Agilní řízení projektů

Kurzem získáte

 • pochopení agilních hodnot a principů
 • pochopení modelu APM (Agile Project Management)
 • pochopení obsahu etap modelu APM a zaměření agilního projektového manažera
 • seznámení s vybranými technikami agilního týmu

Hodnocení

Od účastníků:

Termíny

Datum

 

Cena

(Kč bez DPH 21%)
  Kdykoliv 9.100
E-learning - ČJ
  Kdykoliv 9.100
E-learning - AJ
14.000
Online
14.000
Online
Poptat firemní kurz

PROČ AGILNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ?

Agile Project Management (APM) je inovativní přístup postavený na schopnosti rychle dodávat uvolnitelné produkty, reagovat na změny, balancovat flexibilitu a stabilitu, dostat z vývojových týmů kreativitu s cílem vést organizaci přes všudypřítomné turbulence a nejistoty.

V kurzu si představíme hodnoty, principy a praktiky agilního řízení projektů jakožto inovativního přístupu k řízení projektů zaměřených zejména na vývoj produktů všech typů, nejen software.

Agile Project Management není pro každého!

APM není univerzální nejlepší praxe. APM funguje dobře pro některé typy problémů, v určitých typech organizací, s lidmi, kteří mají určité kulturní perspektivy a s vedoucími, kteří mají určitý nadhled. APM se daří v inovační kultuře a na projektech, ve kterých jsou rychlost, mobilita a kvalita klíčem k úspěchu.

Společně objasníme, na které typy projektů a ve kterých podmínkách je vhodné použít agilní řízení projektu. Také si představíme klíčové předpoklady pro jeho úspěšnou aplikaci včetně principu vývoje v krátkých iteracích s kontinuální kontrolou rizik a nejistoty.

Neplánujte, spekulujte!

Slovo „spekulovat” možná vytváří dojem lehkomyslného riskování, ale ve skutečnosti najdete ve slovníku definici „navrhnout něco na základě neúplných faktů nebo informací“, což je přesně to, co probíhá na projektech.

Slovo „plán” znamená jistotu a predikovatelnost, zatímco mnohem užitečnější definice pro vývojové projekty je spekulace na základě neúplných informací.

Na kurzu si vysvětlíme, že APM tvoří více předvídání a zkoumání, než plánování a dělání – to nás nutí ke konfrontaci reality dnešní doby charakteristické nejistým podnikáním a vysoce nestálým prostředím vývoje produktů.

Probíraná klíčová témata

 • agilní revoluce
 • definice agility a hodnot agilního prostředí
 • detailní vysvětlení hodnotových prohlášení (hodnota nad omezením, týmy nad úkoly, přizpůsobení nad plánem)
 • APM model & Agile Enterprise Framework
 • APM Delivery Framework a detailní vysvětlení jeho fází (Envision, Speculate,  Explore,  Adapt & Close)

Kurz vám dále přinese

 • bonusové kapitoly kurzu Škálování agilních projektů a Agilní portfolio
 • pochopení rozdílů Big Agile vs. Little Agile
 • rekapitulaci největších omylů o agilním přístupu

Více informací

Vhodné pro

každého, kdo se chce seznámit s přínosy agilního přístupu k řízení projektů, zejména pak pro role

 • vedoucí projektů a týmů
 • projektový koordinátor
 • člen projektové kanceláře
 • člen projektových týmů

Délka

2 dny

Adresa

Františka Křížka 362/1, Praha

Vyžadovaná znalost před začátkem kurzu

Pro absolvování kurzu nejsou stanoveny žádné specifické předpoklady. Předchozí praktické zkušenosti s řízením projektů jsou však určitou výhodou pro srovnání tradičních a agilních přístupů.

Ing. Miroslav Müller

Lektor s více jak 90 odškolenými kurzy v oblasti projektového řízení a 30 letou zkušeností z praxe.

Akreditovaný u zahraničních partnerů:

EXIN

PeopleCert

Den 1

 • úvod kurzu
 • úvod do problematiky
 • agilní revoluce
 • hodnota nad omezením
 • týmy nad úkoly
 • přizpůsobení nad plánem
 • APM model
 • fáze Envision
 • příklad 1 Vize produktu

Den 2

 • fáze Speculate
 • příklad 2 Sestavení Backlogu
 • fáze Speculate – pokračování
 • příklad 3 Odhadování velikosti příběhů
 • fáze Explore
 • fáze Adapt & Close

Rozdělení obsahu po dnech je pouze orientační.  Může se lišit v závislosti na počtu účastníků, množství položených dotazů apod.

Reference od účastníků

avatar_male
"Výborný kurz ke komplexnímu seznámení s problematikou agilního řízení projektů."
Václav Vlček
byznys analytik - senior
A && L soft, s.r.o.
Kurz: Agilní řízení projektů
avatar_male
"Výborné; jako vždy . Dostatek času na diskuzi. Znalosti využiji v praxi."
Tomáš Marek
Analytik
O2 IT Services s.r.o.
Kurz: Agilní řízení projektů
avatar_male
"Skvelé prezenčné schopnosti školiteľa."
Jan Poláček
IT Project Manager
innogy Česká Republika a.s.
Kurz: Agilní řízení projektů
"Jedno z nejlepších školení v poslední době, jako u Scrumu – profesionální!"
Monika Váchová
Business analytik
innogy Česká Republika a.s.
Kurz: Agilní řízení projektů
"Profesionálne a príjemné vystupovanie školitela, ochota a znalosti pri odpovedaní na dotazy."
Dana Macháčková
Business analytik
Business analytik
Kurz: Agilní řízení projektů
"Výborné komunikační schopnosti lektora, srozumitelnost výkladu."
Simona Průšová
Specialista IT
innogy Česká Republika a.s.
Kurz: Agilní řízení projektů
avatar_male
"Kurz plný zajímavých informací a nových postupů pro řízení projektů."
František Friš
Specialista AKC
innogy Česká Republika a.s.
Kurz: Agilní řízení projektů
avatar_male
"Kurz naplnil očekávání ve smyslu vysvětlení principů APM a rozdílů proti tradičním metodikám."
Ing. Roman Větrovský
Projektový manažer
Komerční banka, a.s.
Kurz: Agilní řízení projektů
avatar_male
"Perfektní přednes, spousta znalostí a zkušeností lektora. Materiály jsou čtivé a srozumitelné. Organizace učiva – nebyl problém s harmonogramem, témata řazena pochopitelně, doporučil bych jen více příkladů z praxe. Neubíjející a s časem zcela sladěné. Kurz zcela jasně a srozumitelně popsal jednotlivé prvky agility, některé bych začlenil do projektového života. Navíc srozumitelný a zajímavý přednes lektora."
Radek Nesvačil
IT analytik
Komerční banka, a.s.
Kurz: Agilní řízení projektů
avatar_male
"Výklad lektora byl praktický, bezchybný s obrovskými přesahy. Děkuji."
Ing. Jiří Chalupa
Projektový manažer
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Kurz: Agilní řízení projektů
avatar_male
"Kurz byl vynikající a velmi nabitý informacemi. Budu se tím muset opakovaně prokousávat, abych mohl aplikovat poznatky v praxi. Kurz ale budu doporučovat dalším zájemcům."
Libor Šimek
Ředitel IT
AEGON Pojišťovna, a.s.
Kurz: Agilní řízení projektů

Všechny termíny