Business analýza dle PMI®

Kurzem získáte

 • hlubší představu o významu role business analytika
 • pochopení přístupu PMI® ke členění disciplíny business analýzy
 • představu o řadě technik používaných v rámci business analýzy a vyzkoušení vybraných nejzajímavějších zástupců
 • pochopení spolupráce projektového manažera a business analytika

Hodnocení

Od účastníků:

Termíny

Datum

 

Cena

(Kč bez DPH 21%)
  Kdykoliv 11.300
E-learning - ČJ
17.400
Online
17.400
Online
Poptat firemní kurz

ANALÝZA POTŘEB - SITUATION STATEMENT

Prohlášení o situaci představuje zdokumentování aktuálního problému či příležitosti, které by měl business analytik vypracovat následně po pochopení problému. Sestavení tohoto  prohlášení není z hlediska vypracování časově náročné, ale je to velmi důležitý krok k zajištění spolehlivého porozumění problému nebo příležitosti, kterou organizace hodlá řešit.

Pokud situace není dobře pochopena nebo pokud mají zainteresované strany jiné představy o situaci, existuje riziko, že bude identifikováno nesprávné řešení.

Na kurzu si

 • vysvětlíme, jak situační prohlášení vypadá
 • popíšeme postup jeho sestavení
 • vyzkoušíme sestavení situačního prohlášení pro modelovou případovou studii

Přemýšlíte o tomto kurzu, ale nejste si jistí, že je přesně pro vás? Přijďte na náš úvodní půldenní kurz o business analýze a přesvědčte se.

Projektový manažer a business analytik

Mezi perspektivou projektového manažera a business analytika na projektu existuje značný překryv, zaměření rolí je ale poněkud odlišné.  Projektový manažer řídí alokované projektové zdroje, business analytik řídí požadavky, reportuje projektovému manažerovi o svém pokroku v plnění úkolů souvisejících s požadavky.

Oba obvykle velmi úzce spolupracují na začátku projektu (často na stejných úkolech), později, jak se projekt rozběhne, se každý soustředí na své konkrétní povinnosti a často spolu komunikují pokrok.

Na kurzu si ukážeme, že projektový manažer a business analytik

 • pracují ruku v ruce, aby co nejlépe využili svých silných stránek
 • jsou na sobě vzájemně závislí, a protože jejich cíle jsou konfliktní, mají mezi sebou zdravé napětí, projektový manažer se snaží projekt tlačit vpřed a business analytik se snaží naopak nepustit projekt vpřed, dokud neshromáždí potřebnou úroveň detailu požadavků

Plánování prací business analýzy

Plánování prací business analýzy se neprovádí nezávisle na plánování projektu, naopak projektový manažer a business analytik by měli úzce spolupracovat při formulování přístupu a plánu prací business analýzy.

Na kurzu si vysvětlíme, že plán prací business analýzy by měl

 • být dokumentován jasným způsobem, aby zainteresované strany věděly, co mohou očekávat
 • obecně pokrývat činnosti, které mají být provedeny, výstupy a samotný proces, což typicky zahrnuje
  • typ aktivit získávání požadavků, které mají být provedeny
  • modely analýzy požadavků, které jsou požadovány nebo očekávány
  • způsob dokumentace a komunikace požadavků se zainteresovanými stranami
  • role a odpovědnosti pro ty, kdo se podílejí na činnostech požadavků
  • způsob provádění verifikace, validace, prioritizace, schvalování a udržování požadavků atd.

Probíraná klíčová témata

 • vymezení disciplíny business analýzy a role business analytika
 • strukturu standardu The PMI Guide to Business Analysis
 • procesy znalostních oblastí Analýza potřeb, Zapojení zainteresovaných stran, Získávání, Analýza, Trasovatelnost a monitoring, Vyhodnocení řešení ve struktuře kombinující skupiny procesů Definice a soulad, Iniciace, Plánování, Realizace, Monitoring a kontrola a Uvolnění

Kurz vám dále přinese

 • detailní návod a procvičení sestavení situačního prohlášení
 • návody pro plánování prací business analýzy
 • praktické rady pro získávání požadavků zainteresovaných stran
 • široký přehled technik pro analýzu požadavků
 • návody pro vyhodnocení řešení

Více informací

Vhodné pro

ty, kdo vykonávají nebo budou vykonávat roli business analytika a chtějí získat hlubší pochopení specifik jejich práce tak, jak ho popisuje standard PMI®.

 • business analytiky
 • business manažery a členy jejich týmů
 • manažery business změn
 • projektové manažery

Délka

2 dny

Adresa

Františka Křížka 362/1, Praha

Vyžadovaná znalost před začátkem kurzu

Základní znalosti disciplíny business analýzy jsou vítány, ale nejsou podmínkou absolvování kurzu.

Ing. Miroslav Müller

Lektor s více jak 90 odškolenými kurzy v oblasti business analýzy a více, jak 30 let zkušeností z praxe.

Akreditovaný u zahraničních partnerů:

EXIN

PeopleCert

Den 1

 • úvod kurzu
 • standard PMI® pro business analýzu
  • business analýza a business analytik
  • The PMI Guide to Business Analysis
 • analýza potřeb
  • procesy znalostní oblasti
  • příklad 1 Sestavení situačního prohlášení
 • zapojení zainteresovaných stran
  • procesy znalostní oblasti
 • získávání
  • procesy znalostní oblasti

Den 2

 • analýza
  • procesy znalostní oblasti
  • Příklad 2 Kontextový diagram
  • Příklad 3 Seznam business událostí
 • trasovatelnost a monitoring
  • procesy znalostní oblasti
 • vyhodnocení řešení
  • procesy znalostní oblasti

Rozdělení obsahu po dnech je pouze orientační.  Může se lišit v závislosti na počtu účastníků, množství položených dotazů apod.

Všechny termíny