Business Analysis – Requirements Engineering (BCS)

Kurzem získáte

 • hlubší pochopení disciplíny inženýrství požadavků (RQE) a jejich etap
 • znalost nejčastěji používaných technik v rámci RQE
 • inspiraci pro strukturaci dokumentace požadavků
 • kvalitní přípravu k certifikační zkoušce úrovně Practitioner

Hodnocení

Od účastníků:

Termíny

Datum

 

Cena

(Kč bez DPH 21%)

Zkouška

(Kč bez DPH 21%)
  Kdykoliv 10.700
6.800 E-learning - AJ
16.400
6.800 Online
16.400
6.800 Online
Poptat firemní kurz

DOKÁŽETE SPRÁVNĚ IDENTIFIKOVAT A FORMULOVAT POŽADAVKY?

Požadavky jsou nejproblematičtějším aspektem, přesto jejich objevením a dokumentací trávíme mnohem méně času, než dalšími fázemi vývoje produktu.

Těsné termíny a napjaté rozpočty (výsledek omezení businessu) tlačí vývojové týmy k dodávání produktů, avšak bez dostatku času na pochopení a správnou definici požadavků nemusí být dodán produkt, který business požadoval.

V kurzu se proto zaměříme na pochopení významu a struktury rámce inženýrství požadavků, který by měl pomoci s vyřešením těchto problémů.

Přemýšlíte o tomto kurzu, ale nejste si jistí, že je přesně pro vás? Přijďte na náš úvodní půldenní kurz o business analýze a přesvědčte se.

 

Náklady na opravu chyb jsou tím větší, čím později jsou chyby objeveny

Studie zaměřené na projekty, které selhaly v posledních 30 letech, přináší (možná překvapivá) zjištění

 • velká část chyb (> 80%) vzniká ve fázi analýzy požadavků
 • velmi málo chyb (<10%) pochází z vývoje (vývojáři programují věci správně, ale bohužel často neprogramují správné věci)
 • většina času projektu je věnována fází vývoje a testování
 • <12% času projektu je věnováno fázi analýzy požadavků
 • vyvíjený systém často není v souladu s business strategií a cíli

Proto se v kurzu budeme věnovat disciplíně Inženýrství požadavků (Requirements Engineering), která je reakcí odvětví informačních systémů na problémy s požadavky a přináší rámec zaměřený na řešení těchto problémů.

 

Nezapomínejte na ne-funkční požadavky!

Ne-funkční požadavky jsou často opomíjené nebo ponechané na pozdější dobu, to ale může být kritická chyba, ne-funkční neznamená ne-důležité! V konkurenčním světě si organizace nemůže dovolit legislativní prohřešky a business chyby.

Proto se budeme věnovat řadě technik pro zkoumání ne-funkčních požadavků a zajištění jejich identifikace v raném stadiu projektu.

 

Probíraná klíčová témata

 • rámec inženýrství požadavků a jeho odůvodnění v business kontextu
 • hierarchie požadavků
 • role a odpovědnosti klíčových zainteresovaných stran v rámci inženýrství požadavků
 • elementy rámce inženýrství požadavků

Kurz vám dále přinese

 • inspiraci pro strukturaci dokumentu požadavků
 • návody, jak odhalit implicitní znalosti
 • představení řady technik získávání a modelování požadavků včetně jejich vhodnosti pro různé situace
 • přehled, na co se zaměřují otázky v certifikační zkoušce

 

CERTIFIKACE

Získejte certifikát EXIN BCS Requirements Engineering

Certifikační zkouška úrovně Practitioner

 • je součástí kvalifikačního programu EXIN BCS Business Analysis
 • přináší mezinárodně uznávaný certifikát EXIN BCS Requirements Engineering s doživotní platností
 • trvá 60 (+15) minut
 • je typu „close book“ *
 • probíhá v anglickém jazyce
 • klade kandidátům 40 multiple-choice otázek
 • k úspěšnému složení je potřeba alespoň 62,5% správných odpovědí (25 ze 40)

Více informací k organizaci certifikační zkoušky>>

 

*„close book“ znamená, že účastník nemůže při zkoušce využívat jakékoliv materiály a příručky.
„open book“ znamená, že účastník může používat při zkoušce příručku či jiné materiály.

Více informací

Vhodné pro

každého, kdo pracuje v doméně businessu nebo informačních systémů, a kdo vyžaduje pochopení povahy, definice a použití kvalitních požadavků, zejména pro

 • business analytiky
 • business manažery a členy jejich týmů
 • manažery business změn
 • projektové manažery

Délka

1,5 dne

Adresa

Františka Křížka 362/1, Praha

Vyžadovaná znalost před začátkem kurzu

Základní orientace v business prostředí a terminologii práce s požadavky. Vítáno je absolvování základního kurzu Business Analysis Foundation, není ale podmínkou.

Ing. Miroslav Müller

Lektor s více jak 90 odškolenými kurzy v oblasti business analýzy a více, jak 30 let zkušeností z praxe.

Akreditovaný u zahraničních partnerů:

EXIN

PeopleCert

Den 1

 • úvod kurzu
 • úvod do inženýrství požadavků
 • získávání požadavků
 • modelování požadavků

Den 2

 • dokumentace požadavků
 • analýza požadavků
 • validace požadavků
 • řízení požadavků
 • závěr kurzu
 • certifikační zkouška

Každá kapitola kurzu je završena probráním relevantní sady otázek cvičné certifikační zkoušky, na které si uděláte představu o konstrukci otázek a získáte návody, jak určit správné odpovědi.

Rozdělení obsahu po dnech je pouze orientační.  Může se lišit v závislosti na počtu účastníků, množství položených dotazů apod.

Reference od účastníků

"Pan Müller je skvělý lektor. Elegance, s jakou dokáže předávat informace a formulovat dotazy k případným otázkám přispívají k celkovému pocitu vysoké kvality kurzu. Kurzové materiály jsou přehledně zpracovány, vše shrnuto v bilingvální formě. Informace jsou jasné, není třeba "číst mezi řádky". Jsem z kurzu nadšená, už po prvních pár minutách jsem se přesvědčila, že jsem na správném místě. Kurz naplnil všechna má očekávání. "
Zuzana Galajdová
IT Systems Analyst – Corporate Functions
PHILIP MORRIS ČR, a.s.
Kurz: Business Analysis – Requirements Engineering (BCS)
avatar_male
"Velice pozitivně, i proto se ke kurzům v LBMS rád vracím. Vhodné prokládání teorie a use cases z praxe, stejně tak tempo i možnost otázek. Materiály mají odpovídající strukturu a s ohledem na certifikační zkoušu v angličtině je vhodná také jejich dvojjazyčnost pro užívání správné terminologie. Kurz je dobře propracovaný a poskytuje odpovídající okruh znalostí a dovedností v dané disciplíně, stejně jako ostatní kurzy Vaší společnosti. Možná bych uvítal zařazení nějaké případové studie pro lepší pochopení některých témat, která by mohla podnítit diskusi účastníků s vedlejším cílem vzájemného nasdílení svých postřehů z vlastní pracovní praxe v dané problematice."
Martin Dostál
Expert rozvoje procesů a systémů
T-Mobile Czech Republic a.s.
Kurz: Business Analysis – Requirements Engineering (BCS)
avatar_male
"Vše srozumitelně vysvětleno a odargumentováno. Vhodný poměr informací v prezentaci - ani málo, ani moc. Je dobré, že je použito hodně příkladů z praxe. Nejde vždy o úplně nové informace, ale jde o zajímavé doplnění dosavadních praktických zkušeností. Některé přístupy bych rád využil v praxi, třeba prioritizaci Moscow. Děkuji a zdravím."
Jaromír Kupka
ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB
Kurz: Business Analysis – Requirements Engineering (BCS)

Všechny termíny