Business Analysis Foundation (BCS)

Kurzem získáte

 • kvalitní příprava pro složení certifikační zkoušky
 • pochopení šíře disciplíny business analýzy
 • náhled na disciplínu business analýzy perspektivou servisního rámce BCS BASF
 • znalost klíčových technik používaných napříč životním cyklem business změny
 • výborný základ pro navazující kurzy business analýzy úrovně Practitioner

Hodnocení

Od účastníků:

Úspěšnost u zkoušky: 80%

Termíny

Datum

 

Cena

(Kč bez DPH 21%)

Zkouška

(Kč bez DPH 21%)
  Kdykoliv 14.700
5.800 E-learning - ČJ
  Kdykoliv 14.700
5.800 E-learning - AJ
22.600
5.800 Online
22.600
5.800 Prezenční
Poptat firemní kurz

CO VLASTNĚ BUSINESS ANALÝZA OBNÁŠÍ?

Business analýza je relativně mladá disciplína, která má potenciál nabídnout velký přínos organizacím tím, že zajistí soulad business potřeb a řešením business změn. Změny v oblasti IT jsou dnes součástí téměř každé business změny, ale nikoliv jedinou.

Na našem kurzu probereme, co všechno tato disciplína obnáší, jaké minimální kompetence vyžaduje, a budeme se zabývat všemi službami Business Analysis Service Framework podle aktuální verze přístupu renomované britské organizace BCS.

Kurz je připraven podle nejnovější verze syllabu (Preparation Guide 202104), která vychází z aktualizovaného vydání zdrojových publikací.Největší změnou v této verzi je náhrada původní strukturace disciplíny v podobě procesního modelu nově koncipovaným rámcem Business Analysis Service Framework.

Přemýšlíte o tomto kurzu, ale nejste si jistí, že je přesně pro vás? Přijďte na náš úvodní půldenní kurz o business analýze a přesvědčte se.

Zaveďte roli business analytika v organizaci

Během posledních několika let organizace přijímají širší pohled, od IT projektů se zaměřují na programy business změn a v jejich rámci uznávají potřebu rolí a dovedností, které umožňují úspěšnou realizaci iniciativ business změn (Manažer programu, Manažer změn apod.). Stále ale panuje nejednoznačnost role business analytika.

Definujte roli business analytika ve vaší organizaci. Business analytik vychází ze znalosti organizace a jejího strategického směřování, identifikuje business potřeby, kořenové příčiny problémů, navrhuje optimální řešení, zajišťuje jeho soulad s potřebami organizace a v neposlední řadě asistuje s přípravou organizace na adopci nového řešení. Jde o jednu z klíčových rolí v organizaci, která balancuje znalosti businessu s pochopení možností moderních technologií.

 

Pomůžeme vám ujasnit rozsah disciplíny business analýzy

Kurz představuje pohled na disciplínu business analýzy perspektivou BCS (The Chartered Institute for IT), mezinárodní organizace, která se zaměřuje na sdílení IT expertíz a znalostí, podporu odborníků, nastavení standardů a rámců včetně bohatých certifikačních programů.

Pro komplexnější pochopení disciplíny business analýzy doporučujeme absolvovat sesterský kurz Business analýza, který představuje další klíčové koncepty a techniky využitelné v rámci business analýzy a který vychází z mezinárodně uznávaného standardu BABOK®.

 

Probíraná klíčová témata

 • Vymezení disciplíny business analýzy
 • Klíčové kompetence business analytiků
 • Strategická analýza
 • Business Analysis Service Framework
 • Vyšetřování situace
 • Analýza a řízení zainteresovaných stran
 • Zlepšování business procesů
 • Definice řešení a sestavení Business case
 • Práce s požadavky v rámci Requirements Engineering  Framework

Kurz vám dále přinese

 • Součástí kurzu je cvičná certifikační zkouška, jejímž cílem je co nejlépe připravit posluchače na podobu certifikační zkoušky, zvyknout si na formulaci otázek.
 • Jednotlivé kapitoly kurzu doprovodíme ilustrací celé řady užitečných technik, které mohou posluchači dále studovat a také prakticky vyzkoušet v sesterském kurzu Techniky business analýzy.

 

CERTIFIKACE

Získejte certifikát EXIN BCS Foundation Certificate in Business Analysis

Certifikační zkouška úrovně Foundation

 • je součástí kvalifikačního programu EXIN BCS Business Analysis
 • přináší mezinárodně uznávaný certifikát EXIN BCS Foundation Certificate in Business Analysis
 • trvá 60 minut
 • je typu „close book“ *
 • probíhá v anglickém jazyce
 • klade kandidátům 40 multiple-choice otázek
 • k úspěšnému složení je potřeba alespoň 65% správných odpovědí (26 ze 40)
 • je výborným základem pro navazující zkoušky úrovně Practitioner v oblasti business analýzy

Více informací k organizaci certifikační zkoušky>>

*„close book“ znamená, že účastník nemůže při zkoušce využívat jakékoliv materiály a příručky.
„open book“ znamená, že účastník může používat při zkoušce příručku či jiné materiály.

Více informací

Vhodné pro

kohokoliv, kdo vyžaduje znalost business analýzy, zejména pak pro

 • business analytiky
 • business manažery
 • manažery business změn
 • projektové manažery
 • manažery portfolia

Délka

2,5 dne

Adresa

Františka Křížka 362/1, Praha

Vyžadovaná znalost před začátkem kurzu

Základní znalosti fungování organizace, organizační struktury, elementární znalosti procesního a projektového řízení a vývoje softwarových aplikací.

Ing. Miroslav Müller

Lektor s více jak 90 odškolenými kurzy v oblasti business analýzy a více, jak 30 let zkušeností z praxe.

Akreditovaný u zahraničních partnerů:

EXIN

PeopleCert

Den 1

 • úvod kurzu
 • co je business analýza
 • kompetence business analytiků
 • strategická analýza
 • Business Analysis Service Framework
 • vyšetřování situace

Den 2

 • vyšetřování situace
 • analýza a řízení zainteresovaných stran
 • zlepšování business procesů
 • definice řešení a sestavení business case
 • práce s požadavky

Den 3

 • práce s požadavky
 • dodávání požadavků
 • dodání business řešení
 • cvičná zkouška
 • závěr kurzu
 • certifikační zkouška

Rozdělení obsahu po dnech je pouze orientační.  Může se lišit v závislosti na počtu účastníků, množství položených dotazů apod.

Reference od účastníků

"Kurz obsiahol problematiku v dostatočnom rozsahu a bol pre mňa prínosom. "
Mrkvová Veronika
IT business analyst
KOMIX, s.r.o.
Kurz: Business Analysis Foundation (BCS)
"Přestože kurz probíhal on-line a může být tedy někdy obtížné udržet pozornost, tak lektor přednášel poutavě, s velmi příjemnou intonací a podařilo se mu mne zaujmout. Zároveň velmi pomáhalo zvýrazňování na slidech apod. Kurz byl logicky organizován, velmi mi pomohl přesah a provázanost kapitol, na kterou upozorňoval i lektor, což pomáhá pochopení celého kontextu obsahu kurzu."
Nespěšná Petra
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Kurz: Business Analysis Foundation (BCS)
avatar_male
"Za mě nejsou náměty na zlepšení. U mě možná už třetí kurz u LBMS a zatím všechny s pozitivním hodnocením a určitě o společnosti budu uvažovat i dalším plánu os.rozvoje. Tak a teď k hodnocení tohoto kurzu: Profesionální lektor, výborný výklad a příprava kurzu. V mnoha tématech musím říci, že mi lektor utvrdil můj názor na problematiku. A byly témata, která mi rozkryla teoreticky to, co dělám i prakticky, ale ne vždy jsem si byl schopen odpovědět proč to musím dělat a neviděl jsem ten hlubší význam... a doposud to bylo "jen" dogma firemních šablon apod. "
Kováč Petr
Analityk
O2 IT Services s.r.o.
Kurz: Business Analysis Foundation (BCS)
avatar_male
"Spokojenost Zdůraznění otázek u zkoušky."
Matula Jan
AutoCont CZ a.s.
Kurz: Business Analysis Foundation (BCS)
"Velice kvalitní školení a zajímavý výklad."
Kolářová Adriana
Analytik, projektant
CCA Group a.s.
Kurz: Business Analysis Foundation (BCS)
avatar_male
"Celkově dobrý dojem. Oceňuji poutavý přístup lektora. Oceňuji bleskový přístup asistentky, která nám ve vedru dodala nanuky. :-)."
Martin Strobel
ICT Business Analytik
NAKIT, s.p.
Kurz: Business Analysis Foundation (BCS)
avatar_male
"Veľmi kvalitný kurz, ktorého vedomosti budem môcť využiť každý deň v rámci mojej práce."
Ing. Andrej Matiašovský
Analytik SW požadavků
ESET, spol. s.r.o.
Kurz: Business Analysis Foundation (BCS)
"Velmi kvalitne vedený kurz. Kurz po všetkých stránkách naplnil očekávania. Velká spokojnosť. Ďakujem."
Mgr. Eva Bieliková
Analyst Senior, IT analytik
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Kurz: Business Analysis Foundation (BCS)
avatar_male
"Dokonalé."
Oldřich Slabý
IT delivery manager
innogy Česká Republika a.s.
Kurz: Business Analysis Foundation (BCS)
"Obsah, organizace a celkové zajištění kurzu splnilo naprosto mé očekávání."
Nikola Zahradníčková
ČEZ, a.s.
Kurz: Business Analysis Foundation (BCS)
avatar_male
"Profesionál. Vynikající. Nesmírně přínosný kurz."
Jakub Mlčoch
finanční analytik
O2 IT Services s.r.o.
Kurz: Business Analysis Foundation (BCS)

Všechny termíny