Základy řízení projektů

Kurzem získáte

 • pochopení základní terminologie řízení projektů
 • pochopení kontextu řízení projektů
 • základní seznámení s procesy řízení projektu dle PMBOK®

Hodnocení

Od účastníků:

Chci firemní kurz na míru

CO VŠECHNO OBNÁŠÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU?

Co je nezbytné a co volitelné? Na co je třeba se soustředit, co určitě nezapomenout, čím začít? Tyto a podobné otázky si kladou začínající projektoví manažeři a členové týmů zvláště v situaci, když jim organizace výkon jejich role neusnadní absencí firemní metodiky řízení projektů.

Na většinu z nich, minimálně na ty hlavní, dáme odpověď na kurzu.

Nebojte se složitosti!

V oblasti řízení projektů dnes existuje široká nabídka kurzů, které ale mohou být pro začátečníky leckdy těžkým soustem a někdy možná přináší řadu teoretických technik, které v praxi příliš nevyužijete.

My se budeme v našem kurzu snažit vám přiblížit elementární základy řízení projektů snadnou a přístupnou formou. Chceme, abyste po absolvování kurzu disponovali takovými znalostmi, které vám umožní snadno a plnohodnotně komunikovat s ostatními zainteresovanými stranami projektu, abyste měli přehled o technikách, které podporují jasné vymezení účelu, cíle a rozsahu projektu.

V rámci výkladu projdeme to podstatné a nejdůležitější z aktuálního šestého vydání standardu PMBOK® (PMI®), který je procesním rámcem členěným v duchu životního cyklu projektu, což je pro vytvoření úvodní představy ideální přístup

Chcete více prostoru a praktická cvičení?

Tento kurz je velmi rychlým základním přehledem tématiky, který je dostatečný pro členy projektových týmů. Pokud aspirujete na roli vedoucího projektu/týmu, zvažte, zda raději neabsolvovat plnohodnotný 3-denní kurz Řízení projektů dle PMI®, na kterém je dostatek prostoru pro praktická cvičení a probíranou tématiku tak můžete mnohem lépe zažít.

Probíraná klíčová témata

 • základní pojmy řízení projektů
 • kontext řízení projektu
 • procesy řízení projektu
 • předprojektová fáze (Studie proveditelnosti a Business Case)
 • zahájení projektu
 • plánování projektu
 • provádění projektu
 • sledování a kontrola projektu
 • uzavření projektu

Kurz vám dále přinese

 • ilustraci probírané tématiky na příkladech z praxe lektora

Více informací

Vhodné pro

všechny, kdo nikdy neřídili žádný projekt a chtějí si udělat představu o šíři této disciplíny a získat základy, které jim umožní být plnohodnotným členem projektového týmu, zejména pak pro role

 • projektový koordinátor
 • člen projektového týmu
 • zástupce uživatele v projektu

Délka

1 den

Adresa

Františka Křížka 362/1, Praha

Vyžadovaná znalost před začátkem kurzu

Pro absolvování kurzu nejsou stanoveny žádné specifické předpoklady.

Ing. Miroslav Müller

Lektor s více jak 90 odškolenými kurzy v oblasti projektového řízení a 30 letou zkušeností z praxe.

Akreditovaný u zahraničních partnerů:

EXIN

PeopleCert

Den 1

 • úvod kurzu
 • základní pojmy řízení projektů
 • kontext řízení projektů
 • předprojektové fáze
 • zahájení projektu
 • plánování projektu
 • provádění projektu
 • sledování a kontrola projektu
 • uzavření projektu

Rozdělení obsahu po dnech je pouze orientační.  Může se lišit v závislosti na počtu účastníků, množství položených dotazů apod.

Reference od účastníků

avatar_male
"Školení v problematice, kterou jsem doposud kurzem neprošel, mě zaskočila obsáhlost připraveného materiálu (asi na 3 denní školení) a příjemně mě překvapil školitel – vědomostmi i prezentačními schopnostmi. Pokusím se nadřízeného přesvědčit, aby mě vyslal na školení další. Děkuji."
Bohuslav Stloukal
Projektový koordinátor výstavby mobilní sítě
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
Kurz: Základy řízení projektů
"Profesionální, přehledné, inspirující."
Mgr. Marcela Hanušová
Kurz: Základy řízení projektů
"Kurz výborný, přednášející také."
Ing. Petra Bambulová
asistentka
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
Kurz: Základy řízení projektů
avatar_male
"Velmi dobrý výklad, jako přínosné hodnotím příklady lektora z jeho praxe."
Jiří Průša
analytik
Home Credit, a.s.
Kurz: Základy řízení projektů
"Lektor: velmi zběhlý. Materiály: podrobné, možno se k nim později vrátit. Organizace: logické, strukturované, pochopitelné. Kurz byl přínosný, lektor zaujal, účastníci chápali."
Světlana Hančová
personální ředitelka
MOSER, a.s.
Kurz: Základy řízení projektů
avatar_male
"Kurz byl velmi zajímavý, s velkým aplikačním potenciálem pro praxi."
Ing. Aleš Strejc
výrobní ředitel
MOSER, a.s.
Kurz: Základy řízení projektů

Poptávka firemního kurzu

Mám zájem o individuální nabídku kurzu pro svoji firmu.