Jak (za)vést služby business analýzy v organizaci

Kurzem získáte

 • znalost konceptu služeb business analýzy
 • představu, jak v organizaci zavést, poskytovat, měřit a zlepšovat služby business analýzy
 • návody na umístění útvaru business analýzy v organizaci
 • doporučení pro nábor, hodnocení výkonnosti a udržení business analytiků v organizaci
 • přehled služeb servisního rámce BCS BASF

Hodnocení

Od účastníků:

Termíny

Datum

 

Cena

(Kč bez DPH 21%)
  Kdykoliv 16.300
E-learning - ČJ
25.000
Online
25.000
Online
Poptat firemní kurz

Business analýza jako služba

Rostoucí uvědomění si nezbytnosti profesionální business analýzy vede k tomu, že další a další organizace zavádějí postupy business analýzy a hledají užitečné zdroje a návody, jak zajistit, aby business analýza pomohla organizaci prosperovat.

Tento kurz se na business analýzu dívá jako na sadu služeb, poskytovanou business analytiky a zaměřuje se návod, jak takové služby zavést, měřit jejich výkonnost a neustále je zlepšovat.

Role business analytika bývá v organizacích často nepochopena, přičemž ale silná identita této role je klíčová. V kurzu naleznete konkrétní kroky, jak se vyhnout „nejednoznačnosti role business analytika“.

Kurz je užitečný nejen pro ty, kdo zastávají formální vedoucí role, ale také pro ty, kdo se snaží vytvořit si vlastní neformální komunitní praxi business analytiků.

 

Zaveďte služby business analýzy

Celý kurz je v podstatě detailním návodem, jak v organizaci zavést praxi business analýzy založenou na servisním přístupu. Kurz tak významně rozšiřuje a doplňuje ostatní naše kurzy v oblasti business analýzy, které se zaměřují především na rámce a techniky business analýzy.

Všechny organizace čelí vnějším tlakům, které vyžadují informovaná rozhodnutí o navrhovaných investicích a řešeních business změn. Business analýza je profesionální disciplína, která si klade za cíl pomoci organizacím reagovat na tyto tlaky vyhodnocením proveditelnosti navrhovaných investic, definování požadavků, dodání relevantní řešení business změn a zajištění toho, aby byly všechny změny nasazeny efektivně.

Koncept „služeb“ je v dnešním business světě stále více uznáván, přičemž jádrem nabídky služeb je zákaznická zkušenost (CX), a to bez ohledu na to, zda jsou zákazníci interní v organizaci, externí nebo obojí.

Služby nabízené business analytiky zajistí, že business problémy budou dobře definovány a řešení přinese cenné výsledky. Současný vývoj v oblasti technologií a business pracovních postupů způsobil, že business analytici jsou pod tlakem, aby přebírali nové úkoly, pracovali různými způsoby a dokonce zdůvodňovali, proč by měl tým pro business analýzu existovat. Potřeba objasnit nabídku hodnoty služeb business analýzy a zajistit, aby byl k dispozici tým vysoce kvalifikovaných odborníků z praxe pro dodání služby, nebyla nikdy důležitější.

Zřízení služeb business analýzy vyžaduje vedení na nejvyšší úrovni a neustálé objasňování následujících konceptů:

 • nabídky hodnoty služeb business analýzy (Business analýza jako služba);
 • být business analytikem (business analýza jako role);
 • provádění business analýzy (business analýza jako činnost)

 

Standardizace a nástrojová podpora

Útvar business analýzy (bez ohledu na konkrétní variantu uspořádání) nabídne sadu služeb, dodávaných prostřednictvím řady opakovatelných procesů, kde jsou aktivity a výstupy standardizované bez ohledu na to, kdo je provedl. Toto je klíčový rozdíl mezi profesionálním útvarem a používáním fondu zdrojů business analýzy, kde je konzistence práce obvykle omezená.

V kurzu si vysvětlíme význam standardů a šablon, poradíme jak si počínat při výběru standardů, tvorbě i údržbě šablon. Zmíníme také úskalí spojená s adopcí standardů a šablon a poradíme, jak je nejlépe překonat.

 

Čím se tento kurz liší od ostatních kurzů? 

Tématika business analýzy je dnes zastoupena poměrně širokou nabídkou řady vzdělávacích společností. Typicky jsou tyto kurzy zaměřeny na samotné business analytiky s cílem zlepšit dovednosti a znalosti business analýzy a nabízet rámce a techniky pro provádění aktivit business analýzy.

Tento náš kurz není zaměřen na provádění business analýzy, ale na etablování a poskytování služeb business analýzy v rámci organizací. Je relevantní pro každého, kdo vede tým business analytiků, zastupuje business analýzu v rámci organizace nebo si přeje rozvíjet roli a pověst business analýzy v širší komunitě.

 

Probíraná klíčová témata

 • Představení a vysvětlení konceptu „Business Analysis As a Service“
 • Možnosti uspořádání útvaru business analýzy
 • Představení a popis servisního rámce BCS Business Analysis Service Framework (BASF)
 • Získání, rozvoj a udržení business analytiků
 • Standardizace služeb business analýzy a nástrojová podpora
 • Vedení a provozování útvaru business analýzy
 • Podpora kultury služeb business analýzy
 • Měření výkonnosti a zlepšování kvality služeb business analýzy

Kurz vám dále přinese

 • konkrétní doporučení pro nastavení klíčových procesů
 • návody, jak organizovat nábor business analytiků
 • návody, jak vyvinout kompetenční rámec a plán výcviku business analytiků
 • vzor obsahu klíčových dokumentů útvaru business analýzy
 • model v nástroji Sparx Enterprise Architect, obsahující všechny koncepty a diagramy zmíněné v kurzu k volnému použití

Více informací

Vhodné pro

kohokoliv, kdo vyžaduje znalost business analýzy, zejména pak pro každého, kdo

 • vede tým business analytiků
 • zastupuje business analýzu v rámci organizace
 • si přeje rozvíjet roli a pověst business analýzy v širší komunitě
 • se chce stát součástí komunitní praxe business analýzy

Délka

3 dny

Adresa

Františka Křížka 362/1, Praha

Vyžadovaná znalost před začátkem kurzu

Základní znalosti fungování organizace, organizační struktury, elementární znalosti procesního a projektového řízení.

Ing. Miroslav Müller

Lektor s více jak 90 odškolenými kurzy v oblasti business analýzy a více, jak 30 let zkušeností z praxe.

Akreditovaný u zahraničních partnerů:

EXIN

PeopleCert

Den 1

 • Úvod kurzu
 • Business Analysis As a Service
 • Servisní rámec BASF
 • Nábor a udržení business analytiků
 • Rozvoj business analytiků

Den 2

 • Výkonnost útvaru BA
 • Standardizace útvaru BA
 • Nástrojová podpora útvaru BA
 • Vedení útvaru BA

Den 3

 • Provozování útvaru BA
 • Služby orientované na zákazníka
 • Kultura útvaru BA
 • Zlepšování kvality útvaru BA
 • Měření výkonnosti útvaru BA

Rozdělení obsahu po dnech je pouze orientační.  Může se lišit v závislosti na počtu účastníků, množství položených dotazů apod.

Všechny termíny