PRINCE2 Agile® Foundation

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

PRINCE2 Agile® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

The PRINCE2 Accredited Training Organization logo is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Kurzem získáte

 • rekapitulaci klíčových konceptů PRINCE2®
 • pochopení mechanismu propojení PRINCE2® s agilitou
 • návody pro přizpůsobení PRINCE2® pro Agile
 • seznámení s agilním způsobem práce v PRINCE2®

Hodnocení

Od účastníků:

Termíny

Datum

 

Cena

(Kč bez DPH 21%)

Zkouška

(Kč bez DPH 21%)
  Kdykoliv 11.000
10.700 E-learning - AJ
16.900
10.700 Online
Poptat firemní kurz

JAK PŘIZPŮSOBIT PRINCE2® PRO AGILNÍ KONTEXT

PRINCE2® je celosvětově nejčastěji používaný přístup k řízení projektů a je stále více používán ve spojení s agilním přístupem, což vyvolává rostoucí potřebu konkrétních návodů, jak používat PRINCE2® v agilním kontextu.

Přestože aktualizace metodiky PRINCE2® již v roce 2009 zajistila kompatibilitu s agilními přístupy, nevysvětluje PRINCE2® podrobně, jak provést přizpůsobení metodiky pro agilní kontext.

PRINCE2 AGILE® poskytuje tuto úroveň detailu pro realizaci agilních projektů a představuje celosvětově nejkompletnější metodiku řízení projektů, přináší prolnutí obou přístupů kombinující výhody agilního způsobu práce (na úrovni dodávání) s řízením a strukturami osvědčené metodiky PRINCE2® (na úrovni směřování a řízení projektu).

Zkombinujte silné stránky!

PRINCE2® i Agile mají své vlastní silné stránky, v kombinaci se vzájemně doplňují a vytváří holistický přístup k agilnímu řízení projektů. Síla PRINCE2® spočívá v oblastech směřování a řízení projektu, ale podpora oblasti dodání produktů je slabá. Obráceně, Agile klade silný důraz na dodání produktů, ale nevěnuje se příliš směřování a řízení projektu.

Kombinace PRINCE2® a Agile řeší všechny tři oblasti, přičemž je nezbytné vidět tuto kombinaci jako mix obou přístupů, nikoliv jejich paralelní existenci.

Co vlastně obsahuje PRINCE2 AGILE®?

PRINCE2® zahrnuje integrovanou sadu principů, témat a procesů, které jsou přizpůsobeny specifickým potřebám projektu. PRINCE2 Agile® doporučuje, jak přizpůsobit PRINCE2® v agilním kontextu a zahrnuje návody pro

 • přizpůsobení principů, témat a procesů
 • tvorbu PRINCE2® manažerských produktů
 • mapování obecných agilních rolí na strukturu PRINCE2® řídícího týmu projektu
 • zabudování základů agilního chování, pojmů a technik do PRINCE2®
 • zdůraznění oblastí se zvláštním významem při použití Agile a potřebují specifickou pozornost

Probíraná klíčová témata

 • klíčové aspekty PRINCE2®
 • základní koncepty agilního způsobu práce
 • účel kombinování PRINCE2® s agilními přístupy, vysvětlení potřeby fixace a variability šesti aspektů projektu v agilním kontextu
 • přizpůsobení PRINCE2® témat, procesů a manažerských produktů v agilním kontextu a pochopení oblastí, které usnadní implementaci PRINCE2 Agile®

Kurz vám dále přinese

 • vyvrácení předsudků o kontraproduktivitě zanesení více kontroly a směřování do agilní domény
 • pochopení konceptu flexibility, který pro řadu tradičních projektových manažerů může vyžadovat zásadní posun ve způsobu realizace projektu
 • Agilometer – PRINCE2 Agile® nástroj pro zodpovězení otázky „jak agilní můžeme být na daném projektu?“

CERTIFIKACE

Získejte certifikát PRINCE2 Agile® Foundation

Certifikační zkouška úrovně Foundation

 • přináší mezinárodně uznávaný certifikát PRINCE2 Agile® Foundation
 • probíhá formou on-line proctoringu s dohledem supervizora (voucher)
 • trvá 60 (+15) minut
 • je typu „close book“ *
 • probíhá v anglickém jazyce
 • klade kandidátům 50 otázek typu standard OTQ, List OTQ a negative standard OTQ (objective test question)
 • k úspěšnému složení je potřeba alespoň 55% správných odpovědí (28 z 50)
 • upozorňujeme, že počínaje 1.11.2019 není možné absolvovat kurz kteréhokoliv z produktů AXELOS Global Best Practice bez odpovídající certifikační zkoušky

Více informací k organizaci certifikační zkoušky>>

 

*„close book“ znamená, že účastník nemůže při zkoušce využívat jakékoliv materiály a příručky.
„open book“ znamená, že účastník může používat při zkoušce příručku či jiné materiály.

Více informací

Vhodné pro

všechny, kdo pracují v prostředí řízení projektů, kde by rádi adoptovali agilní mechanismy, nebo pro ty, kdo pracují v agilním prostředí na komplexnějších projektech a hledají více struktury a směřování do jejich současného stylu práce, zejména pak pro role

 • vedoucí projektu
 • podpora projektu
 • Scrum master/agile coach
 • člen vývojového týmu
 • vlastník produktu/produktový manažer

Délka

3 dny

Adresa

Františka Křížka 362/1, Praha

Vyžadovaná znalost před začátkem kurzu

Pro absolvování kurzu nejsou stanoveny žádné specifické předpoklady. Předchozí znalost metodiky PRINCE2® a předchozí praktické zkušenosti s řízením projektů a/nebo s agilním přístupem jsou však určitou výhodou pro vstřebání celého rozsahu.

Ing. Miroslav Müller

Lektor s více jak 90 odškolenými kurzy v oblasti projektového řízení a 30 letou zkušeností z praxe.

Akreditovaný u zahraničních partnerů:

EXIN

PeopleCert

Den 1

 • úvod kurzu
 • klíčové koncepty PRINCE2®
 • PRINCE2® a Agile
 • přizpůsobení PRINCE2® pro Agile

Den 2

 • přizpůsobení PRINCE2® pro Agile
 • agilní způsob práce

Den 3

 • agilní způsob práce
 • závěr kurzu

Rozdělení obsahu po dnech je pouze orientační.  Může se lišit v závislosti na počtu účastníků, množství položených dotazů apod.

Všechny termíny