Business analýza pro pokročilé

Kurzem získáte

 • hlubší představu o významu role business analytika
 • pochopení předprojektové práce business analytika
 • představu o průniku disciplín business analýzy a Enterprise architektury
 • detailní pochopení spolupráce projektového manažera a business analytika
 • detailní návody pro spolupráci se zainteresovanými stranami projektu
 • doporučení pro plánování prací business analýzy a pochopení nezbytnosti řízení předpokladů

Hodnocení

Od účastníků:

Termíny

Datum

 

Cena

(Kč bez DPH 21%)
  Kdykoliv 11.300
E-learning - ČJ
17.400
Online
17.400
Online
Poptat firemní kurz

BUSINESS ANALYTIK: FUNKCE NEBO ROLE?

Ne všechny organizace definují roli business analytika stejným způsobem vzhledem k rozdílům ve velikosti, orientaci, organizační struktuře a kultuře.

Na kurzu si vysvětlíme, že

 • na business analytika bychom měli nahlížet jako na roli, kterou může v jistém rozsahu vykonávat řada odborníků, jejichž funkční pozice mohou být velmi rozmanité
 • každá organizace potřebuje business analytiky s různými odbornostmi a zkušenostmi v určité oblasti business problémů nebo řešení, neboť není možné znát „celou profesi“
 • až budete mít několik let zkušeností, můžete být považováni za kompetentního a úspěšného business analytika, ale učení a zvyšování schopností musí pokračovat po celou dobu vaší kariéry

Přemýšlíte o tomto kurzu, ale nejste si jistí, že je přesně pro vás? Přijďte na náš úvodní půldenní kurz o business analýze a přesvědčte se.

Proč předprojektová business analýza?

Až příliš často jsou v organizacích iniciovány změnové projekty, které nejsou dobře založené, např. když bylo identifikováno řešení bez dostatečného pochopení problému nebo příležitosti, nebo když myšlenka byla rozvedena do podoby projektu bez jakéhokoli hodnocení situace nebo dostupných možností.

Časná business analýza je nezbytná, chce-li organizace zajistit, aby navrhované investice byly dobře podložené a projekty relevantní. Každou navrhovanou iniciativu je třeba posoudit z hlediska proveditelnosti navrhovaného projektu, protože to pomáhá určit

 • proč byl projekt navržen, zda je životaschopný a zda naplní business potřeby
 • co by řešení mělo zahrnovat – kombinace změn aspektů procesů, organizace, lidí, informací a technologií (POPIT™ model)
 • jak by řešení mělo být vyvinuto, např. zda je relevantní agilní přístup a pokud ano, zda je pravděpodobné, že se vyskytnou nějaké potíže při přijímání agilního přístupu?

Jak nazvat projekt?

Ačkoli většina organizací věnuje jen málo úsilí pojmenování projektů, název projektu je ve skutečnosti velmi důležitý. Zkuste se zamyslet nad názvy projektů, na kterých jste pracovali…  Co vlastně jejich názvy znamenaly? Popisoval název jasně práci, která byla provedena, nebo to byla zkratka pro implementovaný SW systém?

Na kurzu si vysvětlíme, že

 • cílem projektu není implementovat SW, ale analyzovat a porozumět problému/příležitosti a pak hledat optimální řešení
 • název projektu by měl tento cíl odrážet

Probíraná klíčová témata

 • historie business analýzy, význam role business analytika, doporučení pro jeho kariérní rozvoj
 • význam pochopení business kontextu (Enterprise architektura, technické prostředí, business drivery)
 • návody pro identifikaci projektu
 • návody pro práci se zainteresovanými stranami
 • spolupráce projektového manažera a business analytika
 • návody pro plánování prací business analýzy
 • rozšiřující návody pro práci s požadavky

Kurz vám dále přinese

 • pochopení variant umístění business analytiků v organizaci
 • pochopení výhod a nevýhod hybridní role business analytika
 • představu o potřebě pochopení technického prostředí organizace
 • seznámení s business drivery a schopnost identifikace typu projektu a určení jeho správného názvu
 • výzvy a konflikty spolupráce projektového manažera a business analytika

Více informací

Vhodné pro

ty, kdo vykonávají nebo budou vykonávat roli business analytika a chtějí získat hlubší pochopení specifik jejich práce.

 • business analytiky
 • business manažery a členy jejich týmů
 • manažery business změn
 • projektové manažery

Délka

2 dny

Adresa

Františka Křížka 362/1, Praha

Vyžadovaná znalost před začátkem kurzu

Základní znalosti disciplíny business analýzy jsou vítány, ale nejsou podmínkou absolvování kurzu.

Ing. Miroslav Müller

Lektor s více jak 90 odškolenými kurzy v oblasti business analýzy a více, jak 30 let zkušeností z praxe.

Akreditovaný u zahraničních partnerů:

EXIN

PeopleCert

Den 1

 • úvod kurzu
 • business analýza
  • historie business analýzy
  • co je business analýza?
  • kdo je business analytik?
  • kde sídlí business analytik?
  • hybridní role business analytika
  • business analytik jako důvěryhodný poradce
  • kariérní rozvoj business analytika
 • business kontext
  • enterprise architektura
  • business drivery
  • projekt
  • technické prostředí
 • příklad 1 Business potřeba a driver projektu
 • příklad 2 Struktura změnové iniciativy

Den 2

 • zainteresované strany
  • typické zainteresované strany
  • PM a BA
  • mylné představy o PM a BA
  • výzvy spolupráce PM a BA
  • oblasti konfliktů PM a BA
 • příklad 3 Předpoklady projektu
 • práce s požadavky
  • dekompozice rozsahu
  • získávání požadavků a spolupráce
  • jsme hotovi?
  • verifikace vs. validace
  • prioritizace požadavků

Rozdělení je orientační. Může se lišit podle počtu účastníků, množství položených dotazů apod.

Všechny termíny