Business Analysis Practice (BCS)

Kurzem získáte

 • pochopení strategické analýzy včetně typicky používaných technik
 • znalost doporučovaných postupů pro analýzu a řízení zainteresovaných stran
 • schopnost posouzení perspektiv zainteresovaných stran a modelování business aktivit
 • znalost postupů identifikace variant řešení a sestavení business case
 • povědomí o potřebě holistického přístupu k realizaci business změny
 • kvalitní přípravu k certifikační zkoušce úrovně Practitioner

Hodnocení

Od účastníků:

Úspěšnost u zkoušky: 95%

Termíny

Datum

 

Cena

(Kč bez DPH 21%)

Zkouška

(Kč bez DPH 21%)
  Kdykoliv 10.700
6.800 E-learning - AJ
16.400
6.800 Online
16.400
6.800 Online
Poptat firemní kurz

DOKÁŽETE IDENTIFIKOVAT A ODŮVODNIT BUSINESS POTŘEBU?

Business analýza má potenciál usnadnit realizaci  business změn v globálním ekonomickém prostředí, kde rozpočty jsou omezené, plýtvání finančními prostředky je nepřijatelné a dosažení přínosů může rozhodovat o přežití organizací.

V kurzu úrovně Practitioner, který je nadstavbou nad základním kurzem Business Analysis Foundation, si detailněji vysvětlíme ty oblasti práce business analytiků, které přímo nesouvisí s modelováním business procesů a práce s požadavky (těm jsou věnovány samostatné kurzy). Zaměříme se zejména na strategickou analýzu, identifikaci business potřeb, formulaci potenciálních řešení a ospravedlnění iniciativy formou business case.

Přemýšlíte o tomto kurzu, ale nejste si jistí, že je přesně pro vás? Přijďte na náš úvodní půldenní kurz o business analýze a přesvědčte se.

 

Pamatujte na holistický přístup!

Business analýza vyžaduje uplatňování holistického (celostního) přístupu. Přestože business analytik má klíčovou roli při podpoře očekávání managementu, že využití IT se projeví business přínosy, musí to být v kontextu celého business systému.

Má-li být business systém efektivnější, musíme prozkoumat a pochopit všechny oblasti, abychom odhalili, kde leží problémy a zjistili, jaká zlepšení jsou možná. Business analytik si musí být vědom širších aspektů business situací, jako je kultura organizace a její dopad na lidi a pracovní postupy. Adopce holistického přístupu pomáhá zajistit, že tyto aspekty jsou zahrnuty do analýzy situace.

V kurzu si projdeme příklady modelů, které podporují holistický pohled business analytiků při uvažování o rozsahu business změny.

 

Buďte skvělým business analytikem!

Dobrý business analytik může znamenat rozdíl mezi špatnou a skvělou investicí do businessu a IT zlepšení. Může také pomoci vyřešit problémy bez unáhlených závěrů a je vybaven takovými kompetencemi, které mu umožňují efektivní výkon jeho role v moderním business prostředí.

Společně projdeme klíčové kompetence business analytiků ve 3 hlavních oblastech – personální kvality,  znalosti businessu a profesionální techniky.

 

Probíraná klíčová témata

 • rozsah působení role business analytika, hodnota této role pro organizaci a požadované dovednosti k podpoře úspěšné business změny
 • procesy a techniky strategické analýzy
 • vyšetřování podnikových systémů s cílem odhalit jejich problémy
 • řízení zainteresovaných stran a jejich perspektiv
 • konceptuální modelování pomocí modelů business aktivit
 • doporučení pro zlepšení businessu a identifikace zlepšení pomocí GAP analýzy mezi business modely současného a žádoucího stavu
 • role business case v rámci životního cyklu business změn včetně jeho obsahu

 

Kurz vám dále přinese

 • prohloubení znalostí technik strategické analýzy a vyšetřování stávající situace
 • schopnost uvědomit si širší kontext business změn v souladu s holistickým přístupem
 • společné probrání otázek vzorové certifikační zkoušky zasazené do kontextu případové studie s vysvětlením správných odpovědí a návodem, jak postupovat při hledání správných odpovědí

 

CERTIFIKACE

Získejte certifikát EXIN BCS Business Analysis Practice

Certifikační zkouška úrovně Practitioner

 • je součástí kvalifikačního programu EXIN BCS Business Analysis
 • přináší mezinárodně uznávaný certifikát EXIN BCS Business Analysis Practice s doživotní platností
 • trvá 60 (+15) minut
 • je typu „close book“*
 • probíhá v anglickém jazyce
 • klade kandidátům 40 multiple-choice otázek
 • k úspěšnému složení je potřeba alespoň 65% správných odpovědí (26 ze 40)

Více informací k organizaci certifikační zkoušky>>

 

*„close book“ znamená, že účastník nemůže při zkoušce využívat jakékoliv materiály a příručky.
„open book“ znamená, že účastník může používat při zkoušce příručku či jiné materiály.

Více informací

Vhodné pro

všechny, kdo chtějí porozumět procesu a technikám, které se používají při realizaci business změn, zejména pak pro

 • business analytiky
 • business manažery a členy jejich týmů
 • manažery business změn
 • projektové a programové manažery
 • business reprezentanty

Délka

1,5 dne

Adresa

Františka Křížka 362/1, Praha

Vyžadovaná znalost před začátkem kurzu

Základní znalosti fungování organizace, organizační struktury, elementární znalosti procesního a projektového řízení a vývoje SW aplikací. Doporučeno je absolvování kurzu Business Analysis Foundation, není ale podmínkou.

Ing. Miroslav Müller

Lektor s více jak 90 odškolenými kurzy v oblasti business analýzy a více, jak 30 let zkušeností z praxe.

Akreditovaný u zahraničních partnerů:

EXIN

PeopleCert

Den 1

 • úvod kurzu
 • úvod do business analýzy
 • strategický kontext
 • posouzení stávající situace
 • analýza a řízení zainteresovaných stran

Den 2

• analýza a modelování business aktivit
• identifikace potenciálních řešení
• business case
• závěr kurzu
• certifikační zkouška

Každá kapitola kurzu je završena probráním relevantní sady otázek cvičné certifikační zkoušky, na které si posluchači udělají představu o konstrukci otázek a získají návody, jak určit správné odpovědi.

Rozdělení obsahu po dnech je pouze orientační.  Může se lišit v závislosti na počtu účastníků, množství položených dotazů apod.

Reference od účastníků

avatar_male
"Dobře strukturovaný kurz. Dostatečný prostor na otázky. Všechno potřebné pro zkoušku bylo probráno i s ukázkovým testem. Díky absolvování předchozího kurzu bylo vše pochopitelné a částečné opakování znalostí."
Jan Lovasz
Business analytik
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Kurz: Business Analysis Practice (BCS)

Všechny termíny