

PeopleCert

Den 1

 • úvod kurzu
 • organizační kontext pro business procesy
 • kontext modelování procesů
 • modelování business procesů

Den 2

 • modelování business procesů
 • zlepšování business procesů
 • závěr kurzu

Každá kapitola kurzu je završena probráním relevantní sady otázek cvičné certifikační zkoušky, na které si posluchači udělají představu o konstrukci otázek, získají návody, jak určit správné odpovědi.

Rozdělení obsahu po dnech je pouze orientační.  Může se lišit v závislosti na počtu účastníků, množství položených dotazů apod.

Reference od účastníků

"This online course provides excellent experience when it comes to flexibility and quality of the content. The only downside I experienced when launching the online course on my iPad device using Safari and Chrome browsers, the course tend to log me out even after several seconds of inactivity on the screen, this happened especially during the 7.2 block - Sample exam. When I signed back in, the course took me back to the beginning to the e-learning not to where I started even though I confirmed Yes to resume from the point where I stopped the last time. This issue however did not happen on the laptop using Edge Chromium browser (so I was able to complete the sample exam)."
Galajdová Zuzana
IT Systems Analyst – Corporate Functions
PHILIP MORRIS ČR, a.s.
E-learning: Business Analysis – Modelling Business Processes (BCS)
avatar_male
"E-kurz se mi líbil jak z pohledu probíraných témat, tak z návaznosti jeho jednotlivých částí - vše je hezky logicky uspořádané, což pomáhá v celkové orientaci. Praktické příklady usnadní aplikování znalostí v praxi. Ocenil bych průběžné testové otázky a více mluveného slova."
Vlach Tomáš
Procesní manažer
Československá obchodní banka, a.s.
E-learning: Business Analysis – Modelling Business Processes (BCS)

Všechny termíny