Vytváříme řešení pro zvýšení agility a vzděláváme odborníky již od roku 1993

Business analýza v agilním prostředí

Co získáte absolvováním kurzu?

 • porozumění konceptu business agility a nezbytnosti dekompozice cílů
 • pochopení perspektiv business analýzy v agilním režimu a souvisejících technik
 • znalost agilního manifestu pro business analytiky
 • pochopení aplikace rámce RQE v agilním kontextu
 • návody pro organizaci požadavků
 • seznámení s rolí business analytika při řízení a monitorování iterací

Cena kurzu

14.300 Kč bez DPH

Hodnocení kurzu

Hodnocení účastníků::

Termíny

MYSLÍTE SI, ŽE NA AGILNÍM PROJEKTU NENÍ PRO BUSINESS ANALYTIKA MÍSTO?

Zatímco původní agilní filozofie byla zaměřena na vývoj software, nyní je stále více zřejmé, že projekty musí zajistit, aby aplikace agilních principů přesahovala rámec software a zahrnovala celý business systém, pokud z toho má organizace profitovat.

V tomto kurzu si klademe za cíl

 • usnadnit business analytikům aplikaci agilní filozofie, principů a technik při jejich zlepšování businessu
 • pomoci business analytikům pochopit, jak funguje Agile a jaká je jejich role na projektech
 • pomoci každému, kdo se zabývá vývojem software bez účasti business analytiků k pochopení významu a aplikace business analýzy

JAK DOSÁHNOUT BUSINESS AGILITY?

Většina organizací dnes hovoří o potřebě business agility, ale rozumí tomu, co business agilita vlastně je, a jak jí lze dosáhnout? Business agilita je schopnost organizace reagovat na síly v business prostředí a adaptovat se, když je požadována změna. Agilní organizace je schopná jednat, když se prostředí mění a je schopna přijmout nové myšlenky, mívá plochou organizační strukturu s procesy a systémy, které umožňují změnu, má otevřenou a přizpůsobivou kulturu a zmocňuje svůj flexibilní personál k výkonu činností.

Business analytici disponující Lean – systémovým a servisním myšlením a přijímající základní agilní hodnoty jsou schopni lépe podporovat své organizace, protože mohou zavést relevantní techniky a filosofie do celého životního cyklu business změn.

Pomáháme business analytikům pochopit, jak funguje agilní přístup, usnadnit jim aplikaci agilní filozofie, principů a technik při zlepšování businessu a zároveň vymezit jejich roli na projektech.

Prakticky žádná agilní metoda nezmiňuje explicitně potřebu role business analytika, proto se snažíme orientovat také na každého, kdo se zabývá vývojem software bez účasti business analytiků, s cílem pochopit význam a aplikaci business analýzy.

 

POTŘEBUJEME BUSINESS ANALÝZU V RÁMCI PROJEKTŮ VÝVOJE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ?

Ačkoli systémová analýza byla po mnoho let klíčovou aktivitou v procesu vývoje IT systémů, začaly se objevovat problémy z důvodu zjištěného nedostatku porozumění ze strany systémových analytiků širšímu kontextu mimo IT systém. Systémoví analytici se zaměřovali pouze na specifikaci systémových požadavků a nezohlednili, co organizace skutečně potřebuje, např. někdy organizace potřebuje business systém, spíše než jen IT systém a to bylo mimo rozsah působení systémových analytiků.

Proto se objevuje širší role business analytika, která má jak business, tak systémové zaměření. Tato role je podporována řadou přístupů (jako např. inženýrství požadavků) k zajištění identifikace business požadavků i požadavků na řešení, jejich prioritizaci a dodání.

 

VYSVĚTLÍME SI TATO KLÍČOVÁ TÉMATA

 • potřeba business analýzy
 • perspektivy BA
 • modelování business kontextu
 • dekompozice cílů
 • přístup k požadavkům
 • agilní získávání požadavků
 • modelování požadavků v agilním prostředí
 • agilní přístupy k odhadování a související techniky

 

CO DALŠÍHO VÁM KURZ PŘINESE?

 • pochopení úlohy role business analytika v agilním týmu
 • agilní manifest pro business analytiky
 • myšlenkové školy vhodné pro agilní uvažování
 • srovnání business use case vs. business epics
 • pochopení dekompozice cílů podporující agilní přístup (oproti dekompozici funkcí)
 • inspiraci pro prioritizaci požadavků
 • návody pro adaptaci rámce Inženýrství požadavků pro agilní přístup
 • návody, jak použít use case v agilním prostředí
 • vzory pro dekompozici use story
 • představení techniky user story mapping
 • odpověď na otázku katalog požadavků nebo backlog?
Proč k nám na kurz?

Více informací

Vhodné pro

ty, kdo vykonávají roli business analytika a chtějí získat hlubší pochopení specifik jejich práce v agilním prostředí a také pro ty, kdo se zabývají vývojem software bez účasti business analytiků k pochopení významu a aplikace business analýzy. Konkrétně je kurz vhodný pro:

 • business analytiky
 • business manažery a členy jejich týmů
 • manažery business změn
 • projektové manažery

Délka

2 dny

Adresa

Sokolovská 192/79, Praha 8

Vyžadovaná znalost před začátkem kurzu

Základní znalosti disciplíny business analýzy a agilního vývoje jsou vítány, ale nejsou podmínkou absolvování kurzu.

Ing. Miroslav Müller

Lektor s více jak 70 odškolenými kurzy v oblasti business analýzy a 30-tiletou zkušeností z praxe.

Je akreditovaný u těchto zahraničních partnerů:

EXIN

PeopleCert

Den 1

 • úvod kurzu
 • business analýza v agilním prostředí
 • agilní filozofie a principy
 • modelování business kontextu
 • příklad 1 business epics
 • dekompozice cílů
 • příklad 2 dekompozice cílů
 • příklad 3 MoSCoW prioritizace
 • přístup k požadavkům
 • modelování požadavků

Den 2

 • modelování požadavků
 • organizace požadavků
 • odhadování požadavků
 • příklad 4 T-shirt odhadování
 • plánování a řízení iterací
 • závěr kurzu

Rozdělení obsahu po dnech je pouze orientační.  Může se lišit v závislosti na počtu účastníků, množství položených dotazů apod.

Všechny termíny