Techniky business analýzy

Kurzem získáte

 • základní představu o přístupu IIBA, BCS a PMI® ke strukturaci disciplíny business analýzy
 • seznámení se 120 technikami využitelnými v rámci aktivit BA
 • praktické vyzkoušení vybraných technik na komplexních příkladech

Hodnocení

Od účastníků:

Termíny

Datum

 

Cena

(Kč bez DPH 21%)
  Kdykoliv 14.200
E-learning - ČJ
21.800
Online
21.800
Online
21.800
Prezenční
Poptat firemní kurz

BUĎTE ADAPTABILNÍ!

Jednou z klíčových kompetencí business analytiků je jejich schopnost adaptace a ta zahrnuje mimo jiné i volbu správných technik v závislosti na podmínkách, prostředí a znalostech zainteresovaných osob, se kterými business analytik spolupracuje.

V kurzu spolu projdeme až 120 technik, které vám rozšíří možnosti adaptace, a většinu těch nejdůležitějších si budete moci vyzkoušet na praktických příkladech.

Přemýšlíte o tomto kurzu, ale nejste si jistí, že je přesně pro vás? Přijďte na náš úvodní půldenní kurz o business analýze a přesvědčte se. 

Provedeme vás celým životním cyklem business změny a nabídneme vhodné techniky

V kurzu se společně zaměříme na rozšíření spektra technik, které můžete využít ve své práci. V úvodu si stručně představíme procesní rámce pro výkon business analýzy opírající se o přístupy IIBA, BCS a PMI.

V následujících kapitolách, které jsou strukturovány podle servisního rámce business analýzy (Business Analysis Service Framework) dle přístupu BCS, budeme postupně procházet bezmála 120 technik využitelných v jednotlivých fázích business změny.

V závěrečné kapitole se zamyslíme nad výběrem minimální sady technik nezbytných pro výkon profese business analytika.

 

Vyzkoušejte si klíčové techniky

Kurz je výrazně prakticky orientován, na závěr každé kapitoly společně projdeme formou komplexních příkladů klíčové techniky probrané v dané kapitole, včetně interaktivních technik práce ve skupině i před skupinou. Budete mít např. možnost předstoupit před fiktivní management organizace a představit mu sestavený business case, ospravedlňující navrženou variantu řešen í business změny!

 

Probíraná klíčová témata

 • business změna, business analýza a její členění dle přístupu IIBA, BCS a PMI®
 • techniky strategické analýzy, implementace strategie a měření výkonnosti organizace
 • techniky pro kvalitativní a kvantitativní zjišťování
 • techniky pro identifikaci, analýzu a řízení zainteresovaných stran
 • techniky modelování organizace
 • techniky pro doporučení, ospravedlnění a prezentaci možností řešení business potřeby
 • techniky definice požadavků
 • techniky pro řízení realizace business změny

 

Kurz vám dále přinese

 • komplexní příklady za každou kapitolou kurzu, ve kterých budete mít možnost vyzkoušet si několik nejvýznamnějších technik dané kapitoly na praktické případové studii
 • vzorová řešení komplexních příkladů
 • ilustrace z praxe

Více informací

Vhodné pro

kohokoliv, kdo se bude podílet na realizaci business změn, zejména pak pro

 • business analytiky
 • business manažery a jejich zaměstnance
 • manažery business změn
 • projektové manažery

Délka

3 dny

Adresa

Františka Křížka 362/1, Praha

Vyžadovaná znalost před začátkem kurzu

Základní znalosti fungování organizace, organizační struktury, elementární znalosti procesního a projektového řízení a vývoje SW aplikací.

Ing. Miroslav Müller

Lektor s více jak 90 odškolenými kurzy v oblasti business analýzy a více, jak 30 let zkušeností z praxe.

Akreditovaný u zahraničních partnerů:

EXIN

PeopleCert

Den 1

 • úvod kurzu
 • procesní model business analýzy
 • business strategie a cíle
 • komplexní příklad 1
 • vyšetřování situace
 • komplexní příklad 2

Den 2

 • vážení perspektiv zainteresovaných stran
 • komplexní příklad 3
 • analýza potřeb
 • komplexní příklad 4
 • vyhodnocení možností
 • komplexní příklad 5

Den 3

 • definice požadavků
 • komplexní příklad 6
 • řízení změn
 • co je nezbytně potřeba
 • závěr kurzu

Rozdělení obsahu po dnech je pouze orientační.  Může se lišit v závislosti na počtu účastníků, množství položených dotazů apod.

Reference od účastníků

"Kurz se díval na business analýzu skutečně ze všech možných úhlů pohledu a velmi často šel dle mého názoru až lehce za hranice této "disciplíny". :) Obsahoval velké množství informací, které bych rozdělila na třetiny. 1/3 notoricky známá, 1/3 zajímavá, ale pro mou práci spíše velmi okrajová a 1/3 odpovídající mým potřebám. Kurz je nicméně velmi dobře poskládám a obsahuje celou řadu zajímavých informací a motivuje k detailnějšímu dostudování některých oblastí. Občas je překlad z angličtiny do češtiny lehce kostrbatý jako např. komunikační web :) Celkově je text psán ale velmi pěkně a čtivě."
Pešková Barbora
Analysis & Reporting Teamleader
Neit Consulting s.r.o.
E-learning: Techniky business analýzy
"Hodnotím velice kladně - je znát, že má lektor v oblasti odborné znalosti a zkušenosti, ale výklad je zároveň poutavý, srozumitelný a pochopitelný i pro méně zkušeného posluchače. Spokojenost se vším, oceňuji praktické příklady."
Adriana Kolářová
Analytik, projektant
CCA Group a.s.
Kurz: Techniky business analýzy
avatar_male
"S kurzem jsem byl velice spokojen. Zvláště výkon pana Müllera byl vynikající."
Mojmír Vojtěch
Colonnade Insurance S.A.
Kurz: Techniky business analýzy
avatar_male
"Kurz je velmi přínosný, přináší velké množství technik, které mě zaujaly, i když nevím, co vše využiji ve své praxi. Lektor je na velmi vysoké úrovni."
Tomáš Kaplan
Analytik
O2 IT Services s.r.o.
Kurz: Techniky business analýzy
avatar_male
"Výborné znalosti a školicí dovednosti lektora. Kurz byl obohacen o výborné příklady z praxe."
Jan Nevoral
Business analytik
ČEZ ICT Services, a.s.
Kurz: Techniky business analýzy
avatar_male
"Očekaval som, že ziskam počas skolenia přehled a povedomi o technikach business analýzy v jednotlivych oblastiach a to ocekavani bylo splněno na 100%."
Peter Holeček
Business process analyst
ING Bank N.V., organizační složka
Kurz: Techniky business analýzy

Všechny termíny