DevOps Professional

Kurzem získáte

 • pochopení základů DevOps
 • seznámení se třemi klíčovými principy DevOps
 • přehled technických praktik podporujících tři klíčové principy
 • přípravu k certifikační zkoušce

Hodnocení

Od účastníků:

Chci firemní kurz na míru

CHRONICKÝ KONFLIKT V IT A CO S NÍM?

IT útvar je odpovědný mimo jiné za dva paralelní cíle, reagovat na rychle se měnící konkurenční prostředí (Dev) a přitom poskytovat stabilní, spolehlivé a bezpečné služby zákazníkům (Ops). Dev a Ops tak mají zcela odlišné cíle a pobídky, což odpovídá kořenovému, chronickému konfliktu.

Vysvětlíme si, že koncept DevOps je nově vznikající praxe softwarového inženýrství, která usiluje o řešení chronického konfliktu, zkrácení doby uvedení nových verzí software nebo služeb na trh na bázi spolupráce Dev a Ops a vytváření prostředí, kde se produktivita práce zvyšuje díky automatizaci procesů správy infrastruktury a pracovních postupů.

Přemýšlíte o tomto kurzu, ale nejste si jistí, že je přesně pro vás? Přijďte na náš úvodní půldenní kurz k DevOps a přesvědčte se.

Když se z Dev A Ops stane DevOps

Představíme si svět, kde vlastníci produktů, Dev, QA, Ops a InfoSec pracují společně, nejen si navzájem pomáhají, ale zajišťují úspěch celé organizace tím, že umožňují rychlý tok plánované práce do produkce, zatímco dosahují špičkové stability, spolehlivosti, dostupnosti a bezpečnosti.

Popíšeme si, jak cross-funkční týmy v tomto světě důsledně testují své hypotézy o funkcích, které nejvíce potěší uživatele, pečují nejen o implementaci uživatelských funkcí, ale také aktivně zajišťují, že jejich pracovní toky probíhají hladce a často napříč celým hodnotovým proudem, aniž by způsobily chaos či přerušení IT operací.

Vysvětlíme si, jak ve světě DevOps jsou odborné znalosti QA, Ops a InfoSec přidány do vývojových týmů a automatizovaných samoobslužných nástrojů a platforem.

Díky tomu všemu organizace mohou  vytvářet bezpečný systém práce, kde malé týmy jsou schopny rychle a nezávisle vyvíjet, testovat a nasazovat kód a dodávat tak zákazníkům hodnotu rychle, bezpečně a spolehlivě s maximální produktivitou vývojářů, umožnit učení organizace, dosahovat vysoké satisfakce zaměstnanců a vítězit na trhu.

 

Kulturu strachu nahraďte kulturou učení

Každý fix generuje získané poznatky, umožňující zabránit opakování problému v budoucnu, všichni se neustále učí, čímž je podporována hypotézami řízená kultura učení, která musí nahradit kulturu strachu.

Vysvětlíme si, že v kultuře učení jsou lidé odměňováni za riskování, mohou beze strachu mluvit o problémech, jsou odpovědní za kvalitu své práce, a proto všichni zabudovávají  automatické testování do své každodenní práce. Lidé využívají vzájemného hodnocení pro získání důvěry, že problémy jsou řešeny, dlouho předtím, než by mohly ovlivnit zákazníka.

Lidé nejsou trestáni, když se něco pokazí, ale mají příležitost lépe pochopit, co způsobilo nehodu a jak tomu příště zabránit (tento rituál posiluje kulturu učení). Rovněž jsou zapojeni do plánované injektáže chyb v produkčním prostředí s cílem provádět plánovaná cvičení obnovy systémů a budovat odolnější systémy.

 

Probíraná klíčová témata

• vysvětlení konceptu DevOps
• klíčové principy DevOps (tok, zpětná vazba, kontinuální učení a experimentování)
• kde s DevOps začít (výběr hodnotového proudu pro zahájení DevOps transformace)
• technické praktiky toku, zpětné vazby a kontinuálního učení
• technické praktiky integrace bezpečnosti informací, správy změn & compliance

 

Kurz vám dále přinese

• přípravu na certifikační zkoušku
• vysvětlení největších mýtů o DevOps
• pochopení práce v hodnotovém proudu, její zviditelnění a expanze napříč organizací
• pochopení významu telemetrie
• pochopení základů Deployment Pipeline

 

CERTIFIKACE

Získejte certifikát EXIN DevOps Professional

Certifikační zkouška úrovně Professional

 • je součástí kvalifikačního programu EXIN DevOps
 • přináší mezinárodně uznávaný certifikát EXIN DevOps Professional
 • trvá 90 (+22) minut
 • je typu „close book“ *
 • probíhá v anglickém jazyce
 • klade kandidátům 40 multiple-choice otázek
 • k úspěšnému složení je potřeba alespoň 65% správných odpovědí (26 ze 40)

Více informací k organizaci certifikační zkoušky>>

 

*„close book“ znamená, že účastník nemůže při zkoušce využívat jakékoliv materiály a příručky.
„open book“ znamená, že účastník může používat při zkoušce příručku či jiné materiály.

Více informací

Vhodné pro

každého, kdo pracuje v prostředí DevOps nebo v rámci organizace, která zvažuje přechod na DevOps, zejména pak pro role

 • vývojář SW
 • systémový inženýr
 • DevOps inženýr
 • vlastník produktu/služby
 • projektový manažer
 • test inženýr
 • pracovník správy a podpory služeb
 • manažer procesů
 • Lean IT profesionál
 • člen agilního týmu

Délka

3 dny

Adresa

Františka Křížka 362/1, Praha

Vyžadovaná znalost před začátkem kurzu

Pro absolvování kurzu nejsou vyžadovány žádné speciální předpoklady, nicméně vítány jsou předchozí znalosti z oblastí Agile, Lean a správy IT služeb.

Ing. Miroslav Müller

Lektor s více jak 60 odškolenými kurzy v oblasti ITSM a 30 letou zkušeností z praxe.

Akreditovaný u zahraničních partnerů:

EXIN

PeopleCert

Den 1

 • úvod kurzu
 • úvod do problematiky
 • tři principy DevOps
 • kde začít
 • technické praktiky toku

Den 2

 • technické praktiky toku
 • technické praktiky zpětné vazby
 • technické praktiky kontinuálního učení
 • cvičná zkouška

Den 3

 • chnické praktiky kontinuálního učení
 • technické praktiky integrace InfoSec, Chm a compliance
 • závěr kurzu
 • certifikační zkouška

Rozdělení obsahu po dnech je pouze orientační.  Může se lišit v závislosti na počtu účastníků, množství položených dotazů apod.

Poptávka firemního kurzu

Mám zájem o individuální nabídku kurzu pro svoji firmu.