Úvod do testování SW aplikací

Kurzem získáte

 • pochopení základů testování a jeho místa v životním cyklu vývoje software
 • pochopení rozdílu mezi úrovněmi testování a typy testů
 • přehled o klasifikaci technik testování
 • základní přehled o managementu testování

Hodnocení

Od účastníků:

Termíny

Datum

 

Cena

(Kč bez DPH 21%)
  Kdykoliv 700
E-learning - ČJ
Poptat firemní kurz

Přehledový e-learningový kurz

Náš život je stále více závislý na software ve všech možných oborech a oblastech. Selhání software může mít za následek ztrátu času, peněz, příležitostí, důvěryhodnosti, bohužel ale také lidských životů.
Důsledné testování software přispívá k jeho kvalitě, zejména pokud jsou defekty opraveny dřív, než je systém uvolněn do provozu.

Tento náš kurz Vám poskytne úvodní přehled o problematice testování software.

Testování není jen běh testů

Spouštění testovacích případů je jedna ze součásti testování, nikoliv však jediná. Testování probíhá také před i po vykonání testů a zahrnuje plánování a řízení, výběr testovacích podmínek, navržení testovacích případů a kontrolu výsledků, vyhodnocování výstupních kritérií, reportování testovacího procesu a testovaného systému a dokončení finalizačních aktivit (aktivit po ukončení fáze testování). Testování též zahrnuje revidování dokumentů (včetně zdrojového kódu) a statickou analýzu.

Kdy je testování dostatečné?

„Dostatečné testování“ je velmi relativní pojem, záleží totiž na identifikovaných rizicích (projektová, technická, business), projektových omezeních (čas, rozpočet), aktuálním počtu nalezených defektů, uživatelských požadavcích, obchodních podmínkách a disponibilních zdrojích.

Co budeme považovat za dostatečné testování je třeba definovat v rámci řízení kvality na začátku projektu na základě výše uvedených kritérií a odsouhlasit zúčastněnými stranami na projektu.

Vysvětlíme si tato klíčová témata

 • základy testování
 • testování v životním cyklu software
 • klasifikace techniky testování
 • základy managementu testování

Co dalšího vám kurz přinese?

 • představu o problematice testování jako základ pro event. navazující kurzy

 

Více informací

Vhodné pro

všechny IT a business profesionály, kteří chtějí získat základní povědomí o problematice testování software.

 • IT a business profesionály
 • testery a vývojáře

Délka

3 hodiny

Adresa

e-learning

Vyžadovaná znalost před začátkem kurzu

Pro absolvování kurzu nejsou vyžadovány žádné speciální předpoklady.

Lukáš Chmelenský

Lektor s více jak 15 letou zkušeností z praxe.

Akreditovaný u zahraničního partnera:

Czech and Slovak Testing Board

3 hodiny

• úvod kurzu
• základy testování
• testování v životním cyklu software
• klasifikace techniky testování
• základy managementu testování