Úvod do Enterprise Architektury

Kurzem získáte

 • základní představu o disciplíně Enterprise Architecture
 • představu o obsahu široce používaných frameworků a o možnostech modelovacího jazyka ArchiMate®
 • ilustraci návodů pro praktickou aplikaci EA v organizaci
 • další možnosti rozvoje v kurzech z oblasti EA

Hodnocení

Od účastníků:

Termíny

Datum

 

Cena

(Kč bez DPH 21%)
  Kdykoliv 700
E-learning - ČJ
1.100
Online
1.100
Online
Poptat firemní kurz

1/2 DENNÍ PŘEHLEDOVÝ KURZ

Tento úvodní kurz Vám představí základy disciplíny Enterprise Architecture a její místo v organizaci.

Ukážeme si potenciální přínosy Enterprise architektury, ale také to, že za ní musí stát silné sponzorství vrcholového managementu organizace.

Enterprise, ne IT Architektura

Samotný název disciplíny napovídá, že nejde „jen“ o architekturu IT systémů, ale architekturu celé organizace, tedy podnikovou architekturu.

V kurzu si vysvětlíme úrovně Enterprise architektury a také to, co je třeba v organizaci zavést, aby tato disciplína měla naději na dlouhodobý úspěch.

Proč modelovat do Enterprise Architektury?

Před zahájením jakékoli nákladné činnosti je třeba se ptát, k čemu to bude dobré. Modelování Enterprise architektury je tvrdá práce – pochopení modelovacího jazyka, rozhodování o úrovni detailu modelů, jejich tvorba a údržba, to vše znamená režijní náklady.

Klasická odpověď zpravidla zní „abychom lépe pochopili organizaci a mohli se lépe rozhodovat“. To je sice pravda, ale neposkytuje to ani dostatečné ospravedlnění pro business case, ani nesměřuje úsilí (co modelovat nejdříve, co potom…).

Na kurzu  představíme lepší přístup, zaměřený na hledání odpovědí na palčivé otázky organizace.

Probíraná klíčová témata

 • vymezení disciplíny Enterprise architektury
 • historie Enterprise architektury a nejznámější frameworky
 • rámcové představení obsahu TOGAF®, Zachman Framework™ a modelovacího jazyka ArchiMate®
 • doporučení pro praxi Enterprise architektury

Kurz vám dále přinese

 • pochopení, kdy a kde může Enterprise architektura přinášet organizaci hodnotu
 • vysvětlení hesla „Enterprise architektura pro lidi“
 • pochopení klíčových pojmů „hledisko a pohled“
 • představení 7 návyků úspěšných Enterprise architektů
 • pochopení významu role „agilní Enterprise architekt“
 • představu o obsahu plnohodnotného 2-denního kurzu Enterprise Architecture

Více informací

Vhodné pro

každého, kdo si chce udělat základní představu o disciplíně EA, zejména pak pro ty, kdo

 • se budou podílet na tvorbě EA
 • by se měli stát sponzory disciplíny EA v organizaci
 • kdo budou ovlivněni praxí EA

Délka

0,5 den (08:30-11:45)

Adresa

online a e-Learning

Vyžadovaná znalost před začátkem kurzu

Základní přehled o fungování organizace, IT a informačních systémech.

Ing. Miroslav Müller

Lektor s více jak 30 odškolenými kurzy v oblasti Enterprise architektury a 30 letou zkušeností z praxe.

Akreditovaný u zahraničních partnerů:

EXIN

PeopleCert

Den 1 (dopoledne 08:30-11:45)

 • úvod kurzu
 • Enterprise architektura
 • TOGAF®, Zachman Framework™ a ArchiMate®

Všechny termíny