Vytváříme řešení pro zvýšení agility a vzděláváme odborníky již od roku 1993

Techniky business analýzy

Co získáte absolvováním kurzu?

 • základní představu o přístupu IIBA a BCS ke strukturaci disciplíny BA
 • seznámení se 120 technikami využitelnými v rámci aktivit BA
 • praktické vyzkoušení vybraných technik na komplexních příkladech

Cena kurzu

17.400 Kč bez DPH

Hodnocení kurzu

Hodnocení účastníků::

Termíny

BUĎTE ADAPTABILNÍ!

Jednou z klíčových kompetencí business analytiků je jejich schopnost adaptace a ta zahrnuje mimo jiné i volbu správných technik v závislosti na podmínkách, prostředí a znalostech zainteresovaných osob, se kterými business analytik spolupracuje.

V kurzu spolu projdeme až 120 technik, které vám rozšíří možnosti adaptace, a většinu těch nejdůležitějších si budete moci vyzkoušet na praktických příkladech.

PROVEDEME VÁS CELÝM ŽIVOTNÍM CYKLEM BUSINESS ZMĚNY A NABÍDNEME VHODNÉ TECHNIKY

V kurzu se společně zaměříme na rozšíření spektra technik, které můžete využít ve své práci. V úvodu si stručně představíme procesní rámce pro výkon business analýzy opírající se o přístupy IIBA BABOK® V3 a BCS.

V následujících kapitolách, které jsou strukturovány podle procesního modelu business analýzy BCS (Business strategie a cíle, Vyšetřování situace, Zvážení perspektiv zainteresovaných stran, Analýza potřeb, Vyhodnocení řešení, Definice požadavků, Řízení business změny), budeme postupně procházet bezmála 120 technik využitelných v jednotlivých fázích business změny.

V závěrečné kapitole se zamyslíme nad výběrem minimální sady technik nezbytných pro výkon profese business analytika.

 

VYZKOUŠEJTE SI KLÍČOVÉ TECHNIKY

Kurz je výrazně prakticky orientován, na závěr každé kapitoly společně projdeme formou komplexních příkladů klíčové techniky probrané v dané kapitole, včetně interaktivních technik práce ve skupině i před skupinou. Budete mít např. možnost předstoupit před fiktivní management organizace a představit mu sestavený business case, ospravedlňující navrženou variantu řešen í business změny!

 

VYSVĚTLÍME SI TATO KLÍČOVÁ TÉMATA

 • business změna, business analýza a její členění dle přístupu IIBA (BABOK®) a BCS (procesní model)
 • techniky strategické analýzy, implementace strategie a měření výkonnosti organizace
 • techniky pro kvalitativní a kvantitativní zjišťování
 • techniky pro identifikaci, analýzu a řízení zainteresovaných stran
 • techniky modelování organizace
 • techniky pro doporučení, ospravedlnění a prezentaci možností řešení business potřeby
 • techniky definice požadavků
 • techniky pro řízení realizace business změny

 

CO DALŠÍHO VÁM KURZ PŘINESE?

 • komplexní příklady za každou kapitolou kurzu, ve kterých budete mít možnost vyzkoušet si několik nejvýznamnějších technik dané kapitoly na praktické případové studii
 • vzorová řešení komplexních příkladů
 • ilustrace z praxe
Proč k nám na kurz?

Více informací

Vhodné pro

kohokoliv, kdo se bude podílet na realizaci business změn, zejména pak pro

 • business analytiky
 • business manažery a jejich zaměstnance
 • manažery business změn
 • projektové manažery

Délka

3 dny

Adresa

Sokolovská 192/79, Praha 8

Vyžadovaná znalost před začátkem kurzu

Základní znalosti fungování organizace, organizační struktury, elementární znalosti procesního a projektového řízení a vývoje SW aplikací.

Ing. Miroslav Müller

Lektor s více jak 70 odškolenými kurzy v oblasti business analýzy a 30-tiletou zkušeností z praxe.

Je akreditovaný u těchto zahraničních partnerů:

EXIN

PeopleCert

Den 1

 • úvod kurzu
 • procesní model business analýzy
 • business strategie a cíle
 • komplexní příklad 1
 • vyšetřování situace
 • komplexní příklad 2

Den 2

 • vážení perspektiv zainteresovaných stran
 • komplexní příklad 3
 • analýza potřeb
 • komplexní příklad 4
 • vyhodnocení možností
 • komplexní příklad 5

Den 3

 • definice požadavků
 • komplexní příklad 6
 • řízení změn
 • co je nezbytně potřeba
 • závěr kurzu

Rozdělení obsahu po dnech je pouze orientační.  Může se lišit v závislosti na počtu účastníků, množství položených dotazů apod.

Jak kvalitní je tento kurz? To nejlépe řeknou jeho účastníci.

"Kurz je velmi přínosný, přináší velké množství technik, které mě zaujaly, i když nevím, co vše využiji ve své praxi. Lektor je na velmi vysoké úrovni."
Tomáš Kaplan
Analytik
O2 IT Services s.r.o.
Kurz: Techniky business analýzy
"Výborné znalosti a školicí dovednosti lektora. Kurz byl obohacen o výborné příklady z praxe."
Jan Nevoral
Business analytik
ČEZ ICT Services, a.s.
Kurz: Techniky business analýzy
"Očekaval som, že ziskam počas skolenia přehled a povedomi o technikach business analýzy v jednotlivych oblastiach a to ocekavani bylo splněno na 100%."
Peter Holeček
Business process analyst
ING Bank N.V., organizační složka
Kurz: Techniky business analýzy

Všechny termíny